การหามื้อจั๋นวันดีแบบโบราณ         

 ผู้ที่จะหาวันออกจากบ้าน ย้ายบ้าน รื้อบ้าน ขึ้นบ้านใหม่ และงานมงคลต่าง ๆ จะเป็นเดือนอะไรก็ตามผู้เขียนได้ค้นจากหลายๆตำราที่เกี่ยวกับการหามื้อจั๋นวันดี  เพื่อให้สะดวกแก่ผู้หาวัน โดยให้เลือกเอาเฉพาะวันดีเท่านั้น จะออกกี่ค่ำแรมกี่ค่ำ ให้ถือเป็นวันดี จากนั้นก็ไล่เดือนว่าเดือนที่จะทำพิธีนั้นเป็นเดือนเสียไหม   และในเดือนนั้น มีวันเสียตรงกับวันอะไรบ้าง

 การหาวันเสียตามแบบโบราณ

เดือนเกี๋ยง  เดือนห้า  เดือนเก้า           เสีย วันอาทิตย์ กับจันทร์

เดือนยี่   เดือนหก เดือนสิบ                เสีย วันอังคาร

เดือนสาม  เดือนเจ็ด  เดือนสิบเอ็ด      เสีย วันศุกร์กับวันพุธ

เดือนสี่  เดือนแปด  เดือนสิบสอง        เสีย วัน พฤหัสบดี  กับวันเสาร์ 

วันขึ้น (เดือนออก)(ข้างขึ้น) วันที่ดีมีดังต่อไปนี้

 วัน 1 ค่ำ  2  ค่ำ   3 ค่ำ  4 ค่ำ   6 ค่ำ  8 ค่ำ   11 ค่ำ  12 ค่ำ  13 ค่ำ  15  ค่ำ

 การหาสะโลก(โฉลก)วันแบบโบราณ

ขึ้น 1 ค่ำ                 หม้อซ้อนหม้อ                            (ดี)

ขึ้น 2 ค่ำ                 จุ๋มปลวกป้อก๋องหลัว                    (ดี)

ขึ้น  3 ค่ำ                ก๋ายขัวเข้าคุ้มพญา                      (ดี)

ขึ้น 4 ค่ำ                 หุ้มก๋องคำ                                  (ดี)

ขึ้น 5 ค่ำ                 แหเต็มถุงยอน                            (ดี)

ขึ้น 6 ค่ำ                 ได้ผ้าผ่อนผืนดี                           (ดี)

ขึ้น 7 ค่ำ                 บ่ต๋ายก็เบื่อผู้ใหญ่(เบื่อคนแก่)

ขึ้น 8 ค่ำ                 ได้นางมาอุ่นนอน                       (ดี)

ขึ้น 9 ค่ำ                 ข้าวล้นขื่อแวงหัก

ขึ้น 10 ค่ำ                ตักเข้าตักออก

ขึ้น 11 ค่ำ                ย่อมถอกกินเมือง                      (ดี)

ขึ้น 12 ค่ำ               ได้คำเหลืองเต็มไต้                     (ดี)

ขึ้น 13 ค่ำ                ไถ่จ้างแก้วมาโรง                      (ดี)

ขึ้น 14 ค่ำ               ได้แหวนคำมาสวมสอด               (ดี)

ขึ้น 15 ค่ำ                พระเจ้าเกิดยอดจ๋อมสัตย์           (ดี)

วันแรม (เดือนแรม) วันที่ดีมีดังต่อไปนี้

 วัน เดือนแรม 5  ค่ำ  6  ค่ำ  7  ค่ำ  11 ค่ำ  12 ค่ำ  13  ค่ำ 14  ค่ำ

แรม 1 ค่ำ                   เป็นนิจจะ(ถูกปิ้ดจ๊ะ)

แรม 2 ค่ำ                   ปะไล่ท่าว(ปลาดต้าว)

แรม  3 ค่ำ                  เอาง่าวมาเป็นเมีย

แรม 4 ค่ำ                   เปี๋ยวไหมยุ่ง

แรม 5 ค่ำ                   น้ำถุ้งเดียวเต็มไห                      (ดี)

แรม 6 ค่ำ                   พี่น้องลุกไก๋ลมาสู่                      (ดี)

แรม 7 ค่ำ                   ปะปู่เฒ่าหัวขาว                         (ดี)

แรม 8 ค่ำ                   แม่สูแก๊นน้ำส้ม

แรม 9 ค่ำ                   สำเภาล่มกลางหนอง

แรม 10 ค่ำ                 ตี๋ก๋องข้ำพระ

แรม 11 ค่ำ                 ชะนะมั่งมูลมี                              (ดี)

แรม 12 ค่ำ                 เอาลูกเศรษฐีมาเป็นเปื้อน(เพื่อน)  (ดี)

แรม 13 ค่ำ                ได้ไม้ในเถื่อนเป็นมงคล                (ดี)

แรม 14 ค่ำ                 พระเดินหนอุ้มบาตร                    (ดี)

แรม 15 ค่ำ                 น้ำล้นตาดทรายมูล

                                                        มรดกป้ออุ๊ย