มีงานวิจัย แล้ว ในระดับเซลล์  เชื่อว่า ต่อไป คงมีคนต่างประเทศผลิต ไว้ใช้รักษา โรคบางโรค  เช่น ใบมะยม กับ โรคปอดแห้ง

บางทีเราก็น่าจะผลิตใช้เองได้  แต่เราคงไม่เก่งพอ หรือ หมกหมุ่นมากพอที่จะจดลิขสิทธิ์ ผลิตขาย