วันนี้ ได้รับทราบการบอกข่าวจาก "มิตร" ที่ดีอีกท่านหนึ่งจากทางไกล...ว่าได้จัดส่งหนังสือมาให้ "ดีใจ" มากเพราะหนังสือเล่มนี้ได้รับการแนะนำจากบันทึกเรื่อง "ถักรอย ร้อยทอ" ใน Blog ของคุณ"จตุพร" ซึ่งชื่อเดียวกันกับหนังสือเล่มดังกล่าว...

        จากการที่ได้อ่านเนื้อหาตามการแนะนำบางส่วนในบันทึก กระตุ้น"ต่อม"อยาก..อ่านอย่างมาก จึงกะว่าจะติดต่อไปตามที่อยู่ที่คุณจตุพร..แนะนำไว้ แต่ยังไม่ทันได้ลงมือเริ่มทำอะไร มิตรท่านนี้ก็รีบส่งข่าวบอกว่าได้จัดส่งหนังสือมาให้แล้ว..จึงอยากบอกว่า

       "ขอบพระคุณ" อย่างยิ่ง การบอก..แนะนำความรู้..สิ่งที่ควรรู้..และน่าจะรู้ จัดว่าเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมอย่างยิ่งที่ "มนุษย์" เราพึงกระทำต่อกัน...เหมือนดั่งเช่น ในสังคมเราๆ ณ ตอนนี้ที่มีการตื่นตัวในการ ลปรร. และต่อยอดใน "ความรู้" นั้น...กันอย่างแพร่หลายและเป็นที่นิยมยิ่งขึ้น