ความ"กลัว"...คืออะไร...

มาเมียงมอง...เห็นความเป็นไปคุณ"vij" คุณชายขอบ...และคุณไร้นาม(บ้าง) กำลังถกกันเรื่อง"ความกลัว"...จึงแอบมา...ระบายเพื่อเตือน"ตน" สำหรับตนไว้ที่นี่อีกครั้ง...

ความกลัวคือสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน...มาก-น้อยขึ้นอยู่กับภูมิของแต่ละคน
หากปล่อยไว้อย่างเนิ่นนาน...ความกลัวก็จะแปรเปลี่ยนเป็น...โรค"กลัว"เกิดขึ้น
แต่หากกลัวน้อยๆ...ก็อาจพอที่จะทำให้เกิดความรำคาญเกิดขึ้นในจิตใจและการดำเนิน"ชีวิต"ของเราได้
...
"มนุษย์"เรามักกลัว...กลัวในสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างเด่นชัด กลัวในมโนภาพที่ตนเองสร้างขึ้น
"มโนภาพ"ที่สร้างขึ้นนั้นก็มักจะมาจากพลังความคิดเชิง"ลบ"...
ยิ่งหากใครมีพลังนี้มากเท่าใด..มโนภาพ...แห่งความกลัวนั้น..ก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น...
หากเมื่อใดก็ตาม..เราได้รู้เหตุที่มา...ที่ไป...และเดินเข้าไป"เผชิญ"...
ความกลัวที่ว่า...ก็จะไม่ใช่ความกลัว...
สูดลมหายใจเข้าลึกๆ...และเผชิญ...และจะรู้ว่า.."มโนภาพ"ดังกล่าว..ก็จะสลายหายไป
เหลือไว้แต่ความว่างเปล่า...ที่มองไม่เห็นอะไร...มาแทนที่

ทำไมเด็กจึงกลัวคนตัวโต...เพราะมโนภาพของเด็ก...มีว่าคนตัวโต อาจดูเหมือน"ยักษ์"..
แล้วทำไม"ยักษ์"จึงน่ากลัว...เพราะเด็กถูกป้อนข้อมูลเข้าไปในการรับรู้...ว่า"ยักษ์" คือ สิ่งที่น่ากลัว
แต่ตรงกันข้าม หากเด็กถูกป้อนข้อมูลการรับรู้ว่า "ยักษ์" น่ารักเหมือนตุ๊กตาหมี...เด็กก็จะไม่กลัวยักษ์ เมื่อเจอคนตัวโต...ที่อาจดูเหมือนยักษ์...เด็กก็จะไม่กล้ว และก็จะมองว่า "คนตัวโต"นั้นน่ารัก...

เฉกเช่นเดียวกัน...มนุษย์เรามักกลัวการเปลี่ยนแปลง..เพราะการเปลี่ยนแปลง คือ สิ่งที่ไม่คุ้นเคย
และบางครั้งคือ สิ่งที่มองไม่เห็นและยังมาไม่ถึง มนุษย์เราจึงกลัว...แต่หากเมื่อใดที่เราสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆ...แล้วก้าวเดินเข้าไป...เจอและทักทายกับการเปลี่ยนแปลงนั้น...อย่างสบายใจโดยที่ไม่คิดคาดหวังอะไรไว้ล่วงหน้า และไม่ต้องนำไปเปรียบเทียบกับสิ่งเดิมที่คุ้นเคย...เราก็จะพบว่า"การเปลี่ยนแปลง" ดังกล่าวนั้น...ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเลย...อะไรจะเกิดมันก็เกิด...เกิดแล้วก็ยอมรับอย่างเข้าใจมองอะไรที่เป็น"บวก"...มากๆ...ก็อาจสร้าง"ภูมิ"...ให้เกิดขึ้นได้ต่อ"จิต"ใจเราได้...มากเช่นกัน

กวีนิพนธ์ชิ้นสุดท้าย: THE LAST POEM