พื้นที่วิจัย ทำไมจึงเป็น"พัทลุง"

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
งานวิจัยครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อระบบพัฒนาสุขภาพของประเทศไทย

       เมื่อได้รับการติดต่อร่วมทำวิจัยภายใต้โครงการ "ไตรภาคีฯ" ใน จ.พัทลุง ดิฉันก็รีบดำเนินการหาข้อมูลศึกษาในเบื้องต้นว่า โครงการฯนี้ คือ อะไร ทำอะไร อย่างไร ดำเนินอะไรไปถึงไหนแล้ว และทำไมจึงเป็นที่จังหวัดพัทลุง แล้วมีความแตกต่างจากการพัฒนาสุขภาพของคนในชุมชนอื่นอย่างไร

       เมื่อวิเคราะห์ตามแนวทางของการวิเคราะห์โครงการฯ จะเห็นได้ว่า "กระบวนการพัฒนาสุขภาพ" ของคนในชุมชนนี้มีความเข้มแข็ง และมีการดำเนินการพัฒนาภายใต้โครงการไตรภาคีฯ ซึ่งเป็นโครงการที่มีจุดแข็ง ตรงที่มีความต่อเนื่องในการดำเนินการ และมีการประเมิน-วิเคราะห์ผลการดำเนินโครงการเป็นระยะ ทีมแกนนำทุกระดับในชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีความพร้อมในการร่วมขับเคลื่อนหมุนเกลียว model ของโครงการทุกกระบวนการ และที่สำคัญมี sub-project ย่อยที่รวมอยู่ในโครงการหลัก(โครงการไตรภาคีฯ) อีกทั้งได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากแหล่งทุนหลายแห่ง

       และเมื่อลงสู่พื้นที่ทั้งสองครั้งที่ผ่านมา จากการสังเกตการณ์ในเบื้องต้นของตัวผู้วิจัยร่วมกับทีมวิจัยในพื้นที่ พบว่าชาวบ้านมีกระบวนการทางปัญญาที่เกิดจากการสร้างความรู้ขึ้นมาได้ด้วยตัวเอง (กลุ่ม) เพื่อพัฒนาสุขภาพของตน และเมื่อได้ตามไปสัมภาษณ์เจาะลึกกับนักวิจัยผู้รับผิดชอบโครงการก็ได้รับการยืนยันว่าผู้วิจัย เจ้าหน้าที่ หรือวิทยากรชุมชน ไม่ได้มีส่วนในการนำทางความคิด หากแต่ได้ให้อิสระแก่ชาวบ้านในการสร้างความรู้ขึ้นมาได้ด้วยตัวเขาเอง แต่ก็มีบ้างเช่นกันที่เมื่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ระหว่างกันไม่เหมาะสม เขาก็ไม่สามารถสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นได้ แต่โดยสรุปว่าชาวบ้านล้วนมีปัญญาอยู่แล้วในการดูแลและพัฒนาสุขภาพของตนเอง แต่ตัวกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยังอาศัยช่วงจังหวะตามธรรมชาติ หากได้มีความรู้ว่าจะจัดให้เกิดเพื่อเป็นตัวเร่งกระบวนการได้อย่างไรแล้ว ก็จะยิ่งทำให้ชาวบ้านมีกระบวนการทางปัญญาที่เกิดจากการสร้างความรู้ขึ้นมาได้ด้วยตัวเอง (กลุ่ม) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ต้องรอคอยความเหมาะสมตามธรรมชาติที่คาดหวังยากมาก

       ดังนั้น โดยส่วนตัวในฐานะบทบาทนักวิจัยคนหนึ่ง และรวมถึงบทบาทของความเป็นผู้ที่อยู่ในระบบสุขภาพ จึงคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อระบบพัฒนาสุขภาพของประเทศไทย จากการนำ model ที่ได้จากบริบทนี้ไปต่อยอดพัฒนาต่อไปทางด้านการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน โดยอาศัย "ภูมิปัญญา" แห่งตนคนไทย...

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน In Mindความเห็น (6)

rc
IP: xxx.113.16.241
เขียนเมื่อ 

คนพัทลุงดุ! จริงไหมครับ

-ขจิต ฝอยทอง
IP: xxx.158.4.155
เขียนเมื่อ 
  • ไม่จริงครับคุณ rc ดูคุณชายขอบ ใจดีมาก
  • ผมอยู่ภาคใต้ 4 ปีปรากฎว่ามีเพื่อนที่พัทลุงมากว่าจังหวัดอื่น แต่เพื่อนๆทำอะไรทำจริงๆ
Dr.Ka-poom
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยคะคุณ"ขจิต"...คนพัทลุงไม่ดุเล้ยคะ...

RR
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 
เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเหมือนกัน อยากทำอย่างนี้บ้างแต่ชวนใครก็ไม่มีใครอยากจะทำ เพราะคิดว่าเกินหน้าที่
Handy
IP: xxx.144.143.5
เขียนเมื่อ 
   อ่าน ติดตามอย่างละเอียดครับเพราะชอบ และทำให้คิดเทียบเคียงกับสิ่งที่นักวิจัย 37 โครงการทำอยู่ เกี่ยวกับเรื่องการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ผมเป็นผู้ประสานงานกลางระดับประเทศ นับเป็นเรื่องยากนะครับถ้า ใจ และ วิญญาณ ของคนทำไม่เต็ม 100 เช่นคุณชายขอบและผองเพื่อน
ชายขอบ
IP: xxx.47.247.116
เขียนเมื่อ 
     คนพัทลุงไม่ดุ อยากยืนยันครับ รักเพื่อนอย่างคุณขจิตเจอ พูดจาโผงผาง ตรงนี้เลยดูดุในมุมมองของผู้ฟังก็อาจจะเป็นได้
     คำถามคุณ "RR" อยากตอบมาก แต่ต้องใช้เวลาขอผัดไปก่อนนะครับ "ขอจริง ๆ"
     อาจารย์ Handy กล่าวถึงนักวิจัย 37 โครงการ ที่เกี่ยวกับเรื่องการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำให้ผมใคร่รู้เรื่องนี้แบบชนิด "อย่างแรง" เพราะน่าจะเชื่อมต่อกับสิ่งที่ผมคิดอยู่ ประมาณว่า "คิดใหญ่ ๆ ทำได้แต่เล็ก ๆ เท่านั้น" อยากรู้เรื่องนี้อย่างแรง อาจารย์จะให้ไปติดตามได้ที่ไหนบ้างครับ