ชิวาวาเป็นสุนัขตัวเล็กที่สุดในโลกและ
ไม่รู้ประวัติแน่ชัด บางคนเชื่อว่ามีต้น
กำเนิดในเอเชีย้างก็ว่ามาจากยโรป
แต่ไม่ว่าจะมีต้นกำเนิดมาจากไหน
สุนัขพันธุ์นี้ถือว่าเป็นสุนัขประจำประ
เทศเม็กซิโกจากการพบรูปปั้น
สุนัขที่พบใน ชิ-เชน-อิซา(Chi-Chen-
Itza)โคลิมา(Colima)และเมืองอื่นๆที่
พังทลายนแถบทวีปอเมริกาทางใต้ซึ่ง
มีลักษณะคล้ายับสุนัขพันธุ์ชิวาวาใน
ปัจจุบันมาก ประกอบกับ การที่คำว่า
"chi"ในภาษาท้องถิ่นของอินเดีย
แดง มา-ย หมายึงสุนัข จึงดูเหมือน
ว่าบรรพบุรุษ ของชิวาวาได้เกิดใน
ระยเวลานั้นเป็นที่น่าสังเกตว่า
บรรพบุรุษของชาวแอสเท็ค (Aztecs)
ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองในเม็กซิโก คือ
ชาวชิชิเมค (Chichimec) ซึ่งแปลว่า
"ลูกชายองสุนัข"มีสุนัขประมาณ 75
สายันธุ์ซึ่งสามารถสืบค้นพื้นเพได้ว่า
มีต้นกำเนิดอย่ในช่วง 1875-1900
และสุนัขชิวาวาขนสั้นรุ่นใหม่ได้ถูกพบ
บริเวณพรมแดนของประเทศเม็กซิโก
ในช่วงเวลานั้นเช่นกันและก็มีการ
พบสุนัขลักษณะเหมือนชิวาวาอาศัยBR>อย่ในหมู่บ้านวัลเล เด อัลเลเด(Valle
de Allende) ทางใต้ของเมืองชิวาวา
(Chihuahua)