การปรับรื้อระบบ

MR.TJ
ถอดรากถอดโคน

การรื้อปรับระบบ ( Reengineering )

       การรื้อปรับระบบ หมายถึง การพิจารณาหลักการพื้นฐานของธุรกิจและการคิดหลักการขึ้นใหม่ชนิดถอนรากถอนโคน ปรับกระบวนการธุรกิจใหม่เพื่อบรรลุถึงผลลัพธ์คือเป้าหมายขององค์การ โดยใช้ตัวชี้วัดผลกาปฏิบัติงาน 4 ด้าน คือ ต้นทุน คุณภาพ การบริการ และความสำเร็จ 

       การรื้อปรับระบบในทรรศนะของการบริหารการศึกษา หมายถึง ความพยายามที่จะปรับกระบวนการบริหารโดยพิจารณาหลักการพื้นฐานของการบริหารการศึกษาเดิมที่เคยปฏิบัติแล้วคิดหลักการใหม่ชนิดถอนรากถอนโคน เพื่อให้กระบวนการบริหารการศึกษาที่คิดขึ้นใหม่สามารถดำเนินการให้บรรลุถึงผลลัพธ์ หรือเป้าหมายขององค์การ โดยใช้ตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน 4 ด้าน คือ ด้านการลงทุนทางการศึกษา ด้านคุณภาพทางการศึกษา ด้านการให้บริการ และด้านความสำเร็จ

เป้าหมายของการปรับรื้อระบบ อาจกำหนดได้ดังนี้

        1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปรับรื้อระบบ สภาพที่บังคับให้ต้องปรับรื้อระบบอาจเป็นการที่ต้องการขยายงานเพิ่มขึ้น โดยมีความจำกัดทางทรัพยากรทั้งในส่วนบุคคล ส่วนการเงินและส่วนเวลาที่ต้องทำให้สำเร็จตามกำหนด ซึ่งจะเกิดผลดีได้ก็ต่อเมื่อประสิทธิภาพของการทำงานดีขึ้น

       2. เพิ่มคุณภาพ การปรับรื้อระบบอาจมุ่งสร้างระบบใหม่ที่มีผลให้คุณภาพดีขึ้น

กระบวนการ Reengineering

        1.ขั้นระดมพลัง   2. ขั้นวิเคราะห์  3.ขั้นออกแบบกระบวนการธุรกิจใหม่   4.ขั้นนำไปใช้ 

ขั้นตอนการรีเอ็นจิเนียริ่ง

  1. Re-think   -  คิดแบบใหม่เพื่อค้นหารากเหง้าของปัญหา
  2. Re-design -  ออกแบบกระบวนการทำงานใหม่
  3. Re-tool-  นำอุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพื่อตอบสนองงาน แบบใหม่
  4. Re-train-  ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานแบบใหม่

        ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุป

         การรื้อปรับระบบเป็นการพิจารณาหลักการพื้นฐานของธุรกิจและการคิดหลักการขึ้นใหม่ชนิดถอนรากถอนโคน ปรับกระบวนการธุรกิจใหม่เพื่อบรรลุถึงผลลัพธ์คือเป้าหมายขององค์การ โดยใช้ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ ต้นทุน คุณภาพ บริการและความสำเร็จ ดังนั้นทางการบริหารการศึกษานั้น  การรื้อปรับระบบจึงหมายถึง  ความพยายามที่จะปรับการบริหารขึ้นใหม่ชนิดถอนรากถอนโคน เพื่อให้กระบวนการบริหารการศึกษาที่คิดขึ้นใหม่ สามารถดำเนินการให้บรรลุถึงผลลัพธ์หรือเป้าหมายขององค์การ  โดยใช้ตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน  4  ด้านคือ  ด้านการลงทุนทางการศึกษา ด้านคุณภาพทางการศึกษา ด้านการให้บริการและด้านความสำเร็จ การรื้อปรับระบบจำเป็นจะต้องไม่ยึดกับของเดิม  ต้องออกแบบใหม่ทั้งหมดการรื้อปรับระบบจะเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในกระบวนการของระบบหรือวิธีการทำงาน  จึงทำให้เน้นการชี้วัดการปฏิบัติงาน สายการบังคับบัญชาที่สั้นลง รวมทั้งการให้ความเชื่อถือในตัวบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Reengineering

คำสำคัญ (Tags)#คิดดีทำดี

หมายเลขบันทึก: 318139, เขียน: 04 Dec 2009 @ 18:03 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 01:08 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ฅนดี ระบบดี ย่อมดีแน่

 ฅนแย่ ระบบดี ต้องแก้ไข

  ฅนดี ระบบแย่ มีทางไป

    ฅนแย่ ระบบแย่..แก้เข็นใจ....