ขออภัยสำหรับท่านที่รอ คลังความรู้เรื่อง คอร์ส ลดความอ้วน ลดเอว ตั้งแต่บ่ายเมื่อวานนี้คะ  หลังกลับจากประชุมที่ สสจ.สน.  พอกลับโรงพยาบาลก็มีประชุมต่อจนถึงเย็น  คอร์สนี้พัฒนาโดย"ชมรมเอวดี เชฟดี  ชีวีสดใส  รพ.โพนนาแก้ว"

        หลักการที่สำคัญคือ ใช้กลไกทางจิตเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการออกกำลังกายของผู้ที่มีภาวะอ้วนหรือมีโภชนาการเกิน  โดยการใช้ผักและผลไม้ไปปรับเปลี่ยนสมดุลของร่างกายให้มีสภาพเป็นด่างมากขึ้น  ร่างกายจะขับ Free radical ออกมาหลังจากนั้นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกลไกการขับถ่ายของเสีย ทั้งระบบทางเดินอาหารและทางเดินปัสสาวะรวมถึงระบบไหลเวียนของน้ำเหลือง  ได้ดำเนินขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายโดยธรรมชาติ

         การดำเนินงาน ขั้นแรกควรรับสมัครผู้มีภาวะโภชนาการเกินมากๆ  BMI> 28 กลุ่มนี้หลังเข้าคอร์สครั้งแรกน้ำหนักจะลดประมาณ 3-5 กก. รวบเอวจะลดลง1-2 นิ้ว ภายใน 10 วัน   สำหรับผู้ที่มี BMI 24.9 - 27.9  น้ำหนักจะลดลงประมาณ 2-3 กก.  ที่สำคัญกลุ่มที่จะเข้าคอร์สนี้ควรเป็นกลุ่มที่มีสัมพันธภาพต่อกันค่อนข้างดี   เพื่อเอื้อต่อการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน  สนับสนุนให้สมากชิกทนอยู่ในคอร์สจนครบ 10 วันได้

         สูตรอาหารและแนวทางออกกำลังกายที่ใช้  สามารถ down load จากที่นี้ได้   http://gotoknow.org/file/kunnong/Detoxication in 10 days.xls