เมื่อกาลเกิด...ก่อเกิดสิ่งสร้างสรรค์
เราร่วมกัน...ก่อร่างและออกแบบ
อาจด้วยแบบที่เน้น...สนองเพียงบางคน
หาใช่เพียง...สอง
แบบที่ออก...อาจดูสวย...ในอีกคน
แต่อีกคน...หาใช่จะชอบใจไม่...
แบบที่ออก...สู่ร่าง..งาน"ปั้น"
คือ...ปฏิมากรรม...อันสวยสดและงดงาม
แต่...
ความสวยสด..งดงามนั้น..
เกิดขึ้นเพียง "ใจ" ในคนเดียว
หาใช่...ร่วมจากใครอีกคน...

เมื่อกาล...เวลา..ผ่าน
งานที่สรรค์สร้าง...กลับหม่นหมอง
เพราะเฝ้ามองเพียงแค่...ใคร...หนึ่งเดียวนั้น
งานที่ปั้น..จึงต้องร้าว...และร้าว..
และเมื่อถึง...กาล...
จึงถึง...แตก...สลายลง

เมื่อกาลผ่าน..อีกครั้งที่เรียนรู้
ที่ต้องสร้าง"ปฏิมากรรม"...ขึ้นมาอีก
ให้เน้น...ที่สร้าง..ด้วยร่วมกัน
แต่..จะสร้างได้อย่างไร..นั้น
ก็ยังหวั่น...เพราะกลัวเกรงจะ...
ล่มสลาย...แห่งปฏิมากรรม