Voice Mail
คือข้อความเสียง    เป็นระบบที่ช่วยเก็บเสียงพูด       ของผู้ใช้โทรศัพท์ที่ติดต่อเข้ามาในเครื่องบันทึกเสียง           จะมีการบันทึกเพื่อฝากข้อความเสียงไว้    ผู้เป็นเจ้าของสามารถที่จะเรียกข้อความเสียงนั้น  ขึ้นมาฟังได้     โดยใช้โทรศัพท์จากที่อื่นเข้าไปในสำนักงานหรือศูนย์ที่ฝากข้อความแล้วขอฟังเสียงที่ผู้อื่นฝากไว้หรืออาจจะส่งเสียงนั้นต่อไปให้ผู้อื่นฟังก็ได้

การเก็บข้อความ
ข้อความเสียงจะถูกเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์        สื่อที่ใช้โดยทั่วไปจะใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูล  ข้อความจะถูกบันทึกในเสียงมนุษย์แปลงเป็นข้อมูลดิจิทัล    ผู้ใช้สามารถดึงข้อความเสียงจากระบบโทรศัพท์หรือระบบใดๆเข้าสู่ระบบโดยใช้  Touch – เสียง

ส่วนที่ 1 อธิบายการทำงานของ PBX

เริ่มจาก Public telephone network   ( เครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะ)คือ (A) โทรศัพท์เข้ามายัง  PBX    สายจะกำหนดเส้นทางของสัญญาณ Fred – Exit 2345 คือ (B)  แต่ไม่มีการตอบกลับของสัญญาณ       Fredจะส่งต่อสายเพื่อขยายสัญญาณเชื่อมต่อกับระบบ     Extensions (to voice mail) คือ(C) แต่เนื่องจาก PBXs เป็นโปรแกรมสายไม่ว่างหรือโปรแกรมไม่มีผู้รับสาย.       PBXจะส่งกลับทาง (D)ไปยังข้อความเสียง Fred – Exit 2345   จะมีเสียงตอบรับอัตโนมัติให้ทำรายการตามที่บอก

ส่วนที่ 2  อธิบายการทำงาน  Voice Mail System
เมื่อ Fred – Exit 2345  ส่งต่อไปยัง Telephone Interface      จะตรวจสัญญาณแล้วส่งไปยัง Central Processor (CPU) ก็จะทำงานพร้อมกับ  สัญญาณใน PBX-Link  คือ (D)     ระบบทำการตอบรับอัตโนมัติให้ทำรายการตามที่บอก     เช่น เมื่อคุณเสร็จสิ้นการบันทึกเสียงกรุณากด # เพื่อระบบจะได้ทำการบันทึก

ข้อความที่บันทึกทางโทรศัพท์จะแปลงสัญญาณเป็นดิจิตอลโดยระบบ Telephone Interface        จะส่งไปยัง Control Disk สำหรับจัดเก็บใน Message Disk บางระบบข้อความเสียงจะเลือกช่องทางความปลอดภัย  หรือข้อความที่สำคัญ เก็บไว้ใน System Disk ขึ้นอยู่กับการทำรายการ  ใน Fred – Exit 2345 เมื่อ Fred กลับไปยังที่เครื่องบันทึกข้อความเสียง   จะเห็นไฟแสดงบนโทรศัพท์พร้อมทั้งหมายเลขที่ฝากข้อความเสียง คือ (C) สัญญาณจะส่งอีกครั้งที่ Telephone Interface  แจ้งเตือน CPU ที่โทรเข้ามาในสายหนึ่ง     แต่ขณะนี้ signaling จาก PBX-Link    ข้อความเสียง Data (D)  แสดงให้เห็นว่า Fred – Exit 2345    คือโทรเข้าโดยตรง    แต่ไม่ได้ถูกส่งต่อ. CPU      ระบบฝากข้อความเสียงของข้อมูล Fred ติดต่อ Disk System   โดยให้ใส่รหัสผ่านของผู้ใช้  CPU จะทำงานติดต่อกับ Controller Disk  ทำให้ผู้ใช้ทำการ log หรือ on ในการฟังข้อความเสียง  เช่น "โปรดป้อนรหัสผ่านของคุณ.

เมื่อรหัสผ่านถูกป้อน (ผ่าน Touch-เสียง)     CPU ทำการตรวจสอบว่ารหัสผ่านถูกต้องหรือไม่   ถ้าใส่รหัสผ่านถูกต้อง      Fred จะทำการต่อ CPUแล้วกำหนด (จากรายการไดเรกทอรีของ Fred) ที่ Fred มีข้อความใหม่.    CPU จะทำการส่งข้อมูลที่บันทึกเสียงของผู้ฝาก    ให้ผู้ใช้ฟังเสียงที่บันทึกไว้ที่ Fred

เช่น "คุณมีข้อความใหม่. !!!      ต้องการฟังข้อความใหม่ของคุณกด “1” หรือ บันทึกข้อความกด “2”     คำสั่งที่ผู้ใช้เลือกจะส่งข้อมูลให้กับ CPU ทำงานต่อไป

สำหรับ Touch-เสียงจาก Fred.   จะทำงานและแสดงการเล่นที่บันทึกนี้แจ้งและตอบสนองกับ Touch-เสียง    ช่วยให้ Fred. โต้ตอบกับระบบข้อความเสียงได้อย่างง่ายดาย.
ถ้า presses Fred 1 เพื่อฟังเสียงข้อความผู้ฝาก   CPU จะอ้างตำแหน่งของข้อความใหม่ใน Fred     ในไดเรกทอรีของกล่องจดหมายผู้ฝาก (ใน Disk System)    และนำข้อมูลที่ Controller Disk  แสดงเพื่อทำการเล่นข้อความต่อไป

ที่ Controller Disk     จะค้นหาข้อความในข้อความดิสก์และส่งสัญญาณข้อมูลโดยตรงไปยัง Telephone Interface       แล้วแปลงสัญญาณข้อมูลเสียงและเล่นให้ Fred ผ่านสาย Interface Card        โดยควบคุมการเล่น  

ยกตัวอย่าง   เช่น ทำการกลับไปข้อความที่ฟังแล้วกด 1  หรือทำการหยุดฟังข้อความชั่วคราว กด 2 หรือฟังข้อความถัดไปกด 3

จากตัวอย่าง  หาก Fred ต้องการหยุดการเล่นข้อความ กด 2.คำสั่งของผู้ใช้ทำให้ CPU ที่ทำงานติดต่อกับ Controller Disk จะสั่งให้หยุดการเล่นข้อความ.  

 

ข้อมูลอ้างอิง

 “Speech Filing System Reference Manual”, 1975, by J. W. Schoonard and S. J. Boies, IBM Research Center, Yorktown Heights, NY, 10598

According to paper co-authored by Boies in 1983,[1] this is an unpublished manuscript.

J. D. Gould, S. J. Boies (1984). Speech filing-office system for principals. 23. IBM Systems Journal. pp. 65. http://domino.watson.ibm.com/tchjr/journalindex.nsf/1be2fd38b451963885256547004c00c8/e82d3ca81c74648b85256bfa00685b80?OpenDocument.

"Voice Mail, Inc. – Active Voice". http://www.voicemailinc.com/products/active_voice/. Retrieved 2008-02-14.Founded in 1983, now part of NEC.

"Avaya Octel". Voice Main, Inc.. 2008. http://www.voicemailinc.com/products/octel/. Retrieved 2008-01-09.

Popova, Elka (2007-07-05). "Customers Attest to the Value of Flexible Independent Messaging Solutions". Frost & Sullivan. http://www.frost.com/prod/servlet/market-insight-top.pag?docid=101501095. Retrieved 2009-05-12.