หลังจากเริ่มเดินเรื่องเวทีช่วงบ่าย บรรยากาศ อสม. แต่ละคนก็มาเล่าเรื่องตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ อสม.คนอื่นๆ ทุกคนต่างๆ ให้ความสนใจฟังเพราะแต่ละคนนั้นจะมีเรื่องเล่าการทำงาน ที่ไม่เหมือนกัน รวมไปจนถึงปัญหาที่พบเจอในขณะทำงาน และการแก้ไข โดยเพื่อน อสม. ก็พากันเสนอแนวคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นนี้ด้วย...เสมือนเป็นการร่วมด้วยช่วยกันของคนทำงานในชุมชน

       เมื่อตอนหนึ่งที่พี่ อสม. "หมอสวาท" ที่ดูเหมือนจะถนัดเรื่อง "แพทย์แผนไทย" ออกมาเล่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของตนเอง พี่ อสม. ท่านนี้ดูเหมือนจะชอบเรื่องสมุนไพรเป็นพิเศษ และได้มีการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง และแสวงหาความรู้รอบด้านด้วยตนเอง ประโยคหนึ่งที่ดิฉันชอบที่หมอสวาทเขาแหลงมาก คือ "คนเราถ้าได้เรียน ก็ไม่ยาก...แต่ที่มันยากก็เพราะเราไม่เรียน" หมอสวาทเขาบอกว่ามักจะใช้ประโยคนี้คอยเตือนตนเสมอเมื่อเจอเรื่องที่ยากๆ หรือเรื่องที่พยายามทำความเข้าใจ และรู้สึกว่ามันยาก เช่น การท่องสรรพคุณของสมุนไพรบางชนิด เป็นต้น แต่หมอสวาทก็ไม่เคยย่อท้อ สร้างความรู้จนเกิดเป็นภูมิปัญญาของตนเอง...ระหว่างที่มีการ ลปรร.(แลกเปลี่ยนเรียนรู้)กันนั้น ก็มีคนหนึ่งในกลุ่มถามว่า.."หมอสวาทคิดอย่างไร กับเรื่องยาปลุกเสก"...ก่อนตอบหมอสวาทก็หัวเราะ หึหึ...และยิ้ม..พร้อมกับตอบไปว่า "การปลุกเสก ก็เป็นการทำไปเพื่อให้คนปรุงยานี่..มีขัวญกำลังใจเองแหละ...จริงๆ ก็ไม่ได้มีอะไรวิเศษไปกว่าสรรพคุณของยาหรอก"...จากคำตอบของหมอสวาทรู้สึกจะเป็นที่พอใจของทุกคนมาก เพราะมีการปรบมือและหัวเราะ...ขานรับกับคำตอบที่ตนเองได้ยินเป็นอย่างยิ่ง

       จากเรื่องเล่าของ อสม. "หมอสวาท" นี้ทำให้ อสม.อีกหลายๆ คนได้รับความรู้เรื่องสมุนไพร...เรื่องการทำงานที่พี่สวาทดำเนินไปในแต่ละวันของชีวิต...ตลอดจนมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องต่างๆ ที่แต่ละคนมีความสนใจ จากเรื่องเล่าเรื่องนี้คิดว่าเกิดการหมุนวนความรู้ได้อย่างดียิ่ง แน่นอน...เราๆ เหล่าคุณอำนวยและผู้สังเกตการณ์อย่างดิฉัน รู้สึกปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเห็นภาพ แห่งการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นและดำเนินไปอย่างเป็นธรรมชาติมาก ณ เวที "อสม.ติดดาว" แห่งนี้

 

โครงการไตรภาคีฯ