การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “Web 2.0 กับงานห้องสมุด”

        สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง   “Web 2.0  กับงานห้องสมุด” ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2552 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด สำหรับบุคลากรของสำนักหอสมุด

        จากเทคโนโลยี Web 2.0  ที่มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ในการสร้าง เครือข่ายสังคมออนไลน์  (Social Networking) เป็นเว็บที่เอื้อต่อการรวมกันตัวของชุมชน ผู้ใช้สามารถแสดงความคิดเห็น และสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยน  แบ่งปันกัน และมีปฏิสัมพันธ์กันได้ ทำให้เกิดการต่อยอดความรู้และความคิด  นำไปสู่การปฏิบัติจริง โดยอาศัย Web เป็น platform ในการสร้างเครือข่ายสังคมดังกล่าว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พัฒนาและปรับการทำงานให้สามารถสนองความต้องการบริการความรู้ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  และเล็งเห็นความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ความรู้ด้านวิชาชีพ   เป็นต้น  อีกทั้งเล็งเห็นความจำเป็นในการแสวงหานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาบริการสารสนเทศที่สะดวกต่อการสืบค้น การใช้ข้อมูล และการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่าให้ทั่วถึงทั้งห้องสมุดกลางและห้องสมุดคณะ   จึงเห็นควรให้มีการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับ Web 2.0 กับงานห้องสมุดขึ้น

 

        วัตถุประสงค์การสัมมนา เพื่อให้บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ และนักวิชาการของสำนักหอสมุด จำนวน 58 คน ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี Web 2.0  และสามารถนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาบริการสารสนเทศ ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันเพื่อระดมความคิดเห็นในการนำเทคโนโลยี Web 2.0 มาใช้กับงานห้องสมุด และเพื่อสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ผู้ใช้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมสร้างเนื้อหา แลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์ ให้เกิดการต่อยอดความรู้และความคิด และนำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริงต่อไป

 

การดำเนินงาน

 1. การบรรยายเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี Web 2.0 มาใช้กับงานห้องสมุด และประสบการณ์การนำ Web 2.0 มาใช้กับงานห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. ประชุมเพื่อระดมความคิด การนำเทคโนโลยี Web 2.0 มาใช้กับงานของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

วิทยากร

§         นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์   นักวิชาการ  ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (NSTDA)

§         นางรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล  นักเอกสารสนเทศ (ชำนาญการ )  หัวหน้าห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มหาวิทยาลัยมหิดล

§         นายเลอชาติ ธรรมธีรเสถียร  นักสารสนเทศ ห้องสมุดศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC Resource Center)

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. บุคลากรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี Web 2.0 และสามารถนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาบริการสารสนเทศ ให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น
 2. บุคลากรได้มีการหารือร่วมกัน เพื่อระดมความคิดในการนำเทคโนโลยี Web 2.0 มาใช้ในการพัฒนาบริการสารสนเทศ
 3. สำนักหอสมุดมีการนำเทคโนโลยี Web 2.0 มาใช้พัฒนาบริการสารสนเทศให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น และได้สร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้ามามีส่วนร่วมสร้างเนื้อหา แลกเปลี่ยน และแบ่งปันประสบการณ์

สำนักหอสมุดขอบคุณศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC Resource Center) ให้การสนับสนุนงบประมาณค่าเดินทางวิทยากรจากศูนย์ TCDC

 

รู้จักวิทยากรค่ะ

อ่านเพิ่มเติม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าในรั้วมช.

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่#สำนักหอสมุด#web 2.0#บุญเลิศ อรุณพิบูลย์#รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล#เลอชาติ ธรรมธีรเสถียร

หมายเลขบันทึก: 270333, เขียน: 23 Jun 2009 @ 14:46 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 20:57 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 41, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (41)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

 • สด ๆ ร้อน ๆ ครับ
 • คิดว่างานนี้ฝ่ายเอกสารคงไม่เหนื่อยเหมือนงานวันวิชาการนะครับ
 • ชวนไปอ่านสาระน่ารู้
เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีคะ มาชวนชมรายการคะ
 • วันนี้เวลา 16.35 น.ขอเชิญชมรายการต้นกล้าในป่าใหญ่ทาง NBT ชมกิจกรรมของนักเรียนคะ
 • ขอบคุณมากๆ
 • เขียนเมื่อ 

  สวัสดีครับพี่ดาวอีกครั้ง

  • มาชื่นชมผลงานสด ๆ ร้อน ๆ จากน้องใหม่
  • มีลิงค์ให้ด้วย ขอบคุณครับ

  สวัสดีค่ะคุณไข่

  จากชื่อการประชุม ก็คงไม่ทำให้เราเหนื่อยเพราะวิทยากรมืออาชีพทั้งนั้นนะคะ ข้อมูลอาจให้ผู้เข้าร่วมโหลดอ่านตามอัธยาศัย ช่วยกันประหยัดน้ำ(รดต้นไม้ให้โตกว่าจะได้เยื่อกระดาษ) ช่วยกันประหยัดไฟฟ้าที่ใช้เครื่อง Risograph  และช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง (ไม่ต้องให้เคี้ยวให้จนละเอียดค่ะ)

  สวัสดีค่ะคุณ mena

  ขอบคุณค่ะ จะชมผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะ (เพราะว่าจะยังนั่งที่ทำงานนะค่ะ)

  พี่ไข่คะ น้องเค้าอัพเดทแยกหัวข้อให้ด้วยแล้วค่ะ เข้าไปชมอีกทีนะคะ

   

  สวัสดี ครับ คุณ ดาวลูกไก่

  มาด้วยความระลึกถึง

  ก่อนกลับบ้านครับ

  (พรุ่งนี้ผมจะเข้ามาอ่าน ครับ)

  สวัสดีค่ะคุณ แสงแห่งความดี

  ขอบคุณค่ะ ไม่ได้ทักทายกันตั้งนานนะคะ

  เขียนเมื่อ 

  สวัสดีคะ พี่ดาว...

  แวะมาเป็นกำลังใจให้คะ

  ขอให้ผลงานบรรลุเป้าหมายนะคะ....

   

  ตอนนี้ก้อยชักจะเริ่มมีอาการโฮมซิกเสียแล้ว แงแง...^^

  สวัสดีค่ะน้องก้อย

  อย่าโฮมซิกเลยนะคะ วันอาทิตย์เย็นๆ ไปถนนคนเดินกับพี่ๆ และคุณลุงอาจารย์ JJ ค่ะ ถ้าพี่โดดอยู่เวร พี่จะไปรับดีมั้ยนะคะ

  เขียนเมื่อ 
  • พี่ดาวครับ
  • โอโห ทันสมัยมาก
  • มายืนยันว่า
  • คนนี้เก่งมากๆๆๆ
  •  นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์  
  • อาจารย์ Handy เขียนไว้ด้วย
  • ที่นี่ครับ

  ก้าวหน้าไม่หยุดยั้งทีเดียว

  อื่ม อย่าลืมมาแบ่งปันให้ชาวบ้านในเชียงใหม่ด้วยนะครับ อิอิ

  จะได้มีเว็บโอท็อป 2.0 ไงคับ อิอิ

  เขียนเมื่อ 

  สวัสดีค่ะพี่ดาว สกาวใจ

  ....

  น้องแว้บมาเป็นกำลังใจค่ะ

  อิ่มอร่อยมื้อเย็นค่ะ J

   

  สวัสดีค่ะ อ.ดร.ขจิต ฝอยทอง

  ขอยืนยันเหมือนกันค่ะ หอสมุด และ มช. เชิญคุณบุญเลิศ อรุณพิบูลย์    มาบ่อยมากค่ะ ไม่รู้เค้าจะเบื่อคนทางนี้แล้วยังนะคะ มาเมื่อไรๆ ก็ ไม่เห็นพัฒนาเลย ไม่มีใครใช้งาน Web2.0 ให้วิทยากรชื่นใจ...ฮิ้วๆ

 • อาจารย์ Handy เขียนไว้ด้วย ที่นี่ครับ
 • ขอบคุณค่ะ จะเอาไปเพิ่มเติมในลิงค์นะคะ

  สวัสดีค่ะคุณ หนุ่มลุ่มน้ำปิง

  ความคิดนี้ดีจังค่ะ  เว็บโอท็อป 2.0 แล้วจะนำมาถ่ายเทนะคะ เตรียมภาชนะบ้านเราไว้ค่ะ อิอิ

  สวัสดีค่ะน้อง poo

  อิ่มอร่อยมื้อเย็น แล้วหรือคะ ยังไม่ได้คิดเลยว่ามื้อนี้จะทานอะไรดี...

  เขียนเมื่อ 
  • อ่านแล้วเริ่มเห็นใจวิทยากรและผู้จัด
  • ฮิ้วๆๆๆ
  • มาแซวพี่
  • รอดูวันงานดีกว่าครับ
  • ว่าแต่ว่าผมไปอยู่ที่ไหน
  • ให้ทาย ฮ่าๆๆๆ

  สวัสดีค่ะพี่ดาวลูกไก่

  มาส่งข่าวค่ะ

  http://gotoknow.org/blog/neo-humanist/270588

  (^___^)

  เขียนเมื่อ 

  สวัสดีค่ะ แวะมาชมผลงาน และรอชมวันงานจริงด้วยจ๊ะ

  ฮิ้วๆ น้องอ. ดร.ขจิต

  เดาไม่ถูกว่าอยู่ไหนตอนนี้ แต่เดาถูกแน่นอนว่าเมื่อ พ. 24 มิ.ย. 2552 @ 10:59 น้องเราอยู่ที่ Gotoknow แน่นอน ฮ่าๆ

  เขียนเมื่อ 

  สวัสดีคะ พี่ดาว.....

  วันนี้พี่พอลล่าจะมาเชียงใหม่ ถึงคงค่ำๆ พรุ่งนี้เราแวะไปหาหันมั๊ยค่ะ....อิอิ :)

  เขียนเมื่อ 

  สวัสดีเจ้า ป้าดาว สบายดี เน้อ เจ้า

  น้องก้อย เจอป้าดาว แจกหมูออมสิน คัด 10 คำแน่ ๆเลย

  สวัสดีค่ะน้องคนไม่มีราก

  ตปทท แล้วค่ะ เจอ ทอท แต่ของพี่เป็น ททอท คู่กับ ทอท ลูกครึ่งค่ะ เช่นเดียวกับของพี่ครูคิม...เอ...จะงงไหมนี่

  สวัสดีค่ะคุณ KRUPOM

  ขอบคุณค่ะที่แวะมา ไปคุ้ยแคะ แพะ แกะ ที่บันทึกใหม่ของครูป้อมแล้วค่ะ ดีจัง ^^

  สวัสดีค่ะน้องก้อย KiTTyJuMP

  ค่ำพรุ่งนี้ พี่ว่างค่ะ ให้ไปรับน้องก้อยกี่โมงคะ นัดกันแล้วบอกพี่นะคะ

  อ้าว..เอากระปุกพิเศษกลับไปด้วยค่ะ

  Krapooktom 

  สวัสดีค่ะน้องครูใหม่ บ้านน้ำจุน

  เปลี่ยนแจก เต่าของน้องจ๊ะ  แทน กระปุกหมู ค่ะ ดีไหมคะ

  789 

       ขอบคุณมากนะคะที่ไปเยี่ยมบ้าน...ขอให้มีความสุขมากๆค่ะ

  สวัสดีค่ะคุณ นาง นงนาท สนธิสุวรรณ

  ดอกกล้วยไม้สวยจังค่ะ ขอบคุณค่ะ

  เขียนเมื่อ 

  มาเยี่ยม มาอ่าน และจะบอกว่า ทันสมัยมากๆด้วยค่ะ

  • กลับมาจากหาดใหญ
  • net  ล่มเข้า เotoknow ไม่ได้
  • มาเปิดวันนี้  อ้าวเขาไปกินกันอีกแล้ว
  • อดไปเลยเรา  อิอิ
  • แต่ที่แน่ๆ แม่หมอนนท์ ของน้องพอลล่าจะมา
  • 28-29 มิย นี้  จ้า
  • มาเยี่ยมรายวัน
  • สงสัยยังไม่หาย โฮมซิก
  • ที่ไป กทม. ไม่เจอลูก อิอิ

  สวัสดีค่ะพี่ดาว

  แวะมาบอกว่า ฝันดีค่ะ

  สวัสดีค่ะคุณพี่ Sasinand

  มองจากข้างนอกเข้าข้างใน ไม่ได้มองแบบ(ลำ)เอียง คิดว่าห้องสมุดหลายแห่งทันสมัย(กว่า) มากค่ะ เรายังวิ่งตามอยู่...เสียดายที่คนทำงานกับ IT ทันสมัยแต่ไม่ได้ใช้ให้เกิดความคุ้มค่าค่ะ (มีความเห็นว่า ไม่ว่าจะในวงการใดๆ ก็ตาม ถ้าเราเรียนรู้การใช้งานบล็อก เขียน แบ่งปัน จัดสรรเวลาให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นภายในตัวเราเองไปด้วย ก็จะก้าวเข้าไปสู่โลกของ เว็บ2.0 และคุยกับใครๆ ได้รู้เรื่องมากขึ้นอีกนิดๆ นะคะ)

  แต่ไม่มีอะไรเรียกว่า"สายไป" ใช่ไหมคะ (แค่ช้ากว่าเท่านั้นซึ่งก็ตามทันได้ถ้า...)

  พี่เจ๊..เพิ่งมาเห็นความเห็นในบันทึกนี้ค่ะ เลยพลาดทั้งแม่หมอนน น้องพอลล่าด้วยค่ะ

  อาการโฮมซิก หายแล้ว พร้อมกับเงินพลาสติกที่โบยบินไปทุกสัปดาห์ค่ะ ;)

  สวัสดีค่ะพี่ดาวลูกไก่

  ไม่ได้แวะมาทักทายนานเลยค่ะ แต่คิดถึงเหมือนเดิม...

  เคยได้อบรมกับคุณบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ค่ะ เป็นวิทยากรที่เก่งมาก ๆ ค่ะ

  พี่สบายดีนะคะ

  (^___^)

  สวัสดีค่ะน้องกล้วยแขก~natadee~natachoei♥.•°♥

  ขออภัยที่พี่มารับ "ฝันดี" ช้าไปนะคะ ขอเป็นคืนนี้ก็แล้วกันค่ะ

  สวัสดีค่ะน้องคนไม่มีราก

  กำลังปั่นสคริปต์แนะนำวิทยากร ถึงตรงคุณบุญเลิสพอดีค่ะ ห้องสมุดเองก็เชิญคุณบุญเลิศมาหลายครั้ง ล่าสุดจาก การประชุมวิชาการ "เปิดโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง (Change We Need)" ค่ะ

  ตามพี่ไปชื่นชมวิทยากรทที่ เว็บไซต์ Boonlert on the Net @ STKS กันค่ะ

  มาคราวนี้วิทยากรอาจแอบมองหาความเปลี่ยนแปลง...ที่ฝากไว้ ^^ นะคะ

  ตกลงค่ะ ...

  ตามไปดู....(^___^)

  เพิ่มเติมค่ะ ด้านบนมีลิงค์ไปอ่านความรู้ที่เกี่ยวข้องอีกหลายเรื่องนะคะ มุดๆ ตามกันเข้าไป แล้วได้ความรู้ผสมความเพลิดเพลินทีเดียวค่ะ

  ไปดูมาเร็ว ๆ ค่ะ โหลดช้าหน่อย

  อลังการมากค่ะ เป็นฐานข้อมูลที่สมบูรณ์มาก

  ขอบคุณพี่ที่แนะนำค่ะ

  (^___^)

  น้องคนไม่มีรากคะ แอบบอก ที่บ้านพี่ก็ช้าค่ะ แต่ที่ทำงานเร็วจี๋เลย...ไอทีเหลื่อมล้ำนะคะ