การจัดการเรียนรู้ระบบ km นี้ ซึ่งคำว่า km ยังไม่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายทุกคนและในบางคนยังไม่เข้าใจเป็นที่กระจ่างว่า มันคืออะไรและจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างไรดังนั้นจึงทำให้การจัดการเรียนรู้ในระบบนี้ยังไม่เป็นที่นิยม   ซึ่งแม้กระทั่งผู้ที่เข้าใจแล้วก็ยังยากที่จะเขียนหรือบันทึกข้อมูลจากความรู้ความสามารถที่มีอยู่ให้ผู้อื่นได้รับรู้อย่างละเอียดทั้งหมด