เดินเรื่อง Healthy Thailand สู่ไตรภาคีฯ

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
"เราควรเน้นให้ประชาชนเข้าใจในตนเองก่อน..แล้วค่อยก่อเกิดการเปลี่ยนแปลง"

       จากเวทีระดมความคิดเห็น รายกลุ่มจังหวัด ตามโจทย์ที่ ศมอ.(ศูนย์อำนวยการบริหารยุทธศาสตร์เมืองไทยแข็งแรง)กำหนด 3 ประเด็น
                 ประเด็นที่ 1 ทุนทางสังคมที่สำคัญในพื้นที่
                 ประเด็นที่ 2 รูปแบบกลไกและกระบวนการดำเนินงานเมืองไทยแข็งแรงในระยะเวลา 2 ปี ที่เหมาะสมกับพื้นที่
                 ประเด็นที่ 3 กรอบและแนวทาง (ร่าง) แผนปฏิบัติการ (Action Plan)

       จากแกนนำจังหวัดพัทลุง ที่เป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ และภาคประชาชน...ช่วยกันระดมมอง(มองแบบ Emic) "ต้นทุน" ทางสังคมที่ จ.พัทลุง มี โดยมีดิฉันนั่งสังเกตการณ์ (มองแบบ Etic และพยายามมองแบบ Emic ร่วมด้วย)

บันทึกภาพโดย Dr.Ka-poom  เมื่อวันที่ 17 พ.ค.2549

 

       จากข้อสรุปของแกนนำ มองประเด็น "ทุนทางสังคม" ที่จังหวัดพัทลุงมี คือ (1)เป็นทุนทางสังคมที่เป็นภาคีเครือข่ายองค์กรต่างๆ ซึ่งมีทั้งที่จัดตั้งโดยภาครัฐ และที่รวมตัวกันเองโดยภาคประชาชน...(2) ทุนที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ เช่น ประเพณี-วัฒนธรรม ความเชื่อ และวิถีชาวบ้าน เป็นต้น และ (3) ทุนที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ "ทุนทางปัญญา" ซึ่งหากเมื่อใดนำสิ่งที่เป็นทุนเหล่านี้มาใช้ในการขับเคลื่อน...พา"คนพัทลุง"..ไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี...ตามที่ Health Thailand พยายามผลักดันให้เกิด และสิ่งสำคัญจุดแข็งและดูเป็นจุดเด่นที่มีอยู่แล้ว คือ โครงการไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน ที่มีการขับเคลื่อนโดยประชาชนเป็นหลัก และมีภาครัฐ และภาคการเมืองท้องถิ่น เป็นแนวร่วมขับเคลื่อนด้วยอีกแรง ดังนั้น ไม่ว่าจะมียุทธศาสตร์หรือแนวนโยบายอะไรก็ตามที่เป็นเรื่อง ที่ก่อให้เกิดผลดีแก่ประชาชนแล้ว..หากมีฐานการดำเนินที่เข้มแข็งรองรับ..ไว้ดีอยู่แล้ว ก็น่าจะขับเคลื่อนเดินต่อได้เลย

       ก่อนปิดเวที บทสรุปของ "วิทยากรกระบวนการประจำกลุ่ม" คุณ"ชายขอบ"...ได้ให้ข้อสรุป ว่า "เราควรเน้นให้ประชาชนเข้าใจในตนเองก่อน..แล้วค่อยก่อเกิดการเปลี่ยนแปลง" นั่นก็คือ หากประชาชนมีความเข้าใจในตนเองในเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง ว่าทำไปทำไม เพราะอะไร มีผลดี-ผลเสียอะไร และมีแนวทางทำ(ดูแลตนเอง)อย่างไร...เหล่านี้เป็นต้นแล้ว เขาก็จะเกิดการตระหนัก และเกิดการปรับเปลี่ยนตนเองในการดูแลสุขภาพตนเอง โดยเกิดความยั่งยืน...

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน In Mindความเห็น (3)

ชายขอบ
IP: xxx.113.16.241
เขียนเมื่อ 

     ข้อสรุปก่อนจบการสรุป...จริง ๆ ที่ผมกลัวว่าจะตกหลุมพลางกันอีกครั้งคือ เราต้องทำเพื่อสุขภาวะ ไม่ใช่เพียงเพื่อผ่านตัวชีวัดเมืองไทยแข็งแรง (คณิตศาสตร์)

คนนั้นแหล่ะที่ถามถึง
IP: xxx.28.27.3
เขียนเมื่อ 

บันทึกสวย (ผ่านตัวชี้วัด)

มีรูปประกอบ น่าสนใจ (ได้เรตติ้งเพิ่มความสุดคะนึง)

เรื่องดี (ได้คะแนนเพิ่มอีกส่วนหนึ่ง)

สรุปปิดท้ายคือแก่นจากการวิเคราะห์ ..คือสิ่งที่เห็นด้วย (ได้คะแนนใจไปอีกส่วนหนึ่ง)

สมควรได้รางวัลเดือนพฤษภาคม ...ฟันธง

//คุณชายขอบลดน้ำหนักหน่อยนะ เห็นพุงแล้วอยากตัดคะแนนสุดคะนึง...เพราะว่าเอารูปมีพุงมาลง...ก๊าก

Dr.Ka-poom
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

คุณ"คนนั้นแหละที่ถามถึง"

ขอเพียงแค่สุดคะนึงในใจ"คุณ"-"และ"แค่ใครสักคนบนโลกนี้"ก็สุขใจแล้วคะ