โครงสร้างการศึกษาในประเทศอินเดีย

   

          ระดับปริญญาตรี ( Bachelor Degree) กำหนดระยะเวลาเรียนทั่วไป 3 ปี สำหรับที่ใช้เวลา 4 ปี ได้ แก่ สาขาทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ระยะเวลา 5 ปี ได้ แก่ สัตว์ศาสตร์ สถาปัตยกรรม และศิลปกรรมศาสตร์

         หลักสตรปริญญาตรี บางแห่งต้องสำเร็จปริญญาตรีบางสาขามาก่อนแล้วมาต่อหลักสูตรเหล่านี้อีก 3 ปี ได้แก่ นิติศาสตร์ หรือต่ออีก 1 ปี ได้แก่ ศึกษาศาสตร์ และพลศึกษา

         ระดับปริญญาโท (Master Degree) กำหนดระยะเวลาประมาณ 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี เมื่อเรียนจบสาขาไหนต้อต่อสาขานั้น แต่ในปัจจุบันบางคณะให้คนที่จบคณะอื่นสามารถเข้าเรียนได้โดยไม่ต้องจบในคณะดังกล่าว

         ระดับ Master of Philosophy (M.Phil) เป็นการศึกษาก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ซึ่งกำหนดระยะเวลาในการศึกษาไว้ 1 ปี เป็นการศึกษาทั้ง Course Work และ เขียน Thesis ด้วย

         ระดับปริญญาเอก (PhD) กำหนดระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2-3 ปี สำหรับการเรียนการสอน สถาศึกษาบางแห่งกำหนดให้เรียน Course Work และเขียนThesis ด้วย แต่บางแห่งให้ทำ Research ตามหัวข้อที่อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติเท่านั้น   

         ระดับสูงกว่าปริญญาเอก  (Doctor of Literature)ระยะเวลาในการศึกษา 3-5 ปี   

          ภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในระดับอุดมศึกษา

          ภาคเรียนแรก ประมาณเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม

          ภาคเรียนที่สอง ประมาณเดือนมกราคม-เดือนพฤษภาคม

     

   

   

          มหาวิทยาลัยมคธ (มะ-คด) (Magadh University) เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ที่ ตำบลโพธิ์คยา อำเภอคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1961 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ ดังนี้   

        1) เป็นสถานที่อันเป็นจุดเริ่มต้นแห่งพระพุทธศาสนา

         2) เป็นศูนย์กลางแห่งการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม

         3) เป็นศูนย์รวมของชาวพุทธผู้มาแสวงบุญทั่วโลก

        เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2505 หรือ ค.ศ.1962 มีท่าน สารวปัล ราทะ กริชนัน Sarvapalli Redha Khisshanan) ขณะดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีของประเทศอินเดีย เป็นผู้มาวางศิลาฤกษ์ และมี ดร.เค เค ดุตต้า (Dr. K. K. Dutta) ผู้มีชื่อเสียงด้านประวัติศาสตร์โลก ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอธิการบดีท่านแรก  

          มหาวิทยาลัยมคธนับเป็นมหาวิทยาลัยที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของประเทศอินเดีย และที่น่ายินดียิ่งก็คือ เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับความไว้วางใจจากนักศึกษาไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจำนวนมากกว่า 300 ท่าน
           คณะสังคมศาสตร์ (Social Sciences) เป็นคณะที่นักศึกษาไทยให้ความไว้วางใจมาศึกษามากที่สุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ภาควิชาโบราณคดีอินเดียและเอเซีย ซึ่งมี Prof. Dr. Yugal Kishore Mishra เป็นหัวหน้าภาควิชานั้น (พ.ศ.2547) มีการศึกษาจัดแบ่งเป็นชุดวิชาทั้งหมด 16 Papers แบ่งเป็นวิชาบังคับ 12 Papers และวิชาเลือก 4 Papers ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม คือ กลุ่ม A-G นักศึกษาต้องเลือกหนึ่งกลุ่มตามที่ตนเองชอบมากที่สุด วิชาบังคับ 12 Papers มีดังนี้
Paper 1 Political History of Northern India (From 3000 B.C. up to 300 A.D.)
Paper 2 Political History of South India (Selected Dynasties)
Paper 3 Political History of Mainland South East Asia (From the early time up to 1500 A.D.)
Paper 4 Political History of Insular South East Asia (From the early time up to 1500 A.D.)
Paper 5 Political History of Western Asia (Up to 325 B.C.)
Paper 6 Political History of Eastern Asia (Up to 1022 A.D.)
Paper 7 Cultural history of Mainland South East Asia (Up to 1500 A.D.)
Paper 8 Cultural history of Insular South East Asia (Up to 1500 A.D.)
Paper 9 Political History of Northern India (319 A.D. up to 1200 A.D.)
Paper 10 Political History of South India
Paper 11 Ancient Indian Numismatics and …
Paper 12 Ancient Indian Epigraphy

 

          

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อินเดีย

คำสำคัญ (Tags)#อินเดีย

หมายเลขบันทึก: 259121, เขียน: 04 May 2009 @ 09:08 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 20:41 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 34, อ่าน: คลิก


ความเห็น (34)

จะตามอ่านทุกเรื่องของอินเดียค่ะ

สวัสดีครับ คุณอุดมพันธ์

ขอบคุณครับ ที่เข้ามาอ่าน

  • น่าสนใจดีค่ะ
  • แวะมาอ่าน
  • ยังไม่เคยมาอินเดียค่ะ

ลองไปสักครั้งสิครับ มีมนต์เสน่หในหลายๆด้าน ไม่ว่าด้านวัฒนธรรม ศาสนา การศึกษา เทคโนโลยี แถมค่าใช้จ่ายไม่แพงครับ นี้คืออินเดีย

มันแกว
IP: xxx.49.127.53
เขียนเมื่อ 

เคยไปเที่ยว มาแล้ว "ตามรอยพระพุทธเจ้า" แต่สนใจอยากเรียน ป เอก อยู่นะ

อยากได้ข้อมูลมากกว่านี้ ทำงัยดี

การเรียนป.เอก ส่วนมากนักศึกษาจำเป็นต้องมาหาที่เรียนด้วยตนเอง แต่ก็มีคนที่เป็นนักศึกษาเก่าประสานงานให้ในเรื่องเอกสารและระเบียบการเพราะจะเข้าใจและรู้ช่องทางดีกว่า และจะต้องติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์จะเป็นผู้ให้คำแนะนำว่าควรทำอย่างไรบ้าง แต่สิ่งหนึ่งที่ควรเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนป.เอกก็คือหัวข้อวิทยานิพนธ์ และสาขาที่สนใจควรอ่านและทำความเข้าใจ ถึงวัตถุประสงค์ ในหัวข้อที่เราจะทำ ในคราวที่อาจารย์สอบถามหรือมีการสอบสัมภาษณ์ ไม่ทราบว่าสนใจที่จะเรียนป.เอกที่มหาวิทยาลัยไหนครับ เพราะแต่ละมหาวิทยาลัยมีระเบียบการและขั้นตอนแตกต่างกัน

สาระ
IP: xxx.9.66.164
เขียนเมื่อ 

เรียนดร.เมธา

ผมเรียนปริญญาเอกอยู่ที่Magadh ครับ เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน แต่ใช้ทุนตัวเองเรียน อยากเรียนถามอาจารย์ว่าทำไม บรรดานักวิชาการทั้งหลายในมหาวิทยาลัยที่ผมทำงานจึงดูถูกอินเดียนัก พวกเขาไม่รู้เลยว่าเราเรียนกันยากเย็นเพียงใด อาจารย์มีความเห็นอย่างไรบ้างครับ

สวีสดีครับ

ไม่มีความเห็นเป็นอย่างไร รู้แต่ว่าถ้าเราเอาตัวเราเองเป็นที่ตั้งว่าเราได้ทุ่มเทและประสพความสำเร็จในวิถีทางแห่งการเรียนดังที่เราตั้งใจไว้แล้วคนอื่นเขาจะคิดอะไรก็เรื่องของเขา พยายามต่อไปครับเป็นกำลังใจให้

amnuay
IP: xxx.128.243.137
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ ขอรบกวนปรึกษาหน่อยคะ ลูกชายจะจบม.5แล้วไปเรียนต่อได้เลยมั้ยคะเห็นเอเจนซี่บางแห่งแนะนำว่าได้แต่ต้องเรียน4ปี บางแห่งแนะว่าให้จบม.6ก่อนแล้วค่อยไปเข้ามหาลัยเลยคะ

สวัสดีครับ amnuay

ถ้าจะไปก็ได้รับ แต่ต้องไปขอหนังสือรับรอง สพธ ด้วยครับ แล้วต้องดำเนินการให้ AIU ประเทศอินเดียเขารับรองครับ แต่ม. 5 ของบ้านเราจะไปเทียบชั้นกับโรงเรียนที่อินเดียด้วยถือต้องสอบว่าเราอยู่ระดับไหนของเขา ที่เขาแนะนำให้ไปเรียนในระดับมหาลัยเลยก็ได้ครับความยุ่งยากจะน้อยลงครับ ส่วนที่เรียนก็แล้วแต่เราสนใจที่ไหนครับศึกษาดีครับ ทางเหนือก็สวยอากาศดี หรือย่างกัลกัตตาเมืองหลวงเก่าก็ดีการเดินทางสะดวก เป็นกำลังให้ครับ

นิพนธ์
IP: xxx.9.70.9
เขียนเมื่อ 

เรียนปริญญาเอกที่มคธต้องเริ่มต้นอย่าง ไร ค่าเรียนทั้งหมดเท่าไหร่ครับอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยครับ ติดต่ออย่างไรครับ

สวัสดีครับ คุณนิพนธ์ การสมัคร ต้องส่งเอกสารการศึกษาพร้อมหัวข้อวิทยานิพนธ์ ทางมหาวิทยาลัยจะมีการประชุมพิจารณาใบสมัคร อาจช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับการประชุมของมหาวิทยาลัยครับ ตามระเบียบของมมหาวิทยาลัยมคธ ผู้ที่จบปริญญาโท ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านการสอน อย่างน้อย ๓ ปี ตามไม่มีประสบการณ์สอนตามนั้น ทางมหาวิทยาลัยจะมีการทดสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมคธ ปรับค่าเรียนขึ้นเล็กน้อย ค่าเรียนอยู่ประมาณ ๓แสนบาทขึ้นไป ไม่รวมค่าเครื่องบิน, ค่าเดินทาง,ค่าใช่จ่ายอื่นๆครับ มีอะไรจะให้ช่วยเหลืออีกก็ยินดีครับ

TeFhan
IP: xxx.25.100.113
เขียนเมื่อ 

อยากต่อโทที่อินเดียอะคับ ผมจบตรีศึกษาศาสตร์จากอินโดนีเซียอะคับ

ไม่ทราบว่าหากจะไปลงโทในคณะอื่นจะได้ปะคับ

..

ภาษาอังกฤษไม่เก่งอะคับ พูดได้แต่ภาษาอินโด คิดว่าคงไม่อยากในการปรับตัวเรื่องภาษาใช่ปะคับ

รบกวนคำแนะนำด้วยคับ

Boo
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะท่านอาจารย์ดร.

มาทายทักด้วยระลึก เพราะห่างหายไปนาน

มุมภาพนี้งามมากๆ ค่ะ มีความสุขกับการงานนะคะ

 

สวัสดีครับ

ยินดีที่มีบล๊อคเกี่ยวกับอินเดียอีกแห่งหนึ่งที่คนไทยจะได้รับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับอินเดีย ในปัจจุบัน

จะติดตามต่อไปครับ

การเรียนในประเทศอินเดียเปิดโอกาสเสมอครับ ส่วนเรื่องภาษาก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมครับ เป็นกำลังใจให้ครับ

สวัสดีครับ คุณpoo

หายไปวุ่นกับเรื่องตำแหน่งทางวิชาการครับ แต่เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณสำหรับความระลึกถึง

สวัสดีครับท่านพลเดช วรฉัตร

ด้วยความยินดีครับที่ท่านเข้ามาเยี่ยมชม และขอบคุณสำหรับกำลังใจครับ

วิมล
IP: xxx.149.25.241
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอาจารย์ ผมสนใจเรียน ป.เอก ทางด้านสื่อสารมวลชน หรือนิเทศศาสตร์ มี ม.ที่ไหนในอินเดียน่าสนใจบ้างครับ และวิธีการสมัครต้องทำอย่างไรครับ ค่าเรียนประมาณเท่าไรครับ และมีวิธีการเรียนอย่างไรครับ รบกวนด้วยนะครับ

สวัสดีครับ K วิมล

ประเทศอินเดียมีมหาวิทยาลัยหลายมหาวิทยาลัยที่น่าสนใจ การสมัครก็สามารถทำได้ด้วยตนเองหรือให้ศิษย์เก่าในแต่ละมหาวิทยาลัยช่วยติดต่อก็ได้ ค่าเรียนก็แล้วแต่มหาวิทยาลัยและวิธีก็มีแนวทางไม่เหมือนกัน คงต้องดูก่อนว่าเราต้องการที่จะเรียนที่ไหนอย่างไรครับ

บัณฑิต
IP: xxx.128.21.139
เขียนเมื่อ 

สนใจเรียน ป.เอก นิติ ที่ม.มคธ ช่วยแนะนำด้วยครับอาจารย์

ที่มหาวิทยาลัยมคธไม่มีป.เอก นิติครับ

วารี
IP: xxx.42.112.39
เขียนเมื่อ 

กำลังรอใบตอบรับจาก มหาวิทยาลัยมคธ.ค่ะ ต่อไปคงได้รบกวนท่านอาจารย์ด้วยนะคะ

สวัสดี

ผมจะไปอินเดียวันที่ ๑๘ มีนาคมครับ

จะไปที่ม.มคธ มีอะไรจะฝากหรือเปล่าครับ

สวัสดีครับ คุณวารี ถ้าช่วยได้ก็ยินดีครับ

ก็คงจะฝากซื้อยานวดครับ ขอบคุณมากครับ

นัท
IP: xxx.49.31.243
เขียนเมื่อ 

กำลังหาที่เรียนที่อินเดียอยู่คะ ยังหาไม่ได้เลย

มองหามหาลัยเปิอยู่คะ เอาแบบราคาประหยัด รบกวนด้วย

ปิ๋ม
IP: xxx.9.110.184
เขียนเมื่อ 

เรียนดร.เมธา พี่ชายของดิฉัน จบ ปริญญาเอก เอเซียศึกษามาจากมหาวิทยาลัยมคธ และทำ Researh Visa ด้วย แต่ทำไมไปสมัครเป็นอาจารย์ที่ไหน ทั้งมหาวิทยาลัยเอกชน และรัฐบาล เขาไม่ค่อยจะรับเลยคะ อ้างว่ากลัว สกอ.ทักท้วง มันเป็นอย่างไรหรือคะ อาจารย์ช่วยบอกด้วยได้ไหม พี่ชายดิฉันหางานอาจารย์มานานแล้วยังไม่มีใครรับเลย

สวัสดีครับคุณนัท

มหาวิทยาลัยในอินเดียที่นักศึกษาไทยนิยมไปศึกษาต่อในปัจจุบัน จะเป็นมหาวิทยาลัยซึ่งเคยมีนักศึกษาไทยเรียนมาก่อนแล้ว รวมทั้งเป็นมหาวิทยาลัยที่ ก.พ. ไทยให้การยอมรับวิทยฐานะทางกฎหมายด้วย ซึ่งได้แก่มหาวิทยาลัยเหล่านี้

1. มหาวิทยาลัยฮินดู พาราณสี เมืองพาราณสี รัฐอุตตรประเทศ

2. มหาวิทยาลัยเดลี เมืองเดลี กรุงนิวเดลี

3. มหาวิทยาลัยปูเน่ เมืองปูเน่ รัฐมหาราษฎร์

4. มหาวิทยาลัยปัญจาบ เมืองจันดิการ์ รัฐปัญจาบ

5. มหาวิทยาลัยมัทราส เมืองเชนไน รัฐทมิฬนาดู

6. มหาวิทยาลัยไมซอร์ เมืองไมซอร์ รัฐการ์นาตะกะ

7. มหาวิทยาลัยมคธ เมืองคยา รัฐพิหาร

8. มหาวิทยาลัยออรังกบาด เมืองออรังกบาด รัฐมหาราษฏร์

9. มหาวิทยาลัยนาคปูร์ เมืองนาคปูร์ รัฐมหารัชตะ

10. มหาวิทยาลัยคุรุเกษตรา เมืองคุรุเกษตรา รัฐหรายนะ

11. มหาวิทยาลัยอัครา เมืองอัคร่า รัฐอุตตรประเทศ

12. มหาวิทยาลัยกัลกัตตา เมืองกัลกัตตา รัฐเบงกอลตะวันตก

13. วิศวภารตี ศานตินิเกตัน เมืองกัลกัตตา รัฐเบงกอลตะวันตก

14. สัมปูรณานัน สันสกฤต เมืองพาราณสี รัฐอุตตรประเทศ

15. มหาวิทยาลัยออลาหาบาด เมืองออลาหบาด รัฐอุตตรประเทศ

16. มหาวิทยาลัยไฮเดอราบาด เมืองไฮเดอราบาด รัฐอันตรประเทศ ฯลฯ

สนใจลองเลือกดูครับครับ

สวัสดีครับคุณปิ่น

"พี่ชายดิฉันหางานอาจารย์มานานแล้วยังไม่มีใครรับเลย" ที่ถามมานั้น ผมขอเรียนตอบตรงๆอย่างนี้ครับ การสมัครเป็นอาจารย์ก็เหมือนกับการสมัครงานโดยทั่วไป กรณีปัญหาดังกล่าวย่อมมีมหาวิทยาลัยที่ต้องการและไม่ต้องการผู้มาสมัครเหมือนกัน พูดง่ายเมื่อไม่สนใจก็ไม่รับและมีข้ออ้างต่างๆในการไม่รับเป็นธรรมดาครับ เป็นกำลังใจให้พี่ชายคุณปิ่นสมัครงานได้โดยเร็วครับ

natthita
IP: xxx.174.39.58
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ผศ.ดร.เมธา สุพงษ์

ดิฉันเข้ามาอ่านบล็อกของอาจารย์นาน แล้วค่ะ ตั้งแต่ยังไม่จบ ป.โท จนกระทั่งจบแล้ว และเป็นอาจารย์พิเศษในท้องถิ่น จังหวัดหนึ่ง ได้ค่าตอบแทนเล็กน้อย วันจันทร์- วันศุกร์ ดิฉันเป็นลูกจ้างหรือรับจ้างทั่วไป เพราะว่าไปสมัครสอบให้ตนเองมีงานมั่นคงตามทฤษฎีของมาสโสว์ คือขั้นที่ 5 ที่จะให้ตนเองประสบความสำเร็จนั้น ไม่เคยสอบติดเลยค่ะ ทำให้ดิฉันไม่อยากจะไปสอนเด็กอีกเลย เพราะรู้สึกว่าตนเอง ยังไม่เก่งจึงทำให้ไม่กล้าจะไปสอนหนังสือเด็กๆๆ คือสงสารกลัวว่าเด็กๆๆเค้าจะไม่เก่งเหมือนอาจารย์....

ถ้าดิฉันจะไปเรียนต่อ ป.เอก ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ เท่าไรค่ะ สนใจค่ะ แต่ดิฉันไม่ค่อยเก่ง เลยกลัวว่าจะไม่จบ เพราะว่าใช้ทุนตนเอง เรียนมาตลอด และสอบเข้างานราชการไม่เคยได้เลยค่ะ

สวัสดีครับ natthita

"ถ้าดิฉันจะไปเรียนต่อ ป.เอก ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ เท่าไรค่ะ สนใจค่ะ แต่ดิฉันไม่ค่อยเก่ง เลยกลัวว่าจะไม่จบ เพราะว่าใช้ทุนตนเอง เรียนมาตลอด" ค่าใช้จ่ายเคยตอบไปแล้ว อ่านได้ในช่วนต้นครับ ผมคิดว่าไม่เกินกว่าความพยายามครับ

piyamon attapongpinyo
IP: xxx.87.70.213
เขียนเมื่อ 

ขอรบกวนนะค่ะ ถ้าหากจะส่งลูกสาวไปเรียนมัธยมต้นที่อินเดีย จะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ และค่าใช้จ่ายปีละประมาณเท่าไรค่ะ

Boo
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะท่านดร.ทนายฯ

สบายดีไหมคะ งานยุ่งแน่เลย .. ปูคงต้องเริ่มเรียนรู้กฏหมายธุรกิจอีกครั้ง แต่ยังไม่ได้เริ่มเลยค่ะ เพราะไม่ใช่สายที่ถนัด ;) แต่จะลองพยายามดูค่ะ ;) สุขสันต์วันทำงานนะคะ