การละลายพฤติกรรม...ก่อนเริ่มเวที สร้างความคุ้นเคย ก่อนเริ่มคุยกัน โดยน้องโบว์..นำสนุกสนาน ล้วนมีแต่ใบหน้าที่มีความสุข...กันอย่างถ้วนทั่ว

 

เฮฮา...ชูมือชูแขน

 

 

มืดๆ...สลัวๆ...ใครเป็นใคร..เดาไม่ถูก

 

 

ปรบมือ...เรียกความพร้อม

 

 

ร้องรำ...เป็นเพลง

 

 

อสม.เตี้ยลงๆๆ...เฮ!

 

 

เขิลจัง....