การเตรียมตัวเดินทางไปปฏิบัติธรรม วัดอัมพวัน

จีโน
ปฏิบัติธรรม

 

การเตรียมตัวเดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ วัดอัมพวัน

 

ดิฉันไม่เคยไปปฏิบัติธรรมในต่างจังหวัดแบบส่วนตัวในลักษณะนี้มาก่อน เตรียมการไม่ถูกว่าจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไร  เป็นประสบการณ์ในชีวิต  ดิฉันไปกับครอบครัว พ่อ แม่ ลูกอีก 2 คน และพี่ที่ทำงานด้วยกัน  เราไปปฏิบัติธรรม ที่วัดอัมพวัน  อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ในการไปครั้งนี้ ครอบครัวดิฉันนำรถยนต์ส่วนตัวไปเอง  ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ(พระราม 7)ประมาณ 1.30 ชั่วโมง พวกเราไปปฏิบัติธรรม 3 วัน เข้าวันศุกร์ 5 โมงเย็น ออกวันอาทิตย์ ประมาณ 2 โมงเช้าก็เสร็จ เป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ที่ดิฉันไม่เคยได้รับที่ไหนมาก่อน ต้องเรียนว่า ก่อนจะไปปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ มีเวลาตัดสินใจเตรียมการเพียงวันเดียว มีพี่ที่รู้จักกันแนะนำให้ดิฉันไปทำบุญ เผอิญครอบครัวก็เกริ่นกันอยู่ก่อนว่า ถ้ามีโอกาสจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน จึงลงตัวและตัดสินใจแบบกะทันหัน หลังจากนั้นก็กังวลเล็กๆ ว่าเราจะต้องเจอกับอะไรบ้าง ระเบียบการต่าง ๆ เป็นอย่างไร ที่พัก ศาลา กฎ ข้อปฏิบัติ ระเบียบต่าง ๆ ไม่เคยทราบมาก่อน  เมื่อตัดสินใจแล้วก็ต้องเดินหน้า สิ่งที่ดิฉันได้พบสิ่งแรกคือ ทำไมคนเยอะอย่างนี้ แต่งชุดปฏิบัติธรรมเต็มไปหมด(ในครั้งนี้ มีผู้ปฏิบัติประมาณ 1,600 คน) ต้องเข้าแถวลงทะเบียน และแยกชาย/หญิง ที่วัดสอนให้ตัดทุกอย่าง ไม่มีคำว่า “ครอบครัว” ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลา ทุกอย่างเป็นระบบระเบียบ เป็นเหตุเป็นผล   เป็นประสบการณ์ชีวิตอีกรูปแบบที่สงบน่าสนใจศึกษาปฏิบัติ ชวนค้นหา   ด้วยความประทับใจ หลังจากนั้นอีกประมาณ 2 เดือน ดิฉันก็พยายามจัดวันว่าง จนได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมที่นี่อีกเป็นครั้งที่ 2 ด้วยการเดินทางไปคนเดียว อาศัยรถตู้บริการเอกชน ก็ได้รับความสะดวกเช่นกัน

 

                วัดอัมพวันเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เงียบ สงบ  มีผู้สนใจไปปฏิบัติธรรมกันเยอะมาก ทางวัดจัดระเบียบในการแยกชาย-หญิง แม้คนจะเยอะมาก แต่ทางวัดก็สามารถจัดระเบียบและบริหารจัดการ ได้เป็นอย่างดี  มีแม่ชีเป็นอาจารย์คอยสอน จะเริ่มจากการลงทะเบียน (ต้องเตรียมบัตรประชาชน) กรอกแบบฟอร์ม แจ้งว่ามากันกี่คนเพื่อผู้จัดห้องพักจะได้จัดให้พักที่เดียวกัน  กรณีที่ไม่ได้นำเสื้อผ้าชุดปฏิบัติธรรม ที่บริเวณวัด มีร้านค้าจำหน่ายบริการให้ด้วย หรือสามารถยืมกับทางวัดก็ได้ ซึ่งผู้ปฏิบัตินิยมกันมากเลยทีเดียว   ซึ่งก็จะได้รับเสื้อผ้าชุดขาวปฏิบัติธรรม 2 ชุด กระเป๋าเล็กๆ ไว้ใส่ของกระจุ๊กกระจิ๊กด้วย เช่นเงิน โทรศัพท์ เป็นต้น ผู้หญิงอาจยืมเข็มขัดไว้รัดผ้าถุง มีหนังสือระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม และบทสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น  ซึ่งในเล่มจะบอกรายละเอียด ระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม เคล็ดลับไปสู่ความสำเร็จ กำหนดเวลาการปฏิบัติธรรม  ซึ่งเป็นคู่มือชั้นเลิศให้กับผู้ฝึกใหม่ได้ศึกษา  หลังจากลงทะเบียนเสร็จ ผู้ปฏิบัติก็นำสัมภาระเข้าที่พักตามที่ทางวัดกำหนด แล้วเราก็ไปเตรียมเปลี่ยนชุดเพื่อเตรียมรับศีลที่ศาลา ตอนนี้เริ่มแยกกันชัดเจนระหว่าง แม่-ลูกชาย/พ่อ ทางวัดจะให้สัญญาณ  ทุกคนรู้หน้าที่ไปนั่งรอพิธีการในศาลาเพื่อรอพระคุณเจ้าท่านจะมาให้ศีล และท่านจะเริ่มสอนวิธีการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ การเดินจงกรม  การกราบ การสวดมนต์และอื่น ๆ  อากาศร้อนมาก เพราะคนเยอะ ผู้ที่เพิ่งปฏิบัติใหม่ ส่วนใหญ่เป็นเด็กวัยรุ่นหญิง มากันเป็นจำนวนมาก ก็มักจะคุยกันเสียงดัง จนแม่ชีอาจารย์ต้องเอ่ยปากว่ากล่าวตักเตือน เพราะไปรบกวนผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเสียสมาธิ  ไม่สำรวม  ในการสวดมนต์ทำสมาธิ จะใช้เวลาในแต่ละรอบไม่เท่ากันทุกครั้ง ขึ้นอยู่กับเวลา  กว่าจะเสร็จรอบค่ำทุกคนก็ไปอาบน้ำเตรียมตัวเข้านอน ทางวัดมีหมอนเล็กๆและผ้าห่มให้  ด้วยความที่คนเยอะ ร้อน แปลกที่ ทำให้ผู้ฝึกใหม่นอนไม่ค่อยหลับ โดยเฉพาะเรา อีกทั้งกังวลที่จะต้องรีบตื่นขึ้นมาเพื่อทำวัตรเช้าตอน ตี 4 เพื่อเตรียมพร้อม เราก็ต้องตื่นตี 3อาบน้ำเตรียมทำกิจธุระส่วนตัว   ขึ้นไปรอสมาชิกบนศาลา  (สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมที่เคยรับการฝึกจากที่วัดแล้ว แม่ชีอาจารย์จะแจ้งว่า สามารถไปฝึกด้วยตนเองได้ที่ศาลา หรืออาคารที่กำหนด หรือลานดิน)  เริ่มด้วยการสวดมนต์ทำวัตรเช้า เดินจงกรม นั่งสมาธิ ระหว่างเดินกับนั่ง จะกำหนดเวลาเท่า ๆ กัน คือถ้าเดินจงกรม 30 นาที ก็จะนั่งสมาธิเป็นเวลา 30 นาทีเช่นกัน ทุกอิริยาบถต้องมีสติตลอดเวลา ถ้าจิตไม่สงบ ก็ต้องพยายามควบคุมให้มีสติระลึกได้ ช่วงใหม่ ๆ สำหรับเราก็ท้อแท้พอสมควร แถมง่วงมาก ๆ เพราะเมื่อคืนนอนไม่หลับ  ปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัว ฟุ้งซ่านฯลฯ ในบางช่วงเวลา เราก็รอเวลาเสียงนาฬิกาปลุกที่แม่ชีอาจารย์ซึ่งเป็นครูฝึกได้ตั้งเวลาไว้   เมื่อครบเวลาก็จะเป็นการแผ่เมตตา อุทิศส่วนบุญส่วนกุศล เรื่องนี้ขอแนะนำสมาชิกใหม่ว่าควรจะท่องให้ได้ จะได้แผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลอย่างเป็นอัตโนมัติ  เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติในช่วงเช้า แล้ว  ผู้ปฏิบัติก็พร้อมกันเข้าแถวเป็นระเบียบไปรับประทานอาหารเช้า ทุกอย่างต้องเป็นระเบียบ ต้องเข้าแถว  ต้องสำรวม  ไม่พูดคุยกันเพราะมีคติกรรมฐานที่ว่า  “ กินน้อย นอนน้อย พูดน้อย  ทำความเพียรมาก” สำหรับที่นี่ขอเรียนว่าถ้าไปคนเดียวได้ จะดีมาก เพราะไม่ต้องคอยกังวลว่าเพื่อนจะอยู่ตรงไหน จะเจอกันรึเปล่า หากันค่อนข้างจะยาก เพื่อนเสร็จหรือยัง หรือต้องรอกัน คำถามเหล่านี้จะไม่เกิด ขึ้น ถ้าเราไปคนเดียว หรือถ้าไปด้วยกัน ต้องตกลงกัน ต่างคนต่างทำต่างปฏิบัติ  จิตใจจะได้สงบ จะดีมากๆ (ลืมบอกไปคะ โทรศัพท์ควรจะปิด แม้แบบสั่นก็ไม่ควร เพราะจะไปรบกวนสมาธิตนเองด้วย) การรับประทานอาหารเช้า ทางวัดจะจัดเป็นข้าวต้ม จะมีการนำสวด ถวายข้าวพระพุทธ  ลาข้าวพระพุทธ พิจารณาอาหาร บทสวดให้พร ตามกระบวนการขั้นตอนที่วัดกำหนด  การนั่งโต๊ะ ต้องนั่งให้เต็มเป็นโต๊ะ ๆ ไป ค่อย ๆ ทานอย่าให้เหลือ  ถ้าไม่อิ่ม ไปขอเพิ่มได้ ทานเสร็จช่วยกันล้างจาน ช้อน แก้ว  สำหรับผู้ที่ทานเสร็จคนสุดท้ายของโต๊ะ จะต้องไปเติมน้ำให้เต็มเป็นการฝึกความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับผู้อื่น เพื่อคนกลุ่มอื่น ๆ จะได้มีดื่ม ส่วนการทำความสะอาดจะมีน้ำ ใส่ถังน้ำ (กาละมังใหญ่)เตรียมไว้  ก็จะมีอาสาสมัครช่วยกัน  บางท่านอาจช่วยเช็ดจาน ช้อน แก้วน้ำ  สำหรับผู้ที่ไม่ได้ช่วยตรงนี้ จะมีเวลาพักผ่อนเล็กน้อย หลังจากนั้นก็จะถึงเวลาที่ทุกท่านจะต้องเริ่มกิจวัตรสวดมนต์ตามเวลาที่ระบุเป็นอย่างนี้ไปตามรอบของเวลาการปฏิบัติ จนกระทั่งคืนที่ 2   เรารู้สึกว่าที่วัดจะให้พักผ่อนเข้านอนเร็ว ซักประมาณ 3 ทุ่มครึ่ง เพราะต้องตื่นเช้า  คืนนี้เรานอนหลับง่ายขึ้น อาจเป็นเพราะเพลียจากคืนก่อนที่ไม่ได้นอน และจากการฝึกตลอดทั้งวัน ตื่นขึ้นมารีบอาบน้ำทำธุระส่วนตัว ผู้ปฏิบัติเยอะมาก ต้องแบ่งปันทุกอย่างต้องคำนึงถึงผู้อื่นด้วย   แล้วไปยังสถานที่ปฏิบัติเพื่อสวดมนต์ทำวัตรเช้าตอนตี 4  จนกระทั่งเวลาประมาณ 6.30 น. รับประทานอาหารเช้า เสร็จมีเวลาพักผ่อนเล็กน้อย  ในช่วงของเวลาพักช่วงนี้อาจช่วยกวาดลานวัด เก็บกวาดห้องที่พัก  ล้างห้องน้ำ ต้องช่วยกัน เพราะคนอยู่กันเยอะ ช่วยกันรักษาความสะอาดแก่ส่วนรวม เมื่อใกล้ถึงเวลาที่กำหนดก็ไปรอยังสถานที่บนศาลาด้วยความพร้อมเพรียง เพื่อลาศีล  ขอขมาต่อพระรัตนตรัย รอพระคุณเจ้าและสวดมนต์ทำพิธีลาศีลตามที่วัดกำหนด ใช้เวลาไม่นาน จะเสร็จประมาณก่อน 8 โมงค่ะ

 

                เมื่อครบกำหนดของการมาปฏิบัติธรรมและเสร็จพิธีการก็มาเก็บกระเป๋า เก็บกวาดสถานที่พัก  เสื้อผ้าส่งซัก ทำบุญตามที่ตั้งใจไว้ หรือตามกำลังศรัธา ช่วยบริจาคค่าน้ำค่าไฟ ค่าอาหาร ชำระหนี้สงฆ์ ค่าซักเสื้อผ้าฯลฯ หลังจากนั้นจึงมารอพบครอบครัวเตรียมตัวกราบนมัสการพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ  ฐิตธมโม )ท่านจะลงรับแขกโปรดญาติโยม ตอนเวลา ประมาณ 10 โมงและบ่าย 2 โมงในวันปกติ ส่วนวันพระทราบว่าท่านลง ณ อุโบสถ ท่านเทศนาโปรดญาติโยมด้วย

 

 

 

การเดินทางกรณีไม่ได้นำรถไปเอง  จากกรุงเทพฯ มีรถตู้เส้นทาง กรุงเทพฯ   -  อินทร์บุรี-ทองเอน  ซึ่งสามารถไปใช้บริการได้ที่ห้างเซ็นจูรี่ ชั้นใต้ดิน(บริเวณ ด้านล่างสถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) ค่ารถคนละประมาณ 100 กว่าบาท  รถเส้นนี้จะเข้าไปส่งถึงในวัดอัมพวัน ขากลับก็ติดต่อขอเบอร์โทรศัพท์ ตามนามบัตรที่เขาให้ไว้  รถก็จะมารับกลับ ที่วัดอัมพวัน เช่นกัน หรือบางท่านอาจใช้บริการรถขนส่งโดยสารที่สถานีขนส่งโดยสารหมอชิตก็ได้ แต่ต้องลงที่ถนนใหญ่ ป้ายทางเข้าวัด แล้วต่อมอเตอร์ไซต์เข้าไปที่วัด ค่ามอเตอร์ไซต์ น่าจะประมาณ  10-15  บาท (ไม่แน่ใจ ไม่เคยใช้บริการค่ะ)

 

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

-เสื้อผ้าชุดปฏิบัติธรรม 2-3 ชุด แต่ถ้าไม่มีที่วัดมีขาย แต่ส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติจะยืมจากวัด ซึ่งมีให้ยืม 2 ชุด มีเสื้อ ผ้าถุง ผ้าสไบ กระเป๋าเล็กๆ เข็มขัด (ไม่ต้องเตรียมชุดนอนไปเปลี่ยน แม่ชีอาจารย์บอกว่าสามารถถอดสไบ และนอนได้เลย) ผู้ชายมีเสื้อ กางเกงขายาวสี ขาว ชุดปฏิบัติธรรม กระเป๋าเล็กๆ

-ของใช้ที่ต้องเตรียมไป ควรเป็นผ้าขนหนูผืนเล็ก ๆ ไม้แขวนเสื้อ 2 -3 อัน แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่เหลว ที่คาดผม(ผู้หญิง เวลากราบพระจะได้สะดวก)  ของใช้เฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น (แป้ง ลูกกลิ้งระงับกลิ่นกายไม่ใช้ เพราะเราถือศีล 8  และเราจะยืนหรือเดินดูดน้ำข้าวโพดไปด้วยคุยไปด้วยก็ไม่เหมาะ  ต้องนั่งยอง ๆ  หรือนั่งทานในสถานที่ที่เหมาะสมค่ะ )

 

จากการไปปฏิบัติธรรม 2 ครั้งของดิฉัน  ก็ขอแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สิ่งที่ได้สัมผัส การเตรียมตัว เพื่อคนอื่นๆ จะได้เตรียมตัวเตรียมใจในการไปปฏิบัติธรรม ว่าง ๆ มีเวลา ก็ขอเชิญชวนนะค่ะ เพื่อจะได้นำบุญมาฝากเพื่อน  ๆ  ทุกท่านให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันค่ะ

 

                                                                                               

กำหนดเวลาการปฏิบัติธรรม

เช้า  03.30 น. ตื่นนอน พร้อมกัน ณ สถานที่ปฏิบัติธรรม

        04.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า (แปล) เดินจงกรม นั่งกรรมฐาน

        06.30 น. รับประทานอาหารเช้า

        08.00 น. กราบพระ เดินจงกรม นั่งกรรมฐาน ณ สถานที่ปฏิบัติ

        11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย  13.00 น. กราบพระ เดินจงกรม นั่งกรรมฐานที่สถานที่ปฏิบัติ

         16.00 น. ดื่มน้ำปานะ พักผ่อน

ค่ำ     18.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น (แปล) เดินจงกรม นั่งกรรมฐานที่ศาลาปฏิบัติ

          21.30 น. พักผ่อน นอน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การปฏิบัติธรรม

คำสำคัญ (Tags)#ปฏิบัติธรรม

หมายเลขบันทึก: 310380, เขียน: 02 Nov 2009 @ 16:23 (), แก้ไข: 29 Sep 2012 @ 09:41 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 48, อ่าน: คลิก


ความเห็น (48)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ...สำหรับเรื่องเล่าดีๆ ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

ยังไม่เคยไปวัดอัมพวันค่ะ เคยแต่บวชศีลจาริณีที่วัดในจังหวัด กำหนดการปฏิบัติธรรมคล้าย ๆ กัน คงต่างกันที่ความเคร่งของผู้ไปถือศีล

เขียนเมื่อ 

อนุโมทนากับการปฏิบัติด้วยค่ะ

IP: xxx.121.85.157
เขียนเมื่อ 

ไม่ทราบว่า แม่กับลูกชาย 6 ขวบ อยุ่ด้วยกันได้มั้ยค๊ะ

เวลาปฏิบัติธรรม

เขียนเมื่อ 

เรื่องแม่กับลูกชาย 6 ขวบ บังเอิญดิฉันตอบไม่ได้อย่างชัดเจน เผอิญที่ไปครั้งนี้ มี คุณแม่ คุณพ่อ ลูกชาย 12 ขวบ และ 6 ขวบ

จึงสามารถแยกให้ลูก ๆ อยู่กับคุณพ่อได้ ถ้าสังเกตจากท่านอื่น ๆ ก็ไม่เห็นมีเด็ก ๆ เท่าไหร่นัก แต่ดิฉันมีข้อสังเกตว่า แม่กับลูกชาย

อยู่ด้วยกันไม่น่าจะสะดวกนัก เวลาปฏิบัติ สวดมนต์ก็แยก ชาย-หญิง เคงต้องสอบถามกับทางวัดดูอีกครั้ง หรือมีอะไรคืบหน้า จะแจ้งให้ทราบค่ะ

มีข้อมูลอัพเดท เรื่องการเดินทาง รถตู้ชั้นใต้ดินที่เมเจอร์ อนุสาวรีย์ชัยฯ ยกเลิก แต่มีคิวที่จอดติดกับเมเจอร์ อนุสาวรีย์ (ใกล้ ๆ จุดเดิม มองเห็นชัด) ก็สะดวกในการเดินทางเช่นเดิม รถออกทุกชั่วโมงค่ะ

วไลพร
IP: xxx.42.72.183
เขียนเมื่อ 

อยากรู้เหตุผลของผู้ที่เข้าไปปฏิบัติงธรรมที่วัดอัมพวันว่าเพราะอะไรเค้าถึงไป และไปเพื่อจุดประสงค์อะไรบ้างคะ

วไลพร
IP: xxx.42.72.183
เขียนเมื่อ 

แล้วถ้าอยู่ไกล ขับรถส่วนตัวไปเอง จะจอดไว้ที่ไหน แล้วปลอดภัยรึเปล่าคะ

IP: xxx.209.41.193
เขียนเมื่อ 

เคยไปกราบหลวงพ่อมาแล้ว2ครั้งรู้สึกว่าชีวิตเริ่มมีอะไรที่ดีๆเข้ามาแต่มีทุกข์ใจอยู่กับเรื่องสามีอย่างเดียวที่มันป่ลอยว่างไม่ได้อยากจะไปปฎิบัติธรรมเหมือนกันมันคงยังไม่ถึงเวลาแต่จะไปกราบทานเป็นครั้งที่สามอ่านหนังสื่อของหลวงพ่อตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงเล่มล่าสุดรู้สึกซาบซึ่งใจมากบอกไม่ถูก

เขียนเมื่อ 

เรื่องเหตุผลก็คงเป็นของแต่ละบุคคลไป เผอิญตอนไปปฏิบัติธรรม ก็ไม่ค่อยได้พูดคุยเท่าไหร่ เพราะแม่ชีที่สอนพยายามพูดถึงหลักการที่ว่า กินน้อย นอนน้อย พูดน้อย ทำความเพียรให้มาก แต่คิดว่าถ้าไปแล้วได้มีโอกาสทำบุญ ทำความดี ชีวิตมีสุขเป็นการพักใจ เพราะไม่ได้ไปเบียดเบียนใคร หรือทำอะไรให้ใครเดือดร้อนค่ะ ส่วนผลของการปฏิบัติธรรม จะมีหนังสือที่รวบรวมข้อคิดเห็นที่ทางวัดรวบรวมไว้พิมพ์แจกให้ลูกศิษย์ลูกหาได้อ่านกันเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิดหลวงพ่อปีล่าสุด ซึ่งจะพบว่าหลังจากได้ปฏิบัติธรรมแล้ว ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ปฏิบัติดีขึ้น สงบขึ้น

ส่วนเรื่องการขับรถยนต์ส่วนตัวไปเอง ที่วัดมีที่จอดรถจัดเตรียมไว้ให้ ถ้าหากไม่ใช่ช่วงเทศกาลวันหยุดหลายวัน คิดเองนะค๊ะว่าน่าจะพอ เคยเอารถยนต์ส่วนตัวไปเองก็มีที่จอด และปลอดภัยค่ะ แต่ก็ไม่ค่อยทราบเรื่องนี้เท่าไหร่ ไม่มีโอกาสหาข้อมูลตรงนี้ค่ะ จะเรียนว่าช่วงวันหยุดเทศกาลยาว ๆ มีน้องที่ทำงานไปฝึกปฏิบัติธรรม เขาบอกว่าคนเยอะมากจนแทบไม่มีที่จะนอนค่ะ ครั้งละหลายพันคนทีเดียวค่ะ

เขียนเมื่อ 

ดีจังเลย ขออนุโมทนาบุญด้วย หากมีโอกาสและพร้อม ไปแน่นอน เพราะศรัทธาหวงพ่อมาก

เสือปืนไว
IP: xxx.183.148.195
เขียนเมื่อ 

ขออนุโมทนาบุญด้วยคนครับ ผมต้องไปปฏิบัติธรรมที่นี่แน่ ๆ เพราะศรัทธาในตัวหลวงพ่อ และคำสอนที่เข้าใจง่ายครับ

แนน
IP: xxx.128.176.5
เขียนเมื่อ 

รบกวนถามนะคะ ถ้าหนูลงเครื่องที่ดอนเมืองเช้าวันศุกร์(ก่อนเที่ยงค่ะ)หนูควรจะทำยังไงไปวันอัมพวันคะหนูยังไม่เคยไปแล้วหนูจะไปทันรึเปล่าคะ ช่วยแนะนำวิธีนั่งรถว่าควรนั่งจากดอนเมืองแล้วไปต่อที่ไหนประมาณนี้ค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

โอ
IP: xxx.128.198.146
เขียนเมื่อ 

ขออนุโมทนาด้วยคนน่ะค่ะ ขอบคุณสำหรับเนื้อหาสิ้งที่ต้องเตรียมเพราะกำลังจะไปเร็วๆนี้น่ะค่ะ

เขียนเมื่อ 

ถ้าลงเครื่องที่ดอนเมือง สามารถนั่งรถแท็กซี่ไปอนุสาวรีย์ฃัยสมรภูมิ หรือรถเมล์ทั้งปกติและปรับอากาศ ถ้าจำไม่ผิดสาย 29 เพื่อไปขึ้นต้นทาง คิวรถอยู่ที่บริเวณเชิงทางลงสถานีรถไฟฟ้าฝี่งที่จะไปราชเทวี ใกล้ ๆ ห้างเซ็นจูรี่ กับอีกวิธีคือโทรศัพท์ไปแจ้งที่อนุสาวรีย์ที่คิวหรือท่ารถ และนัดสถานที่แวะรับ โดยท่านอาจข้ามฟากมารอรถด้านที่ไปรังสิต เพื่อสะดวกรถที่จะรับ โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งป้ายทะเบียนรถ และเจ้าหน้าที่จะขอเบอร์โทรศัพท์ของเราไว้ค่ะ วิธีนี้น่าจะดีและเร็วที่สุดค่ะ ส่วนเบอร์โทรศัพท์ เข้าใจว่าเบอร์เหล่านี้น่าจะยังใฃ้ได้อยู่แต่เรียนว่าได้รับนามบัตรมานานแล้ว โทร.086-8147847,085-4050988,086-3117951 ส่วนขากลับ สอบถามรายละเอียดได้จากคนขับ หรือโทร.086-7616583,085-4062611,086-3693585 ลองดูนะค๊ะ ขออนุโมทนาบุญล่วงหน้าค่ะ และต้องขอโทษด้วยที่ตอบหรือให้ข้อมูลจากคำถามช้าไปค่ะ

IP: xxx.120.39.202
เขียนเมื่อ 

ขึ้นรถที่ท่ารถต่างจังหวัด ที่รังสิตก็สะดวกนะคะ รถกรุงเทพ-สิงห์บุรี หรือรถโดยสารที่วิ่งสายเอเซีย บอกคนขับว่าลงวัดอัมพวัน คนขับรถรู้จักทุกคนค่ะ ยิ่งถ้าเป็นวันศุกร์จะมีคนลงรถที่วัดอัพวันหลายคน รถจะจอดส่งที่ถนนใหญ่ ต่อรถมอเตอร์ไซด์เข้าวัดได้เลย เคยไปมาแล้ว สะดวกค่ะ ก่อนเดินทางกราบระลึกถึงหลวงพ่อจรัญนะค่ะ อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

IP: xxx.173.158.246
เขียนเมื่อ 

ขอเเสดงความยินดี

ศิรนาถ
IP: xxx.25.7.150
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ และขออนุโมทนาบุญด้วย ตอนนี้มีความตั้งใจจะไปปฏิบัิติที่วัดด้วยเช่นกัน

ae
IP: xxx.120.198.168
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากคะสำหรับข้อมูลที่แบ่งปันมาให้อ่านกำลังจะไปเหมือนกันคะอยากจะมีสมาธิทำงานมากขึ้นอยากทำบุญให้พ่อกับแม่ด้วยคะ

รัชนี
IP: xxx.173.60.161
เขียนเมื่อ 

เป็นเรื่องที่ดีที่มีคนเข้าใจในธรรมะ และสามารถเผยแพร่เพื่อเป็นทานให้กับคนอื่น ดีๆ มากๆ เลยคะ เพราะดิฉันเตรียมตัวไปในวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2553 นี้ ได้อ่านข้อความที่ได้แนะนำแล้วเข้าใจเหมือนเคยได้ไปสัมผัสเลยคะ ขอบคุณมากๆ คะ

aom
IP: xxx.168.126.228
เขียนเมื่อ 

กำลังจะเตรียมตัวที่จะไปค่ะ จะไปแบบ 7 วัน แต่สงสัยว่าถ้าระหว่างนั้นเรามีประจำเดือนจะทำยังงัยคะไปได้รึเปล่า และถ้าจะนำชุดนอนสีขาวไปเองควรเป็นแบบกระโปรงยาว หรือกางเกงก็ได้คะ ช่วยตอบหน่อยนะคะ

IP: xxx.25.210.209
เขียนเมื่อ 

ขออนุโมทนาบุญในความตั้งใจค่ะ แต่เรื่องการมีประจำเดือน คงไม่น่าจะเป็นข้อห้าม เผอิญเรื่องที่ถามทั้ง 2 เรื่องไม่แน่ใจ เคยไปปฏิบัติธรรม และเห็นก็มีบางท่านนำชุดนอนไป ทั้งกางเกงและกระโปรง เคยเห็นแต่ถามว่าได้หรือไม่ ดิฉันไม่ทราบจริง ๆ ค่ะ หรือใครทราบช่วยให้ความกระจ่างด้วยนะค๊ะ เพราะเคยได้ยินแม่ฃีอาจารย์ที่สอนบอกว่า ถ้าเราใส่ชุดปฏิบัติธรรมอยู่ เวลาจะนอนเราเอาสไบออกก็นอนได้แล้วค่ะ

aom
IP: xxx.175.198.239
เขียนเมื่อ 

ดิฉันก็กำลังจะไปปฏิบัติธรรมค่ะ

แล้วจะมาเล่าประสบการดีๆให้ฟังนะค่ะ

IP: xxx.207.43.101
เขียนเมื่อ 

อนุโมทนาสาธุ และขอบคุณประสบการณ์ที่นำมาเล่าสู่กันฟังค่ะ

ศรี
IP: xxx.137.193.250
เขียนเมื่อ 

ดิฉันจะไปวันที่ 10/4/54 นี้เป็นครั้งแรกค่ะ ได้ข้อมูลหลายอย่างเพื่อเตรียมตัว ไม่รู้ว่าคนจะเยอะหรือเปล่า ตอนแรกจะไปคนเดียวเพราะไม่กลับบ้านต่างจังหวัด พี่สาวสนใจจึงขอไปด้วย เดี๋ยวกลับมาจะมาเล่าให้ฟังนะคะ

ศรี
IP: xxx.137.193.252
เขียนเมื่อ 

ขอเอาบุญมาฝากทุกท่านค่ะ บอกได้คำเดียวว่าไปแล้วได้ของดีกลับมา อยากรู้ต้องลองไปเองสักครั้งค่ะ

พิชเพ็ญ
IP: xxx.180.213.207
เขียนเมื่อ 

ว่าจะไป พรุ่งนี้ค่ะ ถ้าไม่มีปัญหาอะไร ออกจากพัทยาตอนสายๆ ไปรถตู้ ลง อนุสาวรีย์ และไปต่อรถตู้ ไป วัด อีกที ศึกษาข้อมูลจากเน็ตค่ะ พึ่งจะไปครั้งแรก ถ้ามีโอกาสจะเข้ามาเขียนบอกนะคะว่า เป็นอย่างไรบ้าง หรือ ใคร อยากติดต่อโดยตรง โทรก็ได้ค่ะ

086-869-7867 พิชเพ็ญ ค่ะ

สมาน
IP: xxx.49.10.207
เขียนเมื่อ 

จากเชียงรายจะไปวัดอัมพวันวันพรุ่งนี้อาทิตย์ที่  ๓๐ ก.ย.๕๕ไม่รู้ไปยังงัยคงจะเดาทางได้ถูกเพราะระลึกถึงหลวงพ่อเสมอ  ถ้ามีบุญกุศลคงต้องถึงแน่ๆ ปฏิบัติธรรม ๗ วัน

 

แม่พิมพ์
IP: xxx.7.192.64
เขียนเมื่อ 

อยากไปบ้างแต่กังวลยังไงไม่ทราบถ้าจะต้องไปค้างคืนที่ต่างจังหวัดคนเดียว ไม่ทราบว่ามีใครรู้สึกอย่างนี้บ้างไหมคะ


พรทิพย์
IP: xxx.120.162.94
เขียนเมื่อ 

ว่าจะไป วันที่ 12 เม.ย.56 แต่ไม่แน่ใจว่ารถตู้ที่อนุเสาวรีจะมีหรือป่าวเพราะช่วงสงกานพอดี

แตงโม
IP: xxx.48.54.112
เขียนเมื่อ 

อยากสอบถามเรื่องที่ตากชุดชั้นในและอื่นๆมีที่มั้ยคะ ตั้งใจไปวันโกนค่ะ


ปวีณ์ริสา
IP: xxx.67.35.75
เขียนเมื่อ 

ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยค่ะอยากไปปฏิบัติที่วัดนี้เหมือนกันเคยไปมาแล้วประมาณ3ครั้งแต่ยังไม่มีโอกาสไปปฏิบัติ

ขันทอง
IP: xxx.122.138.41
เขียนเมื่อ 

จะไปวันที่ 25 กันยายน 2556  ไปคนเดียวค่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตค่ะไม่รู้ว่าจะทำได้ดีแค่ไหนกังวลมาเลย อยากทราบว่าที่วัดรับลงทะเบียนทั้งวันไหมค่ะ  มีกำหนดเวลารึเปล่าค่ะ

สิริกานต์
IP: xxx.232.240.117
เขียนเมื่อ 

อยากไปช่วงนี้ หลังคริสต์มาสถึงวันที่1ปีใหม่ ควรไปวันไหนดีคะ

คุณแจง
IP: xxx.55.37.176
เขียนเมื่อ 

อนุโมทนาบุญคะ ได้ประโยชน์มากๆ เพราะตัดสินใจอยู่ว่าจะไปดีหรือไม่เพราะค่อนข้างไกลและเป็นครั้งแรกที่จะเดินทางไปปฎิบัติธรรมคนเดียว อ่านแล้วตัดสินใจเลยคะ เพราะอยากไปกราบหลวงพ่อมากๆ ขอบคุณสำหรับข้อมูลคะ

จารุ
IP: xxx.108.137.119
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดี ๆ ค่ะ พอดีกับวันที่ 31มค. ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2557 นี้จะไปบวชที่วัดอัมพวันนี้ด้วยค่ะ จะไปคนเดียว อ่านแล้วทำให้ความตั้งใจที่จะไปปฏิบัติธรรมที่วัดนี้มีมากขึ้นค่ะ

อีฟน้อย
IP: xxx.230.128.254
เขียนเมื่อ 

อนุโมทนาบุญด้วยนะค่ะ กำลังหาข้อมูล ขอบคุณข้อมูลดีค่ะ

ฐานิต นาคชูศรี
IP: xxx.46.70.218
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากนะคะ สำหรับรายละเอียด ขออนุโมทนาบุญด้วยคะ่  เพราะตอนนี้กำลังจะไปบวช กำลังตัดสินใจ อ่านแล้วมีกำลังใจขึ้นเยอะ ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสิ่งดีๆๆ

ฐานิต นาคชูศรี
IP: xxx.46.70.218
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากนะคะ สำหรับรายละเอียด ขออนุโมทนาบุญด้วยคะ่  เพราะตอนนี้กำลังจะไปบวช กำลังตัดสินใจ อ่านแล้วมีกำลังใจขึ้นเยอะ ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสิ่งดีๆๆ

สุทาทิพย์
IP: xxx.87.130.134
เขียนเมื่อ 

จะเดินทางไปปฏิบัติธรรมพรุ่งนี้ค่ะ แล้วจะมาเล่าประสพการณ์ให้ฟังกันนะค่ะ ขอบคุณรายละเอียดด้วยนะค่ะช่วยได้เยอะเลยค่ะ

ดาริกา ภักดี
IP: xxx.0.113.185
เขียนเมื่อ 

บนไว้ตอนคลอดลูกค่ะว่าหากเราสองคนแม่ลูกลอดตายจะไปบวช 9. วัน อยากทราบว่าเราสามารถเอาเด็กไปด้วยได้มั้ยเพราะรอลูกปิดเทอมเดือนตุลาลูกสาวสิบขวบลูกชายหกเดือน สามารถเอาไปด้วยได้มั้ยค่ะ

puk
IP: xxx.47.74.127
เขียนเมื่อ 

กรณีถ้าอยากไปปฎิบัติธรรมช่วงวันหยุดปีใหม่ทางวัดจะรับหรือป่าวครับ เพราะเป็นช่วงที่มีเวลาหยุดนานๆนะครับ

Ketaknok
IP: xxx.8.2.68
เขียนเมื่อ 

ที่วัดมีที่ให้ซักผ้าด้วยมั๊ยค่ะ ถ้าเกิด ว่าเราเอาชุดไปน้อย

patcha
IP: xxx.55.175.98
เขียนเมื่อ 
  1. ที่วัดมีชุดให้ยืมคะ วันแรกให้ 2 ชุดวันต่อไปแจกวันละ 1ชุดต้องมารับก่อนบ่ายสี่โมง มีเข็มขัด กระเป๋าผ้าสะพายมีซิบ และขันน้ำ ถ้าต้องการซักผ้ามีคนมารับจ้างไปซัก ชุดชั้นในซักได้จะมีที่ตากให้เฉพาะเป็นฉากกั้นเขียนว่า...ที่ตากชุดสตรี..เพิ่งไปเมื่อ5-13ธค.57นี้คะ
น้ำฝน
IP: xxx.55.153.16
เขียนเมื่อ 

เห็นบางคนบอกว่าการไป 7 วันต้องเข้าวันโกน และออกอีกวันโกนถัดไป ตัดสินใจจะไปครั้งแรกค่ะ ตั้งใจให้ได้สัก7วัน เริ่มวันที่ 27 ธันวาคมนี้เนื่องจากเป็นวันโกนถูกต้องใช่มั้ยคะ รบกวนด้วนคะ

Apple
IP: xxx.47.139.215
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะคะ เป็นประโยชน์อย่างมากเลย

เราตั้งใจจะไป 27/2/58 พออ่าแล้วก็หายกังวล

Namking
IP: xxx.229.125.52
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะคะสำหรับข้อมูลดีๆ เคยไปกราบหลวงพ่อมาแล้วครั้งนึงค่ะ พอดีเลยค่ะตอนนี้กำลังเตรียมตัวอยากไปปฏิบัติดูบ้าง 11,12,13.นี้เลยค่ะสามวัน เริ่มต้นอายุ 35 พอดีเลยค่ะ

ลูกน้ำ
IP: xxx.47.72.47
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าถ้าเราไปเราจะได้เข้าปฎิบัติเลยไหมคะหรือต้องไปบอกก่อนล่วงหน้าค

แม่น้องแพท
IP: xxx.158.165.155
เขียนเมื่อ 

ถ้าจะไปปฏบัติธรรม 3 วัน ศ-อา วันศุกร์ควรไปถึงที่วัดกี่โมงคะ