บรรยายกาศที่ไร้รูปแบบ...แห่งเวที อสม. ติดดาว จ.พัทลุง...ไร้รูปแบบหากแต่สมดุล แห่งชีวิตที่ไม่ต้องติดยึดกรอบ ใดใดให้หนักหัวใจ

 

 

สบาย...สบาย..สไตล์ อ.วิจารณ์

 

หนู...ไม่สบาย...

 

เอกขเนก...สบาย สบาย

 

ตั้งใจฟัง...อย่างแน่วแน่

 

ความในใจ...เล่าสู่กันฟัง

 

สบาย...ใจไม่เครียดเลย