บทความช่วยจำรูปประโยคภาษาอังกฤษทั้ง 12 tenses

ลูกโลก
รูปประโยค 12 Tenses แบ่งตามเวลาเกิดเป็น 3 กาล ได้แก่ อดีต (Past), ปัจจุบัน (Present), อนาคต (Future) แต่ละกาลประกอบด้วยรูปแบบตามลักษณะการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ เป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ เกิดเป็นปกติ (Simple), กำลังเกิดขึ้น (Continuous), เกิดเสร็จแล้ว (Perfect), เกิดมาแล้วและยังเกิดต่อไป (Perfect Continuous)
สวัสดีค่ะ วันนี้เรามีวิธีการง่ายๆ ที่จะช่วยให้หลายคนที่ยังปวดหัว  กับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษได้ทำความเข้าใจและจดจำรูปประโยคภาษาอังกฤษ (Tense) ทั้ง 12 Tense มานำเสนอค่ะ
 
รูปประโยค 12 Tenses แบ่งตามเวลาเกิดเป็น 3 กาล ได้แก่ อดีต (Past), ปัจจุบัน (Present), อนาคต (Future) แต่ละกาลประกอบด้วยรูปแบบตามลักษณะการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ เป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ เกิดเป็นปกติ (Simple), กำลังเกิดขึ้น (Continuous), เกิดเสร็จแล้ว (Perfect), เกิดมาแล้วและยังเกิดต่อไป (Perfect Continuous) โดยมีโครงสร้างประโยค ดังนี้ค่ะ
 
1) Past Simple : ประธาน + กิริยาช่องที 2
2) Past Continuous : ประธาน + Verb to be ช่องที่ 2 (was, were) + กิริยาเติม ing
3) Past Perfect : ประธาน + had + กิริยาช่องที่ 3
4) Past Perfect Continuous : ประธาน + had + been + กิริยาเติม ing
5) Present Simple : ประธาน + กิริยาช่องที่ 1
6) Present Continuous : ประธาน + Verb to be ช่องที่ 1 (is, am, are) + กิริยาเติม ing
7) Present Perfect : ประธาน + have หรือ has + กิริยาช่องที่ 3
8) Present Perfect Continuous : ประธาน + have หรือ has + been + กิริยาเติม ing
9) Future Simple : ประธาน + will หรือ shall + กิริยาช่องที่ 1
10) Future Continuous : ประธาน + will หรือ shall + Verb to be (be) + กิริยาเติม ing
11) Future Perfect : ประธาน + will หรือ shall + have + กิริยาช่องที่ 3
12) Future Perfect Continuous : ประธาน + will หรือ shall + have + been + กิริยาเติม ing
 
เรามาดูบทความตัวอย่างข้างล่างนี้ซึ่งใช้ประโยคทั้ง 12 Tense กันค่ะ อ่านภาษาอังกฤษให้จบก่อนนะคะ แล้วจะมีคำแปลและอธิบายโดยละเอียดต่อค่ะ
 
This morning I got up at 6 AM as usual. While I was cooking I heard news of terrorism and separatism in Southern Thailand, Iraq, Pakistan, Israel, and Philippines. The news said, since 2000, over a million of human lives had lost due to all kinds of fightings around the world. It also showed a figure of over US$60 billion that all countries had been spending on military yearly. 
 

I think world unification is the efficient solution to solve human conflicts. People are facing many problems because we divide countries. Most people have not realized that we are all same human beings, the Homo sapiens species. Human beings have been jailing ourselves from travelling easily around the world.
 

World unification will make humans love humans. People all over the world will be celebrating when country leaders announce world unification. All countries will have abolished all their militaries by the World Unification Date. A few days later World Citizens (all human beings) will have been travelling around the world joyfully and peacefully without any needs for visa or passport.
 
  
ย่อหน้าแรกเป็นพวก Past Tense (อดีตกาล) 4 ประโยค เป็นประโยคแบบ Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, และ Past Perfect Continuous เรียงตามลำดับ
 
This morning I got up at 6 AM as usual.
เมื่อเช้านี้ฉันตื่นนอนตอน 6 โมงเช้าตามปกติ 
"I got up" เป็นรูป Past Simple Tense เพราะพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตทั่วๆ ไป (ตื่นตอน 6 โมงเช้า และก็สิ้นสุดตอน 6 โมงเช้าที่ตื่นนั่นแหละ)
 
While I was cooking I heard news of terrorism and separatism in Southern Thailand, Iraq, Pakistan, Israel, and Philippines.
ขณะที่ฉันกำลังทำอาหารอยู่ ฉันก็ได้ยินข่าวการก่อการร้ายและการแบ่งแยกดินแดนที่ภาคใต้ของไทย, อิรัก, ปากีสถาน, อิสราเอล, และฟิลิปปินส์
นี่เป็นลักษณะการใช้ประโยคแบบ Past continuous Tense ซึ่งใช้กันบ่อยในความหมายที่ว่า ขณะที่เหตุการณ์หนึ่งกำลังดำเนินอยู่ "I was cooking" (ใช้ Past Cont.) ก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น "I heard news" (ใช้ Past Simple)
 
The news said, since 2000, over a million of human lives had lost due to all kinds of fightings around the world. 
ข่าวบอกว่าตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา ชีวิตมนุษย์กว่า 1 ล้านชีวิตได้สูญเสียไปกับการสู้รบกันในทุกรูปแบบทั่วโลก
"human lives had lost" ใช้รูป Past Perfect Tense เพราะเน้นความหมายว่าชีวิตมนุษย์รวมแล้วกว่า 1 ล้านชีวิตที่ต้องสูญสิ้นไปแล้วนับตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน (ณ ขณะที่ได้ฟังรายงานข่าว) .. การเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตจะใช้ past tense
 
It also showed a figure of over US$60 billion that all countries had been spending on military yearly. 
ข่าวยังได้แสดงตัวเลขกว่า 6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐที่ทุกประเทศได้ใช้จ่ายจ่ายไปกับงบทางการทหารในแต่ละปี
"countries had been spending" ใช้รูป Past Perfect Continuous Tense เพื่อเน้นความหมายว่าตัวเลขมากกว่า 6 หมื่นล้านเหรียญนี้ ทุกประเทศได้ใช้ไปในแต่ละปีตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมา ปีนี้ก็ยังเป็นเช่นนี้ และคาดว่าจะยังคงดำเนินต่อไปเช่นนี้อีก  
 
 
ย่อหน้าที่สองใช้รูปประโยคแบบ Present Tenses (ปัจจุบันกาล) 4 แบบ
 
I think world unification is the efficient solution to solve human conflicts.
ฉันคิดว่าการรวมโลกเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการขจัดปัญหาความขัดแย้งของมนุษย์
ในที่นี้ "I think" เป็นรูป Present Simple Tense เนื่องจากหมายถึงว่าเป็นความคิดเห็นของฉัน ฉันคิดเห็นเช่นนี้ในปัจจุบัน
 
People are facing many problems because we divide countries.
ผู้คนกำลังเผชิญกับปัญหามากมายเนื่องจากเราแบ่งแยกประเทศกัน
"People are facing many problems" ใช้รูป Present Continuous Tense เพื่อให้เห็นว่าเหตุการณ์นี้กำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งกล่าวถึงผู้คนทั่วไปว่ากำลังต้องเผชิญกับปัญหาหลายๆ อย่างในระหว่างการดำรงชีวิตทุกวันนี้อันเป็นผลเนื่องมาจากโลกถูกแบ่งแยกเป็นประเทศต่างๆ    
 
Most people have not realized that we are all same human beings, the Homo sapiens species.
ผู้คนส่วนใหญ่ยังไม่ได้ตระหนักว่าเราทั้งหลายต่างเป็นมนุษย์เหมือนกัน เป็นสปีชีส์ Homo sapiens เหมือนกันหมด
"Most people have not realized" เป็นประโยคแบบ Present Perfect Tense ในรูปปฏิเสธ สามารถเติม not หลัง have ได้เลย .. ใช้เน้นในความหมายว่า จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ (แต่อาจจะไม่ต่อเนื่องถึงอนาคตก็เป็นได้) มนุษย์ยังไม่ได้รับการปลูกฝังให้ตระหนักถึงความเป็นชาติพันธุ์มนุษย์เหมือนกัน (ส่วนใหญ่ยังเข้าใจว่าเราต้องแบ่งชาติเพราะมีเชื้อชาติต่างกัน .. ซึ่งแท้จริงเป็นเพียงสิ่งสมมติ) .. Verb บางตัว เช่น realize (ในความหมายว่า ตระหนัก), know (รู้) , understand (เข้าใจ) จะไม่นิยมใช้ในรูป Continuous Tense
 
Human beings have been jailing ourselves from travelling easily around the world.
มวลมนุษย์ยังคงกำลังกักขังกันเองไม่ให้สามารถเดินทางไปได้ทั่วโลกอย่างง่ายๆ
"Human beings have been jailing" เป็นรูปประโยค Present Perfect Continuous Tense ใช้เน้นความหมายว่าการกักขังปิดกั้นกันเองของมนุษย์ด้วยการแบ่งแยกประเทศต่างๆ นี้ดำเนินมานานแล้ว ยังกำลังเป็นเช่นนี้อยู่ในปัจจุบัน และจะยังคงกักขังกันต่อไปในอนาคต (โดยไม่ระบุว่าจะสิ้นสุดหรือไม่เมื่อไร)
 
 
ย่อหน้าที่ 3 ใช้รูปประโยคแบบ Future Tense (อนาคตกาล) 4 แบบ
 
World unification will make humans love humans.
การรวมโลกจะทำให้มนุษย์ทั้งหลายรักมนุษย์ทั้งโลกด้วยกัน
"World unification will make" เป็นรูป Future Simple Tense ใช้ในความหมายว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จะเป็นเช่นนั้นเช่นนี้ในอนาคต ... ประโยคนี้อาจเขียนอีกแบบในความหมายคล้ายๆ กันได้ว่า After world unification, humans will love humans. ซึ่งก็เป็น Future Simple Tense เช่นกัน มีความหมายว่า หลังจากรวมโลก มนุษย์จะรักมนุษย์ด้วยกัน
 
People all over the world will be celebrating when country leaders announce world unification.
ผู้คนทั่วโลกจะกำลังเฉลิมฉลองกันอยู่เมื่อถึงเวลาที่ผู้นำประเทศต่างๆ ทั่วโลกประกาศแจ้งเรื่องการรวมโลก
"People will be celebrating" เป็นรูป Future Continuous Tense ใช้เพื่อบอกว่าขณะที่ผู้นำประเทศต่างๆ ทั่วโลกทำพิธีกล่าวประกาศแจ้งเรื่องการรวมโลก ชาวโลกซึ่งก็จะรู้กำหนดการนี้ล่วงหน้าแล้ว ก็จะกำลังฉลองกันอย่างสนุกสนานเพราะได้เล็งเห็นอนาคตอันสดใสของโลกมนุษย์ 
 
All countries will have abolished all their militaries by the World Unification Date.
ทุกประเทศจะได้ยกเลิกกองกำลังทหารของตนก่อนที่จะถึงวันแห่งการรวมโลก
"Countries will have abolished militaries" เป็นรูป Future Perfect Tense ใช้เพื่อบอกให้รู้ว่าการถอนทหารหรือยกเลิกการมีกองทัพต่างๆ นั้นจะสิ้นสุดลงก่อนที่จะถึงวันรวมโลก .. ไม่เน้นว่าเป็นเวลาเมื่อไหร่ เน้นเพียงว่าก่อนวันรวมโลกทั่วโลกก็จะไม่มีกองทัพใดๆ ที่จะสามารถทำสงครามกันได้อีกต่อไปแล้ว
 
A few days later World Citizens (all human beings) will have been travelling around the world joyfully and peacefully without any needs for visa or passport.
หลังจากนั้นไม่กี่วันพลเมืองโลก (มนุษย์ทุกคน) ก็จะกำลังท่องเที่ยวไปทั่วโลกอย่างสนุกสนานและสงบสุขโดยไม่มีความจำเป็นต้องใช้วีซ่าหรือพาสปอร์ต
"World Citizens will have been travelling" ใช้รูปประโยค Future Perfect Continuous Tense เพื่อเน้นความหมายว่าสองสามวันหลังจากรวมโลกผู้คนก็จะกำลังท่องเที่ยวทั่วโลกได้อย่างเสรี ซึ่งอาจเริ่มเที่ยวได้เสรีตั้งแต่วันรวมโลกและเมื่อถึงเวลาสองสามวันหลักจากนั้นการท่องเที่ยวอย่างเสรีก็จะกำลังเกิดขึ้นและจะยังคงดำเนินอยู่เช่นนี้อีกตลอดไป   
 
 
เป็นอย่างไรมั่งคะ หวังว่าบทความตัวอย่างแสดงการใช้ Tense ทั้ง 12 Tense พร้อมทั้งคำอธิบายจะสามารถให้ความกระจ่างแจ้งแจ่มแจ๋ว  เรื่องรูปประโยคตามไวยากรณ์ภาษาอังกฤษได้นะคะ  
 
แต่ถ้ายังไม่เข้าใจหรืออยากเข้าใจมากขึ้นก็ลองอ่านเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์เหล่านี้นะคะ
http://www.lks.ac.th/teacher_jonggonee/jongdream/main1.html
http://ajarn-thanchanok.exteen.com/20080619/tenses-12-tenses-active-passive-voice
http://www.kroorada.com/view.php?article_id=139
http://www.andrewbiggs.com/smf/index.php?topic=3316.0

เมื่อเข้าใจดีแล้ว ก็พยายามท่องบทความของเราให้ขึ้นใจก็จะจำ Tense ทั้ง 12 แบบ ได้อย่างเข้าใจไม่สับสนแล้วค่ะ (ถ้าท่องแล้วยังจำไม่ได้เอาไปร้องเป็นเพลงก็ได้ค่ะ )
 
ขอให้ทุกคนสนุกสนานกับการเรียนและการใช้ภาษาอังกฤษนะคะ
 
ด้วยรัก จาก ชมรมรักโลกเรา www.WeLoveOurWorld.com ค่ะ
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน United World ชาติโลก

คำสำคัญ (Tags)#ภาษาอังกฤษ#12 tense#world unification#ชมรมเรารักโลก#รูปประโยค

หมายเลขบันทึก: 272735, เขียน: 02 Jul 2009 @ 10:19 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 03:04 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 15, อ่าน: คลิก


ความเห็น (15)

MEAN
IP: xxx.26.214.203
เขียนเมื่อ 

DDDD

จาด้ายเข้าจายขึ้น

^O^

เขียนเมื่อ 

       

เมย์
IP: xxx.28.249.180
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

                 

  • ใครที่เรียนภาษาอังกฤษอยู่ จะมีประโยชน์มาก จากความรู้ทั้ง 12 tenses
  • ขอบคุณที่ไปเยี่ยมชมบล็อกและร่วมแสดงความเห็นครับ
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ 

เรียนแล้วเก่งจ้า

นกน้อย
IP: xxx.47.146.63
เขียนเมื่อ 

iรักนะ

IP: xxx.180.199.70
เขียนเมื่อ 

จัยมาก

thanarat prutumduang
IP: xxx.42.122.110
เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วสนุกดี

suntaree
IP: xxx.10.85.55
เขียนเมื่อ 

Thank you so much ka..

Araya
IP: xxx.121.33.199
เขียนเมื่อ 

ตัวอย่าง tense ที่เป็นบทความแบบนี้มีอีกไม๊ค่ะ จะหาที่ในหนึ่งเรื่องแล้วจะมีครบทุก tense ยากมากเลยค่ะ ถ้าใครมีกรุณาส่งเมลล์ให้หน่อยนะคะ [email protected] ขอบคุณมากๆ ค่ะ

new
IP: xxx.1.218.63
เขียนเมื่อ 

dddddddd

zom
IP: xxx.120.201.2
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากกกกคะ ต้องส่งงาน บทความนี้ช่วยได้เยอะมากกกเลย

เขียนเมื่อ 

So glad to know that this article is useful for you, Zom. :)

And thanksss for all other comments kub.

4ggtttt
IP: xxx.55.45.204
เขียนเมื่อ