สิ่งที่อยากเห็นองค์กรเป็น

OldLek
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ข้อความที่ดี

วันนี้ผมได้ออกปฎิบัติหน้าที่บริการรับบริจาคโลหิตที่บริษัท SafeSkin ช่วงที่ไม่มีผู้บริจาค ผมได้เดินชมห้องประชุมของบริษัทซึ่งได้จัดบอร์ดเกี่ยวกับพันธกิจ และ อะไรอีกหลายอย่าง แต่ที่ผมติดใจคือ ข้อความเหล่านี้ครับ

ค่านิยม (Values)

  -ความปลอดภัย(Safety)

  -การยึดถือหลักคุณธรรม (Integrity)

  -ผลงานอันเป็นเลิศ(Superior Performance)

  -พลังของการทำงานเป็นทีม(Power of team work)

  -การนำสิ่งใหม่ หรือวิธีการใหม่มาใช้(Innovation)

  -ความเป็นเจ้าของ(Ownership)

  -มองโลกในแง่ดี(Optimism)

ซึ่งถ้าองค์กรใดก็แล้วแต่ที่มีสิ่งเหล่านี้ฝังลึกลงในจิตของทุกผู้ในองค์กร องค์กรนั้นคงประสบความสำเร็จสุดยอดในทุกสิ่ง

นอกจากนั้นถ้าคนในองค์กรนั้นมีความความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ดีเช่น

คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน

รู้จักการจัดระเบียบพื้นที่

ทำงานอย่างมีคุณภาพ

การบริหารสินทรัพย์อย่างมีเหตุผลไม่สิ้นเปลือง ด้วยต้นทุนต่ำ และใช้วัตถุดิบอย่างสร้างสรร

มีจรรยาบรรณ

ก็จะช่วยให้องค์กรนั้นๆเจริญยิ่งๆขึ้นไปอีก

มันคงไม่ใกล้เกินฝันนะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Hatyai Hospitalความเห็น (2)

สวัสดีปีใหม่ 2552ค่ะ

มีความสุขในทุกๆวัน นะคะ

เขียนเมื่อ