enneagram : การสื่อสารของคนเบอร์ 7 (1)

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ ในหัวข้อ ารสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วย enneagram เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2552 ณ ห้องประชุม 1 คณะสหเวชศาสตร์ โดยมีคุณวาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช เป็นวิทยากร

จกรรม ขจัดจุดบอดในการสื่อสาร

คนเบอร์  7

Question

Answer

L จุดบอดในการสื่อสารที่คุณไม่ชอบ

 L การแสดงออกของตัวเราเอง การเป็นตัวของตัวเองมากเกินไป ทำให้คนอื่นไม่น่าเชื่อถือ การเปลี่ยนความคิดเร็ว บ่อย วอกแวก ไม่มีสมาธิ

J วิธีขจัดจุดอ่อน

J นั่งสมาธิ

J นั่งทำงานคนเดียว

J อ่านหนังสือ ฝึกฝนตนเอง

Question

Answer

L จุดบอดในการสื่อสารที่คุณไม่ชอบ

 L เปลี่ยนความคิดไปมาอยู่เสมอ เช่น เวลาทำงานทำหลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกัน (แบบไม่รู้ตัว)

J วิธีขจัดจุดอ่อน

J พยายามมีสติเวลาทำงาน
J เขียนลิสต์งาน สิ่งที่ต้องทำไว้ให้ชัดเจน
J พอรู้สึกตัวว่ากำลังทำงานหลายอย่าง ไปพร้อม ๆ กันก็รีบหยุดและกลับมาทำงานเดิม

Question

Answer

L จุดบอดในการสื่อสารที่คุณไม่ชอบ

 L เปลี่ยนความคิดไปมาอยู่เสมอ

J วิธีขจัดจุดอ่อน

J นั่งสมาธิ นอนหลับ (จะได้ไม่ต้องคิดอะไร) ทำงานบ้าน ปลูกตันไม้

อ่านเพิ่มเติมได้จาก Blog คุณกมลพร LINK                                                             

                                                           บอย สหเวช

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

268465

เขียน

16 Jun 2009 @ 10:21
()

แก้ไข

05 May 2012 @ 10:57
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง