ได้รู้ว่า  blog  มีหน้าตาอย่างไร    รู้ว่าจะใช้งานอย่างไร   สร้างอย่างไร   สามารถใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง    รู้ความหมายของ blog    ว่ามันคืออะไร