วันนี้...วันดี..อากาศเย็นๆ ไม่ร้อนมากเกินไป..ทำให้นึกถึงเพื่อนรักคนหนึ่งที่ร่วมเรียงเคียงกันมา..1 พฤษภาคม คือ วันคล้ายวันเกิด "เพื่อนที่รัก"

อยาก..ฝากบอกมาถึงเพื่อนที่รักคนนี้...ว่า

HAPPY  BIRTH  DAY นะคะ
 แด่ "คุณน้อง" พิชชา ถนอมเสียง...
มือขวาคนเก่งของท่าน JJ แห่งศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น