บล็อก (Blog) หรือ เว็บบล็อก (Weblog) เป็นเว็บไซต์สำหรับเขียนบันทึกเล่าเรื่องราวประจำวันเพื่อสื่อสารความรู้สึกนึกคิด มุมมอง ประสบการณ์ ความรู้ และข่าวสาร ในเรื่องที่ผู้เขียนท่านหนึ่งๆ (Blogger) สนใจโดยเฉพาะ ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้ทำให้บล็อกต่างกับเว็บบอร์ด และเนื่องจากความจริงใจและอิสระทางความคิดที่สื่อสารออกไป ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใน ลักษณะของบุคคลที่หนึ่ง เป็นการบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของผู้เขียนได้เป็นอย่างดีทีเดียว จึงทำให้บล็อคเป็นสื่อที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในนานา

         วัตถุประสงค์ของบล็อก  เช่น บล็อกที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ บล็อกด้านการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย บล็อกด้านการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ส เป็นต้น การสร้างจุดยืนของบล็อกเช่นนี้ และมีการเขียนที่เป็นประจำสม่ำเสมอ จะทำให้บล็อกเป็นที่น่าสนใจติดตามจากผู้อ่านมากมายนานาประเทศ

         ความแตกต่างระหว่าง Blog และ Diary  ระหว่างเว็บ Blog และ เว็บ Diary นั้น มีความใกล้เคียงกัน เพียงแต่บล็อกมีความเป็นเนื้อหาที่กว้างขวาง มีเนื้อหาที่น่าสนใจ หลากหลาย และส่วนหนึ่งเป็นเนื้อหาที่มีความน่าเชื่อถือ หรือเป็นความรู้ ในขณะที่ ไดอารี่ นั้น เป็นลักษณะของการเขียนบันทึกส่วนตัว มากกว่า หรือ หากจะพูดง่ายๆ ก็คือ ไดอารี่ เป็นเพียง หนึ่งในรูปแบบของเว็บบล็อก

         จุดเด่นของบล็อก คือ สามารถบันทึกเรื่องราวและรูปภาพได้โดยไม่มีข้อจำกัดในด้านพื้นที่และระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ดังนั้น บล็อกจึงเป็นคอมมิวนิตี้ออนไลน์ที่ได้รับความนิยม โดยผู้ที่เข้ามาอ่านบล็อกจะรู้จักเจ้าของบล็อกจากประวัติที่เจ้าของบล็อกได้แสดงไว้ และสามารถเสนอความคิดเห็นต่อเรื่องราวของเจ้าของบล็อกได้ ทำให้เกิดเป็นชุมชนออนไลน์ที่จะขยายตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ

 

ผู้ให้บริการบล็อก

ตัวอย่างบล็อก  http://www.pantip.com/tech/internet/topic/IU2077246/IU2077246.html  เป็นบล็อกเกี่ยวกับแสดงความคิดเห็น

อ้างอิง  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81  วันที่ 21 พฤษภาคม 2549

http://gotoknow.org/archive/2005/05/25/08/06/14/e3  วันที่ 21 พฤษภาคม 2549