ผู้ประพันธ์ : ไชยญาณ  บุญยศ (๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑)

         โอ้เอ๋ยโอ้เอ้                                    จะหันเหชีวีให้มีหมอง

ไปถึงช้าใช่ว่าดีมีคนมอง                             งานทั้งผองจะเสียหายไม่เพิ่มพูน

         คนโอ้เอ้ลอยชายน่าอายนัก                คนเคยรักศรัทธาพาเสื่อมสูญ

อย่ารีรอรีบเร่งเถิดเจิดจำรูญ                         งานสมบูรณ์หากไม่เตร่โอ้เอ้เอย.

 

ผู้ประพันธ์ : ไชยญาณ บุญยศ

         นาฬิกาอย่างดีถึงมีไว้                       หากคนใช้ผิดเวลามีค่าหรือ

คนเป็นคนสมราคาถ้าฝึกปรือ                      ให้ตนซื่อตรงเวลาทุกคราเอย

 

ผู้ประพันธ์ : ไชยญาณ  บุญยศ (๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑)

         อันเวลาวารีที่เคลื่อนคล้อย                         ย่อมไม่คอยรอใครทั้งซ้ายขวา

เมื่อทำงานต้องคำนวณซึ่งเวลา                            งานค้างคาเสร็จไม่ทันพลันกังวล

         เป็นนักเรียนต้องหมั่นเพียรซึ่งเขียนอ่าน         ทั้งประสานพูดและฟังอย่างได้ผล

หากไม่คล่องต้องคอยดัดฝึกหัดตน                       จะเป็นคนสมบูรณ์ได้ใช้เวลา

 

ตรงต่อเวลา  

         เกิดเป็นคนตรงเวลาน่ายกย่อง

หากบกพร่องเรื่องเวลาน่าแก้ไข

ปากที่เคยเอ่ยวจี “มิเป็นไร”

จงเปลี่ยนใหม่เอ่ยว่า “ช้าเสียการ”

          ไชยญาณ  บุญยศ : ผู้ประพันธ์