enneagram : การสื่อสารของคนเบอร์ 6 (1)

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ ในหัวข้อ ารสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วย enneagram เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2552 ณ ห้องประชุม 1 คณะสหเวชศาสตร์ โดยมีคุณวาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช เป็นวิทยากร

จกรรม ขจัดจุดบอดในการสื่อสาร

คนเบอร์ 6 

 

Question

Answer

L จุดบอดในการสื่อสารที่คุณไม่ชอบ

 L คิดวิตกกังวลมาก ระวังตัวเองจนเกินไป

J วิธีขจัดจุดอ่อน

J ฝึกจิต

J ทำกิจกรรมออกกำลังกาย

J หากิจกรรม (งานอดิเรก) ทำ

 

Question

Answer

L จุดบอดในการสื่อสารที่คุณไม่ชอบ

 L การตั้งสมมติฐานในเชิงลบจนถูกมองว่าเป็นคนที่ชอบคิดทางลบ หรือมองโลกในแง่ร้าย

J วิธีขจัดจุดอ่อน

J (ถ้าเป็น) ปรับเปลี่ยนความคิด

 

Question

Answer

J วิธีขจัดจุดอ่อน

J คิดแง่บวก หรือหยุดคิด

J เลือกมองในส่วนดี
J หาเพื่อนกลุ่ม 7 จะได้สนุก

   อ่านเพิ่มเติมได้จาก Blog คุณกมลพร  LINK                                                            

                                                           บอย สหเวช

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

268454

เขียน

16 Jun 2009 @ 09:56
()

แก้ไข

12 Feb 2012 @ 07:20
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง