ใช่...หงุดหงิด"ใจ"

อารมณ์หงุดหงิด คือ อารมณ์เชิงลบที่เกิดขึ้นได้ในเราทุกคน...
เพราะอะไรเราถึงหงุดหงิด เพราะ รู้สึกว่า ไม่ได้ตามสิ่งที่หวังก็

เลยหงุดหงิด หรือไม่ได้อะไรดั่งใจ...ก็เลยหงุดหงิด...ฯลฯ

ไม่หงุดหงิดได้ไหม..คำตอบ คือ "ได้"..
แต่มนุษย์เรา..ก็มักเลือกใช้ และเล่นกับอารมณ์นี้บ่อยครั้ง...
จนเกิดความคุ้ยเคยเป็นหนึ่งเดียวกัน
และออกมาบ่อยครั้งที่ตัวตนจริงๆ อ่อนแอ
แต่หากเมื่อใดที่ตัวตนเข้มแข็ง...
"หงุดหงิด"นี้ก็จะซ่อนเร้นรอทีที่เราเผลอ

แล้วค่อยเปิดเผย...โผล่หน้าออกมา

อย่างไร..จึงจะไล่เจ้าหงุดหงิดนี้ออกไปได้...
หากใช้ปัญญาเมื่อไหร่...รับรองได้อย่างแน่แท้ว่า...
สลายไปแน่..ด้วย"สติ"ที่เรามี

อย่างเข้มแข็ง