เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจยิ่งนักว่าทำไม "มนุษย์" ...
มักมีความหวาดระแวงและไม่เชื่อใจกัน...
ดิฉันเคยศึกษาและวิเคราะห์ ประเด็นนี้หลายครั้งหลายครา ว่าคือ อะไร...
เพราะคนเรานั้น..หากเมื่อใดก็ตามที่ไร้ซึ่งความไว้วางใจกัน..แล้ว..
คนระหว่างคน ในสังคม..ก็ยากที่จะหาความสงบเกิดขึ้นได้
เพราะแม้ในใจ..ก็ไม่สงบแล้วเพราะมัวคิดฟุ้งซ่าน...
ว่าอีกฝ่ายกำลังคิด และทำสิ่งไม่ดีต่อตน...

ตลอดกระบวนการดำเนินไปในชีวิต
ดิฉันเชื่อว่า หลายๆ บุคคลได้พบเจอกับภาวะนี้ไม่มากก็น้อย..
บางครั้งไม่สามารถจัดการอะไรกับตนเองได้
ก็ก่อเกิดการขัดแย้ง..ต่อกันได้
และหากเมื่อบานปลายออกไป...
เรื่องราวก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่โดขึ้น..

หากเมื่อทบทวน...
และพยายามแก้ไข..
ความรักความเข้าใจ...
ก็จะกลับ...คืนมา..แทนที่ว่าง
ระหว่าง"ใจ"..ที่หายไป