บางขณะ..ที่มีสิ่งรอบด้าน
ถาโถม...กระหน่ำเข้ามา
ความยืนหยัด..ที่ต้องยืนหยัด
เพื่อเผชิญ...
ต่อสิ่งที่เกิดขึ้น...อย่างที่ต้องรับผิดชอบ
ในสิ่งที่...คิด ตัดสินใจ
ความ"นิ่ง" ที่จิต...
พยายาม...ประคอง"นิ่ง"
หากแต่บางห้วงอารมณ์
ความ"นิ่ง"...นั้นอาจไม่นิ่งพอ
จึงทำให้ซวนเซ...
และเพลี้ยงพล้ำไปบ้างในบางครั้ง
นี่แหละ คือ สิ่งที่ "เตือน" ตน
ที่นิ่งยังไม่มาก..พอ..
ต่อสิ่งมากระทบ..ให้รู้"สติ"