Secrete Pictures;Part 1

 ภาพเก็บตกวันแรกๆที่ ท่านคณบดีไปถึงที่ WSU

ภาพแรก ท่านอาจารย์ วีระศักดิ์ ชายผา จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ (เห็นหน้าชัดที่สุด) ท่านอื่นๆกำลังยกกระเป๋าของใคร ของท่าน ของท่าน

ภาพที่ ๒ รศ.ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ์ (เสื้อแดง)กำลังลงมายืด

ภาพที่ ๓ หลังจากยกกระเป๋าขึ้นมาที่พัก ของนักศึกษา ก็พากันมานั่งหอบ

ภาพที่ ๕ พอหายหอบ ท่านคณบดี สาวๆ ก็ลากกันต่อไป

ใครบ้างเอ่ย ลูกศิษย์ลุกหา ลองบอกหน่อย คราบ

ภาพที่ ๕ ทางเข้าห้องพักของนักศึกษา มีสามห้องนอน สองห้องอาบน้ำ สองห้องทำธุระส่วนตัวครับ

 รอภาคสองต่อครับ มีภาพเด็ดๆมาฝาก

JJ