ดิฉันมักเข้าไปที่ website  http://www.thai.net/dhammajak/dhammajak_01/d1.html มีอะไรดีดีที่เป็นการ ลปรร. อ่านแล้ว ดูแล้วทำให้รู้สึกถึงจิตใจที่สงบ..นิ่งยิ่งขึ้น...ตื่นเช้ามาดิฉันมาเจอบันทึกเรื่อง เชื้อโรคในจิตใจ "คน" ของคุณชายขอบ จึงได้ไปเปิดสมุดบันทึกอ่านทวนย้อนหลังว่าเราบันทึกอะไรไปบ้าง..แล้วมาเจอ "คำอวยพร" อันหนึ่งที่ตัวเองได้เก็บมาจากบันทึกดังกล่าวนั้น...เกี่ยวกับเรื่อง "ความโกรธ"

"สติเป็นตัวช่วยให้รู้ทันความโกรธที่เกิดขึ้น
เมื่อรู้ทันแล้ว ก็ควรปล่อยวางความโกรธ
อย่าให้ความโกรธนั้นอยู่กับเรานานนาน
การปล่อยวางนั้น ก็คือ การมองดูความโกรธนั้นเฉยๆ
ไม่ควรตอบสนอง หรือทำตามอารมณ์โกรธ
เมื่อไม่ทำตาม เราก็จะเป็นอิสระจากความโกรธนั้น
แม้ว่าความโกรธจะไม่ดับ หรือหายไป...
แต่เราก็ไม่เป็นทาสอีกแล้ว...
มีก็เหมือนไม่มี โกรธมีอยู่ แต่เราไม่ทำตามความโกรธนั้น"