ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

Norsortor, Panupong
IP: xxx.4.220.24
เขียนเมื่อ 

คนไทยเห็นภาพ พ่อหลวง หรือ ในหลวง ทรงสวมรองเท้ายาง ลุยโคลน ลุยน้ำ ลุยป่า เสด็จเข้าไปในพื้นที่ธุรกันดาร และอันตราย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่นั้นๆได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น.....ไม่ใช่เพียง ภาพสองภาพ วันสองวัน หรือเพียงเวลาสั้นๆไม่กี่ปี..แต่เป็นเวลาหลายสิบปี... ภาพเหล่า นั้นติดอยู่ในความทรงจำและหัวใจของคนไทยมาตลอด ...จนวันหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสเห็นภาพเหล่านั้นด้วยสองตา.....ผมได้เรียนรู้ ทันทีว่า ...ทำไม...คนถึงรักในหลวงมากมายขนาดนี้...

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

ขอพระองค์ จงมีพระเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ แก่ปวงชนชาวโลก ตลอดไปด้วยเทอญ 

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ  มีพลานามัยแข็งแรง  มีแต่ความปิติในพระราชหฤทัยสืบไป

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

สถาบันชาติ ศาสน์  กษัตริย์  เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

พระเอยพระโอบเอื้อ อารี พระกอปรพระกรณี หนักอึ้ง  สยามยังอยู่ คู่มิ่งขวัญปวงชน เพราะมีในหลวงทรงเสียสละเพื่อประชา

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

ไม่มีพื้นที่แห่งใดในประเทศไทย ที่พ่อไม่เคยเสด็จไปถึง เพราะพ่อรู้ดีว่าพ่อคือพลังของแผ่นดิน พวกเราจะตั้งมั่นทำความดี

รู้รักสามัคคี ปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

เราคนไทยต้องร่วมกันป้องสถาบันกษัตริย์และช่วยกันดูแลอย่าให้ใครมาคิดร้ายต่อพระองค์ กษัตริย์ผู้ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม 

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

พระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งปวง ดั้งนั้นถ้าใครลบหลู่ ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ย่อมพบแต่ความพินาศในชีวิต 

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านานทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ 

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

เราพี่น้อง ผองไทย ภูมิใจยิ่ง พ่อเป็นมิ่ง ขวัญชาติ ปราชญ์ยิ่งใหญ่   ลูกขอกราบ แทบบาทด้วย 

อวยพรชัยเทพทั่วไทย โปรดคุ้มครอง พ่อของเรา  ขอให้พ่อ แข็งแรง แกร่งดังผา  ไร้โรคา ภยันตราย 

และไกลเศร้า อายุยืน หมื่นปี ที่นานเนาว์    ทุกค่ำเช้า เกษมสำราญ ชั่วกาลเทอญ 

มุฑิตา
IP: xxx.7.178.79
เขียนเมื่อ 

ขอให้พระองค์ทรงทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานสถิตเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนทุกคน

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

ทรงยึดหลักศาสนา  ทรงศึกษาสรรพวิทยา  ทรงนำมาปฏิบัติ  ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ 

ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม  ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ  ทรงสละหยาดพระเสโท  

เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก  ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

ราชันผู้ยิ่งใหญ่ ก้องไปทั้งฟ้าดิน พระทรงครองในทศพิธราชธรรม พระชี้นำให้มีความรัก และสามัคคี 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

พระปรีชาสามารถในทุกด้านของพระองค์ทำให้ฉันนึกทบทวนว่าการที่จะเชี่ยวชาญในเรื่องหนึ่งเรื่องใดได้นั้น   จะต้องทุ่มเท เวลา แรงกาย แรงใจ สักเท่าไหนเพียงเรื่องเดียว อาจต้องใช้เวลาทั้งชีวิต  แต่พระองค์ทรงใช้เวลาที่มากกว่าวันละ 24 ชั่วโมงเพื่อความอยู่ดีของประชาชน ในทุกด้านมีรักไหน..เท่ารักที่พ่อให้

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทย ตลอดไป

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัย แข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

พระปกครอง ผองไทย ใจพันผูก  เหมือนพ่อลูก ชาวประชา หน้าตาใส

ทศพิธ ราชธรรม อันอำไพ  มีอยู่ใน พระองค์ถ้วน ล้วนสมบูรณ์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ  ข้าพระพุทธเจ้า

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

ร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษตริย์  เพื่อแสดงความจงรักภักดี

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

ข้าราชการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
IP: xxx.11.2.11
เขียนเมื่อ 

พ่อคือพ่อของแผ่นดิน                                        ที่ไม่สิ้นความดีในสยาม
ขอให้พ่ออยู่คู่เรานานเท่านาน                                          จนกว่าสยามจะไม่อยู่คู่โลกา
ถึงครานั้นพ่อก็ยังจะคงอยู่                                                 ยังคงคู่อยู่ในใจเราทั่วหล้า
เมื่อปวงชนยืนอยู่บนผืนพระสุธา                                    ปวงประชาน้อมก้มกราบพ่อของแผ่นดิน
                                                                ข้าพระพุทธเจ้า “ข้าราชการ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก"

 

กรมทหารพรานที่๔๖ มว.ทพ.หญิง
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

ในหลวงพระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินตามพระนามของพระองค์ “ภูมิพล” (“ภูมิ” หมายถึงแผ่นดิน “พล” หมายถึงกำลังหรือพลัง) เราต้องตามรอยพยุคลบาทของพระองค์ท่านเพื่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการกอบกู้ชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

กรมทหารพรานที่๔๖ มว.ทพ.หญิง
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

 ใครไม่รักพ่อ ไม่เคารพพ่อ ไม่เกรงกลัวพ่อ ทำให้พ่อเสียใจ ออกไปจากบ้านพ่อเถอะครับ

กรมทหารพรานที่๔๖ มว.ทพ.หญิง
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

 ถ้าทุกคนยังรักและเทิดทูนสถาบันเราก็ควรจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย

กรมทหารพรานที่๔๖ มว.ทพ.หญิง
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

ร่วมต่อต้านผู้หมิ่นเบื้องสูงและสถาบัน

กรมทหารพรานที่๔๖ มว.ทพ.หญิง
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

อย่าให้พวกหนักแผ่นดินมาสร้างความเสียหายให้กับประเทศอีกเลย....แค่นี้พระองค์ก็ทรงเหนื่อยพระทัยพออยู่แล้ว

กรมทหารพรานที่๔๖ มว.ทพ.หญิง
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

 เห็นด้วย ครับ....อย่าให้พวกอาศัยแผ่นดินแล้วสร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศ และพระเจ้าอยู่หัวได้แสดงความคิดเห็นเลย เบื่อพวกนี้มาก

กรมทหารพรานที่๔๖ มว.ทพ.หญิง
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

อย่าได้เอา เส้นผมมาบังตา อย่าไปฟังคำคนกล่อมหู เรื่องจริงที่ปรากฏเป็นคำตอบอยู่แล้ว ร่วมด้วยช่วยกันให้ขบวนการนี้หมดสิ้นไปจากฝืนแผ่นดินไทย

กรมทหารพรานที่๔๖ มว.ทพ.หญิง
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

รักษาไว้เป็นอย่างดี เพื่อทุกพระองค์ตราบนานแสนนาน ขออย่าให้หมิ่นพระองค์ท่านเลย

กรมทหารพรานที่๔๖ มว.ทพ.หญิง
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

 ทุกสิ่ง ทุกอย่างที่ทุกพระองค์ทรงมอบให้เรา ล้วนมีแต่สิ่งดีๆ พระมหากรุณาธิคุณเหล่านี้ เราลูกพ่อหลวงจะปกป้องและ 

กรมทหารพรานที่๔๖ มว.ทพ.หญิง
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทำให้ประเทศไทย ประชาชนชาวไทย ที่พระองค์ทรงรัก แล้วคนที่คิดไม่มี ใจทำด้วยอะไร

กรมทหารพรานที่๔๖ มว.ทพ.หญิง
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

 ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

กรมทหารพรานที่๔๖ มว.ทพ.หญิง
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

  "หันหน้าสมานฉันท์ คนไทยด้วยกัน รักกันเพื่อพ่อของเรา

กรมทหารพรานที่๔๖ มว.ทพ.หญิง
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

  "ถ้าประเทศใด มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ซื่อตรง ไม่โลภ อย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พระราชดำรัส รัชกาลที่ ๙

กรมทหารพรานที่๔๖ มว.ทพ.หญิง
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

  "สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี 

กรมทหารพรานที่๔๖ มว.ทพ.หญิง
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

 "จักจงรักภักดี จักเทิดทูน และรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพ แห่งพระมหากษัตริย์เจ้า

กรมทหารพรานที่๔๖ มว.ทพ.หญิง
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

  "ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์

กรมทหารพรานที่๔๖ มว.ทพ.หญิง
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

 "น้ำพระทัยของพระองค์ทรงเปี่ยมล้นทั่วผืนแผ่นดินไทย

กรมทหารพรานที่๔๖ มว.ทพ.หญิง
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

  "หยาดน้ำทิพย์ระยิบโปรยโรยห้วงฟ้า ด้วยทรงพระกรุณานำพาไป ใต้ฟ้าไทยที่ไหนก็ฉ่ำเย็น 

กรมทหารพรานที่๔๖ มว.ทพ.หญิง
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

  "ร่วมกันทนุบำรุงสถาบันกษัตริย์ของพวกเราผองไทให้ยั่งยืนสืบไป

กรมทหารพรานที่๔๖ มว.ทพ.หญิง
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

 "ชีวิตนี้เกิดมาไม่เสียดาย ขอเพียงได้ทำประโยชน์ให้แก่แผ่นดินเกิด และในหลวงของเราตลอดไป

กรมทหารพรานที่๔๖ มว.ทพ.หญิง
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

  "พระปกครอง ผองไทย ใจพันผูก เหมือนพ่อลูก ชาวประชา หน้าตาใส ทศพิธราชธรรม อันอำไพ มีอยู่ใน พระองค์ถ้วน ล้วนสมบูรณ์ 

กรมทหารพรานที่๔๖ มว.ทพ.หญิง
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

 "ในหลวงพระองค์ท่านทรงเป็นนักปราชญ์,นักพัฒนา,นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่ 

กรมทหารพรานที่๔๖ มว.ทพ.หญิง
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

"อยากให้บ้านเมืองสงบสุขเสียที เพื่อพระองค์ท่าน จะได้มีความสุข 

กรมทหารพรานที่๔๖ มว.ทพ.หญิง
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

 "พระองค์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในโลก 

กรมทหารพรานที่๔๖ มว.ทพ.หญิง
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

"คนไทยโชคดีที่มีพ่อหลวง ทรงห่วงใยทรงช่วยเหลือ

กรมทหารพรานที่๔๖ มว.ทพ.หญิง
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

 "ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายและพระหฤทัย ยิ่งยิ่งขึ้นไป 

กรมทหารพรานที่๔๖ มว.ทพ.หญิง
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

 "ที่เราได้มีอยู่ มีกิน ประเทศมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็ด้วยพระบารมีของพระองค์ท่าน 

กรมทหารพรานที่๔๖ มว.ทพ.หญิง
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

 "เราจะยึดมั่นในชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ตลอดไป 

กรมทหารพรานที่๔๖ มว.ทพ.หญิง
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

  "ทรงให้ความใกล้ชิดกับราษฎรของพระองค์ โดยมิได้ทรงถือพระองค์เอง 

กรมทหารพรานที่๔๖ มว.ทพ.หญิง
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

  "พ่อหลวงทรงทำให้ประเทศชาติเจริญ รุ่งเรือง ในทุกๆด้าน

กรมทหารพรานที่๔๖ มว.ทพ.หญิง
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

  "พระองค์ทรงแก้ปัญหา ช่วยเหลือคนไทยให้มีชีวิตที่ดีขึ้น มีอยู่มีกิน มีความสุขสืบมา 

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

50. เราคนไทย เราจะต้องมีความรักและเทิดทูนในหลวงของเรา

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

49. เราคนไทย เราจะต้องมีความรักและเทิดทูนในหลวงของเรา

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

48. ร้อยรัดดวงใจ เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

47. พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

46. พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

45. ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

44. ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤติมาหลายครา ด้วยพระบารมีพระองค์ท่าน

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

43. เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นสถาบันหลักของชาติ

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

42. ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมายช่วยไทยรักสามัคคี

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

41. ๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา เราจะต้องรักษาและเทิดทูนตลอดไป

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

40. เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

39. ลูกขอกราบแทบเบื้องยุคลบาท ภูมิพล กษัตริย์เลิศในหล้า

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

38. พืชผักสวนครัว ทำเองได้ตามรอยพ่อหลวง

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

37.ทำตามพ่อสอนจะเกิดผลดีต่อตนเอง

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

36.ไม่ต้อง+++้ชาติ ถ้าปฏิบัติตามแนวทางของพ่อหลวง

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

35.ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

34. ปวงชนชาวไทยร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อหลวง

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

33.เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้นแบบของโครงการที่พระองค์ทรงทำเพื่อชาวไทย

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

32.ขอให้คนไทยทุกคน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจำวัน

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

31.คนไทยจะพ้นวิกฤติ ถ้าใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

30.เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาการดำรงชีวิต แนวความคิดพ่อหลวงของแผ่นดิน

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

29.พระองค์ทรงเป็นมหาบพิตรที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

28.อันชาติใดไร้รักสมัครสมานท์ จะทำการสิ่งใดก็ไร้ผล

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

27.เกิดมาใช่อื่น เพื่อผืนดินไทย

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

26.บารมีไพศาล ปกบ้านคุ้มเมือง พืชพันธุ์ประเทือง อาหารสมบูรณ์

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

25.จักรีวงศ์ องค์ราชา ปวงประชา ขอน้อมเกล้า

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

24.น้ำพระทัยล้นฟ้า บารมีแผ่ไพศาล ภูมิพลแห่งราชวงศ์จักรี

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

23.ชาวไทยแหนหวง พ่อหลวงดุจดวงชีวา

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

22.ล้นเกล้าเผ่าไทย ศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ ข้าฯ ขออยู่ใต้เบื้องยุคลบาทองค์ภูมิพล

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

21.บนฟากฟ้ามีวิหค บนแผ่นดินมีองค์ราชันเป็นขวัญและกำลังใจ

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

20.ประเทศจะอยู่อย่างไร ถ้าคนไทยไม่รักกัน

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

19.พระบารมีพ่อแผ่ไกลทุกแห่งหน

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

18.ในหลวงทรงนำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ในการรักษาหน้าดิน

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

17.ในหลวงทรงเป็นผู้คิดค้นในการทำฝนเทียมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทย

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

16.ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำสอนของพ่อหลวง

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

15.พระองค์ทรงเป็นที่รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

14.พระองค์ทรงเป็นที่รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

13.ในหลวงคือพ่อของแผ่นดิน

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

12.ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดมิได้ ขอจงทรงพระเจริญ

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

11. เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

10. หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของเราไว้บรรพบุรุษของเราจะร้องว่าอย่างไร

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

9. ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ-ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

8. หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

จึงทำให้เราได้มีประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

6. บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครอง ซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

5. ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย