ส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็กพิเศษ

ลูกแกะ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
อ่านหนังสือ เปิดความคิด ชีวิตเปลี่ยน

รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ ผมในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่ได้ร่วมกับเครือข่าย ที่ทำงานด้านการส่งเสริมการอ่าน ในเด็ก เยาวชนและครอบครัว กันมาอย่างเข้มแข็งและยาวนาน ได้เห็นการส่งเสริมกันอย่างจริงจัง กันแบบนี้ก็มีความหวังว่าจะมีมาตรการอื่นๆที่เอื้อให้การอ่านสามารถเข้าถึงกันได้ทุกคน ทุกพื้นที่ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่พยามผลักดันเรื่องนี้มาอย่างยาวนาน และดีใจกับคนไทยทุกๆคนครับ

    ผมได้เข้าไปเป็นเครือข่ายการทำงาน โครงการรักการอ่าน ในเด็กและเยาวชน ซึ่งไม่ไม่นานมานี้ได้รวมครอบครัวเข้ามาด้วย ได้ประมาณปีกว่าๆ ที่เข้าไปมีส่วนร่วมในเครือข่ายคณะทำงานเรื่องนี้เพราะ ในฐานะที่สถาบันไพดี้ http://www.paidi-th.com/ ทำงานด้านส่งเสริม/พัฒนาทักษะชีวิต ในเด็กและวัยรุ่นที่มีความต้องการพิเศษ และเห็นความสำคัญเรื่องการอ่านเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก ครอบครัวและสังคม แนวทางของสถาบันไพดี้ใช้แนวทาง ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยวิธีที่หลากหลาย ไปสู่การอ่าน ต่อไป เพราะเด็กบางคนอ่านไม่ได้ ด้วยข้อจำกัดบางประการ แต่สามารถเรียนรู้ (อ่าน) จากการเห็นสิ่งต่างๆรอบตัว ได้สัสผัส ได้ฟังเสียง ได้รับการบอกเล่าหรือเล่านิทาน การอ่านของบุคคลในครอบครัวจึงเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างดี และยังมีประโยชน์อีกมากมาย ในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาการ การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว การบำบัด ทำให้เด็กได้เรียนรู้ ได้รับความอบอุ่น ทำให้เด็กมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ที่ดี แนวทางที่สถาบันไพดี้ใช้ คือ Learning by Sense (เรียนรู้ด้วยสมอง) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ด้วยประสามสัมผัสทั้งห้าและประสาทรับความรู้สึกอีกสอง รวมเป็นระบบการเรียนรู้ที่สำคัญ โดยเน้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ และมีความสุข ประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ต่อยอดความรู้ได้ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตที่ดีรอบด้าน และสูงสุดเด็กๆสามารถดำรงค์ชีวิตได้ด้วยตนเอง ใช้ศักยภาพของตนได้สูงสุด

   เชิญชวนให้อ่านกันเยอะๆนะครับ อ่านหนังสือ เปิดความคิด ชีวิตเปลี่ยน

    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เล่าเรื่อง ท่องเที่ยว และ ภาพถ่ายความเห็น (0)