enneagram : การสื่อสารของคนเบอร์ 7 (2)

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ ในหัวข้อ ารสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วย enneagram เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2552 ณ ห้องประชุม 1 คณะสหเวชศาสตร์ โดยมีคุณวาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช เป็นวิทยากร

จกรรม ขจัดจุดบอดในการสื่อสาร

คนเบอร์  7

Question

Answer

L จุดบอดในการสื่อสารที่คุณไม่ชอบ

 L เมื่อรู้สึกตัวเองถูกบีบบังคับ หรือดูถูกความสามารถ จะเริ่มไม่สนใจในสิ่งที่ผู้พูดต้องการสื่อสาร

J วิธีขจัดจุดอ่อน

J ตั้งใจฟังให้จบ ฟังด้วยเหตุผลไม่ใช้
อารมณ์ ไม่คิดไปเองก่อนที่จะให้ผู้อื่นพูดจนจบQuestion

Answer

L จุดบอดในการสื่อสารที่คุณไม่ชอบ

 L พูดจาอย่างเกรงใจ หลีกเลี่ยงการขัดแย้ง ปะทำมากเกินไป

J วิธีขจัดจุดอ่อน

J หาความรู้เรื่องงานให้ลึกซึ้ง เพื่อไว้โต้แย้งกับฝ่ายตรงข้ามได้

J ต้องรู้จักพูดจาไม่ยินยอมโอนอ่อนมากเกินไป

J หาวิธีในการโน้มน้าวฝ่ายตรงข้าม

     อ่านเพิ่มเติมได้จาก Blog คุณกมลพร LINK                                                            

                                                           บอย สหเวช

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

268471

เขียน

16 Jun 2009 @ 10:36
()

แก้ไข

21 Jun 2012 @ 20:52
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง