มองให้เห็นความเป็นจริง
ลึกลงไปในแก่น..แห่งความเป็นจริง
อะไร..คือ  อะไร
อะไร..เป็น อะไร
ภาพที่เห็น..อาจไม่ใช่สิ่งที่เห็น
ภาพที่เห็น..อาจไม่ใช่สิ่งที่เป็น
ภาพที่เห็น..อาจเลือนไป...จางหาย
เมื่อ..เวลา..เดินผ่านมาและผ่านไป
นิ่ง..ตรึง...สติ..ตรอง..
สิ่งที่มองเห็น...และมองเห็น
อาจใช่...หรือไม่ใช่
ไม่ใช่ ฤา..อาจใช่
หา..ให้เห็น
หา..ให้เจอ
และ..ยอมรับ
สิ่งที่เห็นและเป็นไป