ผมมีความคิดว่า หากผมมีทุนให้ผู้อื่นทำงาน

1.ผมจะให้ คณะทำงานเปรียบเทียบ ผลงานการลดปัญหาอุบัติเหตุ เมือง เชียงใหม่ ขอนแก่น  สงขลา  ซึ่งถือเป็นเมืองชั้นนำ หัวเมือง  

มีการติดตามจับภาพ ความสำเร็จ  ของระบบที่พัฒนาขึ้นมาอย่างยั่งยืน ด้วยแนวทาง พอเพียง ทางสายกลาง ไม่ใช่ พัฒนาโครงการใช้งบประมาณให้หมด    จับภาพว่า มหาวิทยาลัย  รพ.ใหญ่ๆ  รร.ชั้นนำ ของแต่ละเมือง ได้ช่วยสร้างวัฒนธรรมใหม่ สร้างค่านิยมใหม่ สำนึกใหม่ เรื่องความปลอดภัยยามใช้รถใช้ถนน อย่างไร

ไม่ควรเป็นเรื่องของ ลำพังตำรวจไล่จับ

2. ผมจะให้ คณะทำงานแมวมอง คัดทีมงาน คุณอำนวย /  อนุอำนวย มาพัฒนาศักยภาพ แล้วฝังตัวทำงานในพื้นที่สัก 5-10ปี  ผมจะไม่ทำตัวเป็น  สำนักซื้อโครงการแลกงบประมาณ  เพราะงบประมาณมักหมดง่าย และ กระบวน ผลลัพธ์ เปลี่ยนแปลงน้อยมาก