สิ่งหนึ่ง ที่เป็นความพยายามอย่างยิ่งที่เรา คน"จิตเวช" ร่วมมือร่วมใจและพัฒนาการก้าวเดินการทำงาน ให้ขยายออกไป หนึ่งในความพยายามนั้น คือ ความร่วมมือในการทำงานร่วมกับหน่วยอื่นๆ ในโรงพยาบาล โดยใช้หลักการการยึด "ผู้ป่วย" เป็นศูนย์กลาง

       ดั่งเช่น ภาพกิจกรรมที่เห็นนี้ เป็นกิจกรรมร่วมกันกับ "กลุ่มงานการพยาบาล" คือ กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ(กาย-จิต)ในญาติผู้ป่วย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำทุกวันพฤหัสบดี ณ ลานพระฤาษี ซึ่งเป็นบริเวณใจกลางของโรงพยาบาล ที่จะมีผู้ป่วยและญาติมานั่งพักผ่อนหย่อนใจ...โดยกิจกรรมย่อยที่ทำ ก็มี การตรวจสุขภาพเบื้องต้น และประเมินภาวะทางด้านสุขภาพจิต เช่น ความเครียด ความวิตกกังวล โดยให้บริการฟรี หากใครมีปัญหาเราก็จะมีการส่งต่อ..เข้าสู่ระบบริการต่อไป...ปิดท้ายกิจกรรมแต่ละครั้งด้วยการออกกำลังกาย ยืดเส้นยืดสาย...ไม่หักโหมเกินไป

       จากการดำเนินงานปีนี้เข้าสู่ปีที่ 3 มีการขยายผลการดำเนินงานเพิ่ม โดยเริ่มมีแผนกอื่นๆ เข้ามาร่วมด้วย เพราะกิจกรรมที่ว่านั้นมีผลลัพธ์ที่ชัดเจน ญาติผู้ป่วยที่มาคอยเฝ้าผู้ป่วย ได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการง่ายขึ้น และมีความพึงพอใจในสิ่งที่เราๆ มอบให้ ตอนนี้คาดการณ์ว่าเราอาจจะขยาย...จำนวนวันดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้น...แต่จะออกมาแบบใดใน คงต้องร่วมปรึกษาหารือกันอีกครั้ง