น้ำยางพารา เป็นสิ่งมหัศจรรย์

Kuoluck
เนื้อยางแห้งนี้เองที่เป็นวัสดุมหัศจรรย์ ที่มนุษย์นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีพ จนกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน ของสังคมมนุษย์ในปัจจุบัน

น้ำยางพารา   ยาง (Latex)

    น้ำยาง เป็นของเหลวสีขาวถึงขาวปนเหลือง ขุ่นข้น อยู่ในท่อน้ำยางซึ่งเรียงตัวกันอยู่ในส่วนเปลือกของต้นยางพารา การที่จะเอาน้ำยางออกจากต้นยาง จะต้องใช้มีดกรีดยางเพื่อตัดท่อน้ำยางให้ขาดออกจากกัน

      ในน้ำยาง จะมีส่วนประกอบหลักที่สำคัญอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นเนื้อยาง (เนื้อยางแห้ง) และส่วนที่ไม่ใช่ยาง

      เนื้อยางแห้ง หมายถึง ปริมาณของเนื้อยางที่อยู่ในน้ำยาง ตามปกติในน้ำยางจะมีเนื้อยางแห้งประมาณ 25-45%   เนื้อยางแห้งนี้เองที่เป็นวัสดุมหัศจรรย์ ที่มนุษย์นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีพ จนกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน ของสังคมมนุษย์ในปัจจุบัน

                น้ำยาง มีความหนาแน่น 0.98 มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (PH) ประมาณ 6.8 เมื่อตรวจดูในห้องปฏิบัติการจะพบว่า มีอนุภาคขนาดต่างๆ กันแขวนอยู่ในของเหลว อนุภาคเหล่านี้จะมีประจุเป็นลบ ผลักกันอยู่ตลอดเวลา ทำให้อนุภาคเหล่านั้น แขวนลอยและคงสภาพเป็นน้ำยางอยู่ได้จนกว่าจะมีสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่าง ๆ มารบกวน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะทำให้น้ำยางเสียเสถียรภาพ และจับตัวกันเป็นก้อน

ส่วนประกอบของน้ำยาง

                น้ำยางประกอบด้วย  ปริมาณของแข็งทั้งหมด   22-48%

                              ปริมาณเนื้อยางแห้ง 25-45%

                              สารจำพวกโปรตีน     1.5 %

                              สารพวกเรซิน      2.0 %

                              คาร์โบไฮเดรต      1.0 %

                              สารอนินทรีย์      0.5 %

      ในส่วนประกอบของน้ำยางที่กล่าวแล้วนั้น สามารถแบ่งออกเป็นส่วนสำคัญได้ 2 ส่วนคือ

      1.  ส่วนที่เป็นเนื้อยาง ประมาณ  35 %

      2.  ส่วนที่ไม่ใช่ยาง  ประมาณ  65 % 

1)  ส่วนที่เป็นเนื้อยาง

      -  เป็นอนุภาคที่แขวนลอยอยู่ในน้ำยาง

      -  เป็นสารประกอบพวกไฮโดรคาร์บอน

      -  มีความหนาแน่น 0.92

      -  เป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.002 – 0.003 ไมครอน ไม่ละลายน้ำรูปทรงมีทั้ง

         ทรงกลมและทรงรี

      -  ในสภาพของน้ำยางจะถูกห่อหุ้มด้วยชั้นของสารจำพวกไขมันและสารจำพวกโปรตีน

        ในเนื้อยางแห้ง (Dry Rubber Content) ประกอบด้วย

      -  ยาง (Hydrocarbon)    86 %

      -  น้ำ (การกระจายอยู่ใน Hydrocarbon) 10 %

      -  สารพวกไขมัน        3%

      -  สารพวกโปรตีน        1%

           -  โลหะบางชนิด เช่น แมกนีเซียม โปแตสเซียม และทองแดงประมาณ 0.5 %   

2)  ส่วนที่ไม่ใช่ยาง

      ส่วนนี้ประกอบด้วย ส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นน้ำหรือที่เรียกว่าซีรัม (Serum) และส่วนของลูตอยด์ (Lutoid ) และสารอื่น

      2.1  ส่วนที่เป็นน้ำหรือเรียกว่า ซีรัม (Serum)

            -  มีความหนาแน่น ประมาณ 1.02

            -  ประกอบด้วยสารพวกคาร์โบไฮเดรต และกรดอะมิโน

      2.2 ส่วนของลูตอยด์ (Lutoid ) และสารอื่น

            ลูตอยด์  -  เป็นอนุภาคกลม มีเยื่อบางหุ้มอยู่

                   -  ขนาดใหญ่กว่าอนุภาคของยางมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-5 ไมครอน

                   -  ภายในเยื่อบาง ประกอบด้วยส่วนที่เรียกว่า บี-ซีรัม ที่มีส่วนของสารละลาย

                       กรด เกลือ โปรตีน น้ำตาล และโพลีฟินอลอ๊อกซิเดส ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำ

                       ให้ยางมีสีคล้ำ เมื่อสัมผัสกับออกซิเจนในอากาศ

                    -  ของเหลวในลูตอยด์ มี pH 5.5

                    -  ลูตอยด์จะบวมพองและแตกออกเมื่อเติมน้ำลงไปในน้ำยาง เป็นผลให้ยางมี

                       ความหนืดเพิ่มขึ้น

                    -  ในการกรีดยาง เมื่อน้ำยางไหลออกได้สักครู่ความเข้มข้นของน้ำยางในท่อ

                       น้ำยางจะเจือจางลงเป็นผลให้ลูตอยด์เกิดการพองตัวและแตกออกทำให้

                       น้ำยางจับตัวอุดท่อน้ำยาง และน้ำยางหยุดไหล

       สารอื่น หรือที่เรียกว่า อนุภาค ฟรี วิสลิ่ง (Frey wyssling)

                     -  เป็นอนุภาคที่มีสีเหลือเข้ม ซึ่งมีสีเหลืองเข้มจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ

                       ปริมาณของสารคาโรตินอย (Carotiniod) ที่ประกอบอยู่

ขนาดใหญ่กว่าอนุภาคของยางและมีความหนาแน่นมากกว่ายางเล็กน้อย

น้ำยางมีส่วนประกอบของไขมันรวมอยู่ด้วย

            ถ้านำน้ำยางไปปั่นด้วยเครื่องปั่น (Centrifuge) โดยใช้ความเร็วสูงน้ำยางจะแยกออกเป็นชั้นๆ 4 ชั้น  

ที่มา  :  contact.doae.go.th

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน >

คำสำคัญ (Tags)#kmanw3

หมายเลขบันทึก: 300345, เขียน: 24 Sep 2009 @ 11:17 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 02:47 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

organellelife
IP: xxx.47.217.185
เขียนเมื่อ 

ปริมาณน้ำยางเยอะ น้ำหนักดี มีเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูง เปลืองยางนิ่ม กรีดง่าย น้ำยางไหลดี กรีดได้ยาวนาน

สนใจดูที่ http://www.organellelife.com