คุณครูฤทธิ์รงค์   จาก รร.สุวรรณวงศ์ ได้ติดต่อ ขอความช่วยเหลือจาก สท.เทศบาล หาดใหญ่ ท่านหนึ่ง ผมยังไม่ทราบ ชื่อ   ทางสท.ท่านนี้ รับประสาน จัดหารถของเทศบาล ในการนำ นร. รร สุวรรณวงศ์  มาเรียนรู้ ปัญหา อุบัติเหตุ ใน รพ.หาดใหญ่  วันที่ 1-2 มิย 49 นี้  โดยมี ผู้ที่บาดเจ็บ จาก อุบัติเหตุ  จะมาช่วยจัดการเรียนรู้

บทเรียนนี้ สื่อให้ทราบว่า   สท. และ ทีมเทศบาล มีส่วนร่วมได้ในการป้องกันอุบัติเหตุ

ผมเสนอว่า  ต่อไป รร. สามารถเขียนโครงการ อุดหนุนงบประมาณ จาก ผวจ. ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รร.ของรัฐ ย่านชานเมืองที่ งบประมาณของ รร. มีน้อย แต่ค่าใช้จ่าย การจัดการ นำเด็ก มาเรียนรู้ ที่ รพ. สูงกว่า  นร.ในเขตเมือง ที่ใกล้ รพ.

งบ สสส. จังหวัด นำร่อง พอมีงบอุดหนุนน   ผู้เกี่ยวข้อง ควรช่วยกันวางระบบ ของบประมาณ และ ขั้นตอนการเบิกจ่าย งบ สสส. ให้กับ ทาง รร.ต่างๆ ได้ทราบ