ขณะขับรถยังไม่ถึงที่ทำงานดีนัก ก็มี case โทรเข้ามาหาว่าจะเข้ามาพบ ดิฉันก็นั่งนึกตั้งนาน และนึกขึ้นได้ว่านัด case ไว้หนึ่งรายในช่วงเช้า จึงนัดหมายให้เขาเข้ามาหาได้เลย เมื่อมาถึงที่ทำงาน small talk กับเพื่อนร่วมงาน และดูเอกสารความเรียบร้อยบนโต๊ะ แล้วก็พบว่า caseมานั่งรอแล้ว ก็เลยเดินไปทักทาย และให้ไปนั่งที่ห้องให้คำปรึกษา (Counseling Room)

       case นี้เป็นการดูแลช่วยเหลือต่อเนื่องมาได้หลายเดือนแล้ว และหลังๆนี้ดิฉันจะนัดมาพบเดือนละครั้งเพื่อประเมินความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวเขาเอง case จะเป็นคนค่อนข้างย้ำคิดย้ำทำ คิดเชิงลบ และรู้สึกเป็นทุกข์ในใจอยู่ตลอดเวลา หลังจากที่เราบำบัดกันมาได้ระยะหนึ่งเขามองตนเองว่า มีอาการดีขึ้น เริ่มควบคุมตนเองได้ อึดอัดในใจน้อยลง จากการบ้าน (Home Work) ที่ให้ไปทำที่บ้านตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมานั้น ให้เป็นการสำรวจตนเองและให้คะแนนตนเองต่อพฤติกรรมที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ซึ่งโจทย์ในครั้งนี้เรากำหนดว่า คือ การคิดและกระทำพฤติกรรมที่เป็นเชิงลบ จากผลการสำรวจตนเองของ case ทำให้ดิฉันทึ่งและดีใจมากคือ เขาทำเป็นกราฟให้เห็นพัฒนาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตนเอง ซึ่ง case ทำได้ดีกว่าที่คิด และเมื่อสังเกตขณะที่พูดคุยกันนั้น เขาเริ่มมีลักษณะการพูดที่เป็นเชิงบวกมากขึ้น สามารถวิเคราะห์ตนเองได้ แต่อาการย้ำคิดย้ำทำก็ยังมีอยู่บ้าง แต่อาการนอนหลับนั้นไม่เป็นปัญหาสามารถนอนหลับได้ดี และหลับสนิท ความกังวล-กลัวที่มักคิดถึงแต่เรื่องในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นนั้นก็ยังคงมีอยู่ แต่มีน้อยลง

       ข้อสังเกตที่ดิฉันได้พบจาก case นี้คือ บางครั้งการที่เราใช้กลยุทย์อันแยบยลให้เขาได้เกิดการสังเกตและสำรวจตนเองนั้น อาจทำให้เขามองเห็นตนเองได้มากขึ้น ชัดเจนขึ้นได้ เพราะบางทีบางครั้งคนเรานั้นมักเลือกที่จะมองคนอื่นแต่ลืมมองที่ตัวตนตนเอง...