โพยชีววิทยา (เรื่องสาขาในวิชาชีววิทยา) วันที่ 30 พ.ค. 2549

555.

โพยการบ้าน ชีววิทยา ของวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2549

(1) การศึกษาสิ่งมีชีวิตและกลุ่มของสิ่งมีชีวิต
1.สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง( zoology )
2.สัตว์มีกระดูกสันหลัง( invertebrate )
3.มีนวิทยา( ichthyology )
ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับปลาชนิดต่างๆ
4.สังขวิทยา( malacology ) ศึกษาเกี่ยวกับหอยชนิดต่างๆ
5.ปักษินวิทยา( ornithology ) ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับนก
6.วิทยาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม( mammalogy )
7.กีฏวิทยา( entomology ) ศึกษาเกี่ยวกับแมลง
8.วิทยาเห็บไร( acarology ) ศึกษาเกี่ยวกับเห็บและไร 
พฤกษศาสตร์( botany )ศึกษาเรื่องราวต่างๆของพืช เช่น
1.พืชชั้นต่ำ( lower plant )
2.พืชมีท่อลำเลียง( vascular plant )
3.พืชมีดอก( angiosperm )

 

จุลชีววิทยา( microbiology )คือการศึกษาเรื่องรางต่างๆของจุลินทรีย์ เช่น
1.วิทยาแบคทีเรีย( bacteriology ) ศึกษาเกี่ยวกับแบคทีเรีย
2.วิทยาไวรัส( virology )ศึกษาเกี่ยวกับไวรัส
3.ราวิทยา( mycology )ศึกษาเกี่ยวกับ รา เห็ด ยีสต์
4.วิทยาสัตว์เซลล์เดียว( protozoology )ศึกษาเกี่ยวกับพวกโพรโทซัว

 

(2) การศึกษาจากโครงสร้างหน้าที่และการทำงานของสิ่งมีชีวิต
1.กายวิภาคศาสตร์( anatomy ) ศึกษาโครงสร้างต่างๆโดยการตัดผ่า
2.สัณฐานวิทยา( morphology ) ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและรูปร่างของสิ่งมีชีวิต
3.สรีรวิทยา( physiology ) ศึกษาลักษณะต่างๆทางพันธกรรมแลการถ่ายทอดลักษณะต่างๆจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน
4.พันธุศาสตร์( genetics ) ศึกษาลักษณะต่างๆ ทางพันธุกรรมและการถ่ายทอดลักษณะต่าง ๆ จากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน
5.นิเวศวิทยา( ecology ) ศึกษาความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
6.มิญชยวิทยาหรือเนื้อเยื่อวิทยา( histology ) ศึกษาลักษณะของเนื้อเยื่อทั้งทางด้านโครงสร้างและหน้าที่การทำงาน
7.วิทยาเอมบริโอ( embryology ) ศึกษาลักษณะการเจริญเติบโตของตัวอ่อน
8.ปรสิตวิทยา( parasitology  )ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์สิ่งมีชีวิต
9.วิทยาเซลล์( cytology ) ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์สิ่งมีชีวิต
( 3) การศึกษาเรื่องราวของสิ่งมีชีวิต
1.อนุกรมวิธาน( taxonomy ) ศึกษาเกี่ยวกับการแบ่งหมวดหมู่ การตั้งชื่อสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ
2.วิวัฒนาการ( evolution )ศึกษาเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
3.บรรพชีวินวิทยา( paleontology )ศึกษาเกี่ยวกับซากโบราณของสิ่งมีชีวิต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คลังโพยการบ้าน ม.406

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 32230, เขียน: 30 May 2006 @ 20:45 (), แก้ไข: 09 Jun 2012 @ 18:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เด็กเรียน
IP: xxx.113.77.68
เขียนเมื่อ 

เจ๋งแท้เลย เว็บนี้ หุๆ

 ขขออสสนันับบสสนุนุนนคครัรับบ