คืนนี้น้องริวฯ มาออกทีวี รายการตีสิบกับเขาด้วย ผู้เขียนก็เคยได้ดูลายมือชื่อกับน้องริวด้วย และถ้ามีโอกาสก็จะคอยถามน้องริวว่า น้องเห็นแม่พี่อยู่กับพี่ตอนนี้หรือเปล่า อย่างอื่นไม่ถามเพราะริวจะดูอดีตได้ค่อนข้างชัดเจนมากกว่าอนาคต

       บางทีไม่ได้ถาม ริวก็จะเดินตามมาบอกว่า พี่มีหญิงชราซึ่งเสียชีวิตแล้วเดินตามพี่มาด้วย ตอนที่ได้ยินไม่เชื่อ ถึงแม้ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เชื่อเต็มร้อย เพราะถ้าจริงก็อยากพิสูจน์ด้วยตัวเอง แต่เราไม่มีจิตสัมผัสทางด้านนี้ ก็ได้แต่รับฟัง และใช้วิจารณญาณส่วนตัวในการตัดสินใจ

       ปกติเป็นคนไม่ดูดวงและดูหมออยู่แล้ว เพียงแต่ตอนไปสัมมนากับ ธอส. ทางธนาคารพาริวไปด้วย และน้องริวก็ตั้งโต๊ะดูให้แต่ละคน ช่วงที่ไปแม่เสียไปได้ไม่นานเลยอยากลองถาม ซึ่งเท่าที่ทำนายก็ไม่ถูกหมด เพราะน้องคงทายอนาคตของเราไม่ได้ และน้องริวก็บอกด้วยว่า อนาคตเขาดูไม่ได้อยู่แล้ว

ไป press tour ที่สมุยมา สนุกและสวยมาก ตอนที่ 1

ดูภาพน่ารักจากสมุยค่ะ

http://gotoknow.org/profile/saisaard

                                  

                                    333 

หมายเหตุ : มีท่านผู้อ่านให้บทสัมภาษณ์น้องริวที่เว็บไซด์นี้ค่ะ

http://www.posttoday.com/lifestyle.php?id=46901