เหม่อมองไป...ในสายน้ำ
อันเวิ้งว้าง...และสุดสายตา
ลมเย็นโชยมา...
หรี่..แสงแห่งตะวัน
ลมสงบ..พัดมา..
ให้สบายใจ...
และผ่อนคลาย...ในอารมณ์
นิ่ง..มอง..ไปข้างหน้า
อย่างนิ่ง นิ่ง...

 แสง..แห่งความสว่าง..
ลดเลือนหายไป...
เหลือไว้เพียง..แสงสีทอง
ริบหรี่...
และความมืด...แทนที่..
หากแต่สายน้ำ...และลมสงบ..
ยังคงไหล...พัดเอื่อยๆ..
กระทบ...ห้วงแห่งอารมรณ์