วันนี้คือการเริ่มเวที วันแรกของการดำเนิน เวที อสม.ติดดาว ในโครงการไตรภาคีฯ ที่นำกระบวนการที่เป็นความรู้ฝังลึก ที่มีอยู่ในตัว อสม. มา ลปรร. ดิฉันตื่นแต่เช้ามาช่วยทีมงานผู้จัด จัดเตรียมความพร้อมและดูแล..เวทีให้มีความพร้อม (อย่างธรรมชาติ) เหล่า อสม. ต่างพากันทยอยมาถึงที่ เขาชันรีสอร์ท ประมาณ 8 โมงครึ่ง ต่างมีการทักทาย small talk กันอย่างคุ้นเคย เพราะโดยส่วนใหญ่เขาค่อนข้างจะรู้จักกันมาบ้างพอสมควร ประมาณ 9 โมงกว่าไม่สายมากนัก อาจารย์หมอวิจารณ์และทีมงานคนสวย(คุณหญิง) ก็มาถึงพร้อมพี่ดำ ที่ทำหน้าที่ต้อนรับอาจารย์ที่สนามบินและนำพามาที่เวที   (แอบมีภาพ...สบายๆ อาจารย์และคุณ"หญิง" กับอาหารเช้า ณ เขาชัน) 

   

       บรรยากาศเริ่มแรกในช่วยเช้าก่อนเริ่มเวทีบรรยากาศค่อนข้างเป็นกันเอง แบบสบายๆ ...จากนั้นก็ค่อยเริ่มทยอยมานั่งรวมกัน และมีการแนะนำเปิดเวทีโดยคุณ"ชายขอบ" พร้อมทั้งการทักทายอย่างไม่ซีเรียสโดยอาจารย์หมอวิจารณ์และตามด้วยคุณหญิง จากนั้นน้องโบว์ทีมงานไตรภาคีฯ ก็เริ่มละลายกลุ่มเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกันยิ่งขึ้น พร้อมทั้งให้ทุกท่านแนะนำตัว...บรรยากาศเริ่มค่อนข้างจะสนุกสนานกับกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ จากการสังเกตโดยทัศนะส่วนตัวของดิฉันเองมองว่าอาจจะเป็นเพราะว่า อสม. ที่มาค่อนข้างจะมีความพร้อม และมาด้วย"ใจ" จึงค่อนข้างจะให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรมที่ดำเนิน เวทีนี้ทีมผู้จัดฯ มีแนวคิดว่าต้องการการเดินเรื่องอย่างอิสระ ไร้กรอบ...และมีการแบ่งกลุ่มกันเล่าเรื่องตามสาขาการทำงานของ อสม. ตามเรื่องของตนเอง...

 

 

 

 

 

       ดำเนินการได้สักพัก...ก็เกิดการ think แว๊บ จากการสะกิดของอาจารย์หมอวิจารณ์เกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินเรื่องของเวที จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนการเดินเรื่องใหม่...