วันนี้...บรรยากาศรอบตัวเงียบๆ
นั่งมองดูความเป็นไปรอบด้าน...
โดยส่วนใหญ่จะผ่านไปเรื่อย...ไม่เร่งรีบ
อาจเนื่องเป็นวันหยุด...ใครๆ ก็อยากพัก
และให้เวลาแก่"ตน"...และครอบครัว

พอบ่ายคล้อย...
ลมฝนและฟ้ามืดครึ้ม...ตั้งเค้ามา
ลมพัดเย็น...ไล่ความร้อนของอากาศก่อนนี้ออกไป
ไม่นาน...ฝนก็ตกโปรยปราย
ไม่หนัก...และไม่เบา...เรื่อยเรื่อย

ยอดกิ่งไม้ล้อ..เล่น..กับสายลมและเม็ดฝน
มองไป..ตามสายตาที่ทอดมอง
ความชุ่มชื่น...เกิดขึ้นต่อ"ชีวิต"...
แม้วัน...จะไร้แสงแห่งตะวันอันแรงกล้า
แต่ความมืดครึ้ม...แห่งสายฝน
ก็อาจทำให้..."ชีวิต"..ก่อเกิดขึ้นได้อีกครั้ง
อย่างมีความหวังและพลัง"ใจ"

มอบ "กำลังใจ" แด่ทุกสรรพสิ่ง...ที่ดำรงอยู่