ใครสนใจที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสารสนเทศด้านสุขภาพ สามารถสื่อสารมาได้ ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยคน