จากการเข้าไปอ่านบล็อก"ความในใจ"ของพี่ Dr.Ka-poom ในเรื่อง "คุณภาพของผู้ให้...และคุณภาพของผู้รับ ความรู้สึกที่ได้รับของการอ่านคือ คือความรู้สึกที่ว่า "โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพHA ไม่ได้ก่อให้เกิดความรู้สึกที่เรียกว่าคุณภาพในสายตาของผู้รับบริการ"
        จริงๆต้องออกตัวก่อนว่าไม่ได้มีความรู้เรื่องคุณภาพระดับดีมาก แต่ก็เข้าใจคำว่าคุณภาพในระดับหนึ่ง
        ประเทศไทยของเราโชคดีที่มีกลุ่มคน/คณะบุคคลที่มีความอุตสาหะ ในการที่จะพยามยามพัฒนาโรงพยาบาลของประเทศไทยให้ดีขึ้น ซึ่งผมขอชมเชยและยกย่องด้วยความจริงใจ เพราะสามารถทำให้การบริการของสาธารสุขโดยเฉพาะในส่วนของโรงพยาบาลดีขึ้น(ไม่มากก็น้อย) ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานที่มาจาก ทาง พรพ.(มาตรฐานHA) , ทางกรมสนับสนุนบริการ(มาตรฐานบริการสาธารณสุข) , ทางกรมอนามัย(มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ..ซึ่งตอนนี้ไปรวมกับ HAแล้ว เป็นมาตรฐานโรงพยาบาลฉบับฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี) ไม่รวมถึงมาตรฐานอื่นๆ เช่น PSO , ISO , PCA , Healthy Workplace ,โรงพยาบาลลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย และล่าสุด คือมาตรฐานสุขศึกษา
        แต่ความหลากหลายนี้เองทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีของผู้ปฏิบัติในการที่ต้องทำตามมาตรฐาน สาเหตุอาจเกิดเนื่องจาก การไม่เตรียมความพร้อมของทีมนำระดับองค์กร ที่จะพยายามทำความเข้าแก่นแท้ของมาตรฐานให้ดีพอ พอนำไป Implement  เลยมีปัญหาอยู่ทุกวันนี้
        ในความเห็นของผม ผมคิดว่ามาตรฐานที่มีความสำคัญและเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล คือมาตรฐาน HA และมาตรฐานบริการสาธารสุข
        มาตรฐานHA ในส่วนตัว ผมมองว่าเป็นมาตรฐานเชิงบริหารเป็นหลัก เนื่องจากพัฒนามาตรฐานตาม MBNQA แต่เสริมบริบทของโรงพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพเข้าไป เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญหากต้องการนำเอามาตรฐานไปใช้คือ ตัวหัวหน้าระดับองค์กร(โดยเฉพาะผู้อำนวยการ)ควรจะต้องทำการศึกษาและเข้าใจมาตรฐานในระดับดี
        มาตรฐานบริการสาธารสุข คือมาตรฐานที่บอกแสดงผลลัพธ์ของการให้คุณภาพ หรือ จะเรียกว่า Must  be Quality คือ คุณภาพที่จำเป็นต้องมีในหน่วยบริการต่างๆที่ระบุ ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผู้รับบริการทั่วไปต้องการเป็นพื้นฐาน (Need and Expectation)
       เดี๋ยวผู้อ่านจะเบื่อซะก่อน ผมจะเล่าความเห็นผมในตอนถัดไปครับ
ปล.ข้อความที่เขียนขึ้นเป็นเพียงมุมมองของผมเพียงคนเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นไม่สามารถนำไปอ้างอิงในเชิงวิชาการนะครับ