แสงตะวัน...
สาดส่องทาทาบ...
สายลม...พัดหวิว...เอื่อย...เอื่อย
น้ำค้างบนยอดหญ้า...ชุ่มชื้น
รุ่งเช้า...วันใหม่...
ลืมตา...ตอบรับแสงใหม่ของวัน
พลางยิ้ม...น้อยน้อยให้กับตนเอง
พร้อมเปิดรับ...แสงสว่างนั้น

       เมื่อวันใด...แรก...เริ่มเมื่อลืมตา หากเราได้ยิ้มให้กับตนเอง วันนั้นจะทำให้เรารู้สึกเบิกบานยิ่งนัก และพร้อมที่จะเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่าง แม้จะเจอกับเหตุการณ์ที่อาจทำให้รู้สึกถึงความขุ่นมัวได้...แต่ด้วย"จิต"ที่เตรียมพร้อม ก็ย่อมก่อเกิดการเผชิญกับทุกสิ่งที่มากระทบตนเอง...แล้วเราจะเตือนตนได้อย่างไรเล่าว่าตื่นมา...จะต้อง"ยิ้ม"สักนิด...นั่นก็อาจเป็นสิ่งที่เราอาจต้องใช้กุศโลบาย...หาด้วยตนเอง เพื่อเตือน"ตน"