สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้เป็นวันที่โรงเรียนส่วนใหญ่เปิดเรียนกันนะ