ดูงาน Malaysia

Malaysia

ได้มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานกับเพื่อนร่วมเรียน (หลายรุ่น) ของ หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อ ต้นเดือนพฤษภาคม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน :: KM Share&Learn ::ความเห็น (0)